Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, augusti 22, 2007

  Förändringens vindar

  [UPPDATERAD] I en krönika i Göteborgs-Posten skriver den tidigare SSU-ordföranden Niklas Nordström i dag klokt om förnyelse- och förändringsarbetet inom socialdemokratin efter valförlusten förra året och kongressen i mars.

  Nordström konstaterar bland annat att med Mona Sahlin som partiordförande ”finns nu alla förutsättningar att det ska hända saker”. Men han höjer också ett varningens finger för att det finns en tendens inom det socialdemokratiska partiet att tro att ”det är Partiet som ritar kartan som övriga aktörer i samhället ska rättas in i”. ”Det är en farlig världsbild som lätt gör att man går fel när den nya politiken ska formas inför valet 2010”, skriver Niklas Nordström, och tillägger att socialdemokratin måste göra upp med en viktig del av sin egen självbild för att inte hamna snett i relationen till väljarna.

  Jag kan bara instämma.

  När ett parti som socialdemokraterna ska förnyas är det viktigt att först göra en ärlig analys som beskriver nuläget och de omvärldsförändringar man måste ta hänsyn till i utformningen av politik och organisation. ”Att drömma sig tillbaks till den tid som varit eller försöka anpassa verkligheten till den egna dagordningen är slöseri med tid”, som Nordström uttrycker det.

  Att socialdemokratin nu tillsatt rådslagsgrupper inom viktiga politikområden, och inbjuder medlemmarna att komma med synpunkter om dessa, är ett välkommet grepp. Det kan i bästa fall innebära att nya idéer kommer fram som sedan omsätts i förlag som läggs fram på nästa partikongress. Men det är samtidigt en långsam och sluten process. Den bygger helt på att sekreterarna i rådslagsgrupperna verkligen för fram de idéer och förslag som kommer in via enkäter, brev och mejl till partihögkvarteret. Någon verklig dialog mellan partimedlemmarna och ledamöterna i grupperna blir det inte. Och väljarna – de som inte är partimedlemmar – har ingen möjlighet till delaktighet alls.

  I stället hade varje rådslagsgrupp exempelvis kunnat ha en egen blogg där idéer diskuterades och alla som ville kunde kommentera samt föreslå tillägg och strykningar. Detta står förstås inte i motsatsställning till de mer traditionella metoderna att få in synpunkter, men det hade varit ett spännande komplement som dels kunnat ökat inflödet av nya idéer och dels visat upp en ny öppenhet inom socialdemokratin.

  Att man inte väljer denna mer öppna lösning skickar också en signal om förnyelsearbetet, och det är en dyster sådan.

  * * *

  I dag presenterade socialdemokraterna en ny avdelning på sin webbplats just för sitt rådslag om skolan. Ansatsen är god, men även här är möjligheten att komma med inspel till gruppen begränsad till envägskommunikation. Någon egentlig möjlighet till dialog saknas fortfarande.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Förändringens vindar"

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 augusti, 2007 23:28) : 

  Äh.

  Luciano - ordförande i rådslaget Jobb - bloggar ständigt och jämt. Knalla dit å snacka.

  Och jag förstår inte vad du menar med tillägg och strykningar. Det finns inget att lägga till och stryka i ännu.

  När rådslagen går in i en fas där det faktiskt finns dokument att lägga till och dra ifrån i kan det vara klokt att sätta ihop någon lösning som den du skisserar.

  Max

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (23 augusti, 2007 06:28) : 

  Max, jag är väl medveten om att Luciano har en blogg. Men den är hans - inte rådslagsgruppens. Och det skickar helt andra signaler om partiet aktivt skulle kommunicera att gruppen startar en officiell blogg.

  Det andra du skriver begriper jag inte. Bara för att det inte finns något att föreslå tillägg och strykningar i nu betyder inte det att det inte kommer att finnas det. Men redan nu är det ju fullt möjligt att inleda en offentlig dialog om frågorna.

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 augusti, 2007 10:58) : 

  Jonas,

  Visst. Det kommer att finnas texter att lägga till och dra ifrån i. Och det kommer säkert finnas en massa digitala verktyg där man kan ägna sig just åt detta. Jag är inte säker på att vi nu behöver yvas över frånvaron av dessa. Rådslagen - undantaget skolan - ska rulla i två år. Det är en rätt lång tid.

  Ambitionen inom skolrådslaget är säkert att det skall finnas en offentlig och livaktig dialog kring materialet. Och i någon mening är det just detta vi ägnar oss åt här och nu.

  Sedan förstår jag inte din tilltro till att officiella partibloggar skulle göra någon större skillnad för diskussionen. Hur kul är dom? Hur kul är dom att snacka med?¨

  Alltså. Det mesta av det du söker ligger säkert i någon pipe någonstans i röran. Och dessa tekniska lösningar kommer kanske att förbättra dialogen. Jag skulle själv finna det mycket mer intressant om de som bryr sig sparkade liv i egna forum. Officiella tjänstemannadrivna forum tenderar att bli rätt träiga.

  Max

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (23 augusti, 2007 11:01) : 

  Max, jag har aldrig pratat om "tjänstemannadrivna forum". Vad jag vill är att ledamöterna i rådslagsgrupperna ska engagera sig och offentligt diskutera frågorna med partimedlemmar och allmänhet. Och av de svar jag fått från de rådslagsgruppssekreterare jag mejlat, så tyder tyvärr inget på att något ditåt skulle ligga i pipeline.

   

  kommentera