Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, augusti 22, 2007

  Fler borgerliga svek mot skolan

  Utöver den pågående utförsäljningen (”avknoppningen”) av kommunala skolor i Stockholmsregionen som jag skrev om i går, sker även andra svek mot stadens skolor – till följd av den borgerliga politiken.

  Det är Svenska Dagbladet som i dag uppmärksammar den undersökning som socialdemokraterna i Stockholm presenterade i veckan och som visar att 40 av 60 tillfrågade rektorer anser att de förlorar pengar i det nya systemet. Dessvärre finns ännu inte rapporten på nätet, men det framgår av SvD-reportaget att missnöjet med förändringarna av grundskoleförvaltningen i Stockholms stad är stort hos många av stadens rektorer.

  Trots att skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) utlovat en satsning och skolan åtminstone på pappret fick 200 miljoner kronor mer i årets budget, så går ekonomin inte ihop för flera av rektorerna när höstens verksamhet nu ska planeras.

  Bakgrunden är att ansvaret för grundskolan sedan den 1 juli i år lagts över från stadsdelarna till utbildningsförvaltningen. Rektorerna fick förvisso ut mer pengar till verksamheten, men samtidigt nya kostnader som tidigare legat på stadsdelen.
Det kan handla om el, vatten, sopor och rektorslöner. Men den stora överraskningen för flera rektorer är att de plötsligt fått kostnader för flera elever som de i vissa fall aldrig ens sett. Det handlar om barn med särskilda behov. I några stadsdelar har de här barnen gått i en egen verksamhet, ett så kallat resurscentrum, som fått pengar från stadsdelen. Nu ska skolorna själva se till att de här eleverna får rätt stöd.

  Det borgerliga styret i Stockholm har mycket att bevisa på skolområdet. Än så länge präglas politiken av svek.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Fler borgerliga svek mot skolan"

   

  Anonymous Anders Löwdin skrev... (22 augusti, 2007 09:39) : 

  Så sant så. Det finns ett mycket utbrett missnöje bland kommunens rektorer över hur detta har utvecklats. Den utlovade satsningen på skolan upplevs nu som ett hån. Värst är den dåliga framförhållningen från skolborgarråd och utbildningsförvaltningen. Rektorerna har inte vetat vilka resurser och vilka kostnader de får i höst.

  Dessutom så har Stockholms stad valt att ensidigt avbryta löneförhandlingarna med de fackliga lärarorganisationerna för att istället lägga sitt eget bud för varje lärare. 2.0 % blir resultatet för kommunens lärare vilket naturligtvis uppfattas också som ett svek från staden och de borgliga politikernas sida.

  Citat
  ”Med folkpartiet i spetsen kommer det att klubbas en rad förändringar i både stadshuset och riksdagen som både elever, lärare och föräldrar tjänar på.”

  Lotta Edholm (fp) skolborgarråd i sitt nyhetsbrev nr 10, 2006

   

  Anonymous simon j skrev... (22 augusti, 2007 13:15) : 

  Man kan ju också se det som att den nuvarande majoriteten ändrar förfarandet för elever som är i behov av särskilt stöd så att skolförfattningarna faktiskt följs. Grundskoleförordningen säger nämligen att särskilt stöd i första hand skall ges inom den klass eller grupp som eleverna tillhör och att det är rektor som har ansvaret för hur stödinsatserna utformas.

  Sedan är vi nog många som hoppas att de rätt stora summor som tillförts skolorna i Stockholm skall kunna synas för elevflertalet i verksamheten också - och inte bara i lyhördhet mot lagkraven.

   

  kommentera