Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, maj 29, 2007

  Sista striden det är?

  Jag har själv mina aktiva år i SSU långt bakom mig och borde verkligen inte lägga mig i frågan om vem som ska bli ny ordförande för de unga socialdemokraterna. De två kandidater som nämnts, Jytte Guteland från Stockholms län och Laila Naraghi från Oskarshamn, är två mycket kompetenta personer som båda skulle göra bra jobb på posten.

  Efter en lång tid av uppslitande interna konflikter och två ordförande på rad som i praktiken tvingats avgå av olika skäl, är det nu viktigare än någonsin att förbundet kan enas och sluta upp bakom en ordförande alla distrikt och medlemmar kan känna förtroende för. När en nästan enig valkommitté nyligen föreslog Jytte Guteland så var vi nog många som trodde att så skulle ske.

  Tyvärr rapporterar Ekot nu på morgonen att de som i stället vill se Laila Naraghi som ordförande inte tänker lägga ned vapnen.

  Till saken hör att bakom Jytte Guteland står både distrikt som normalt betecknas (förvisso enfaldigt) som ”vänster” och ”höger”. Detta borde tala för att hennes kandidatur har ett bredare stöd och skulle vara en bättre lösning än att ordförandefrågan avgörs genom en strid mellan ”vänster” och ”höger”. Dessvärre verkar inte alla se det på det sättet.

  Jag är inte så insatt i SSU:s inre liv längre och ska inte försöka tolka hur man resonerar på olika håll i förbundet. Jag kan bara mana till besinning och att man försöker se till helheten – inte snäva distriktsintressen. I synnerhet i en situation där socialdemokratin är i opposition borde SSU sluta leden och blicka framåt.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Sista striden det är?"

   

  Anonymous Mattias Lönnqvist skrev... (29 maj, 2007 10:45) : 

  Är det inte bättre om valet avgörs av medlemmarna än av en valberedning?

  Jag har aldrig riktigt förstått vad som ska vara bra med att bara ha en kandidat att ta ställning till; bättre vore -- i mitt tycke -- att kunna välja mellan flera olika alternativ.

   

  Anonymous Johan Richter skrev... (29 maj, 2007 11:58) : 

  Är det enfaldigt att säga att det finns en splittring mellan höger och vänster inom SSU? Att säg SSU Skåne (med parollen: "Planekonomi är sann demokrati") är lite mer vänster än andra delar av SSU.

  Hur skulle du beskriva dennna ideologiska skillnad?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (29 maj, 2007 17:15) : 

  Mattias, det är en intressant tanke som jag kommenterat tidigare.

  Johan, det är för det första enfaldigt eftersom distrikt inte är något annat än summan av sina medlemmar. Långt ifrån alla SSU:are i Skåne tycker nog likadant och bekänner sig till planekonomi. Mycket handlar det om traditioner snarare än genuina värderingar. För det andra är alla SSU:are att betrakta som "vänster". Stämpeln "höger" blir därmed väldigt missvisande då den antyder något helt annat än den, trots allt, oftast marginella politiska skillnad som finns mellan SSU:are från olika landsändar.

   

  Blogger Peter Karlberg Blogger skrev... (30 maj, 2007 08:29) : 

  Men Jonas, det är väl definitivt att föredra att det finns flera kandidater (borde vi haft till partiordförandeposten också). Att dessa kandidater skiljer sig i politisk mening är ju också rimligt. Och även om SSU är vänster rent generellt så måste det rimligen finnas en spridning av åsikter inom förbundet (även om de numera är numerärt små) som låter sig beskrivas i höger/vänster-termer Det är ju inget problem. Ett problem är dock om man - i oppositionsrollens namn - sluter leden dvs döljer politiska skillnader/motsättningar.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (30 maj, 2007 10:41) : 

  Peter, jag menade absolut inte att politiska motsättningar ska sopas under mattan. Däremot är det olyckligt att dessa återigen verkar förlama verksamheten och bli en faktor i ordförandevalet. Problemet är att SSU varit dåliga på att hålla den interna politiska debatten levande mellan kongresserna, och därför blir dessa stora urladdningar och skyttegravskrig mellan olika falanger.

  Och jo, jag tycker att det är ett problem när dessa falanger betecknas som "höger" och "vänster". Ingen SSU:are vill ju rimligen beteckna sig själv som "höger", alltså blir "vänster"-etiketten detsamma som "god" och "höger" per definition "ond". Dessutom handlar konflikterna bara delvis om traditionella höger/vänsterståndpunkter.

   

  kommentera