Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, januari 29, 2009

  Vilka betalar moderaterna?

  I oktober förra året skrev jag om att Sandro Wennberg anställts som utredare på Arbetarrörelsens Tankesmedja med uppdraget att skriva en rapport om hur de politiska partierna finansieras. Var får de sina pengar ifrån och hur används de?

  Via Arvid Falk ser jag nu att innehållet i rapporten börjat läcka ut. Valåret 2006 samlade moderaterna in över 30 miljoner kronor i gåvor från enskilda och andra bidragsgivare, vilket är betydligt mer än alla de övriga riksdagspartierna tillsammans (sammanlagt ungefär 4,2 miljoner kronor).

  Socialdemokraterna har som tidigare meddelats beslutat att från och med i år redovisa alla donationer större än 20 000 kronor med givarens identitet. Förhoppningen är att de övriga partierna ska följa efter, men hittills har moderaterna sagt mycket tydligt nej till en sådan redovisning.

  Man hänvisar till valhemligheten, men enligt Sandro Wennberg finns inget sådant samband. Det är ju till exempel fullt möjligt att skänka pengar till exempelvis Piratpartiet för att de ska få möjlighet att bilda opinion för sina frågor, men på valdagen ändå välja att lägga sin röst på något annat parti. Sett till insamlingsresultaten finns det däremot anledning att tro att moderaterna har mycket stora givare, eventuellt också företag. Och sådana saknar ju som bekant rösträtt.

  Själv välkomnar jag socialdemokraternas ambition att öppet redovisa varje krona, inklusive stora bidragsgivares identitet. Det minskar spekulationer och mytbildning.

  Det finns ingen – och jag förespråkar heller ingen – lag på att partierna ska redovisa bidrag och bidragsgivare, men det finns en överenskommelse partierna emellan att man ska redovisa hur mycket som har samlats in och från hur många givare. Alla de borgerliga partierna har dessutom på riksnivå en uttalad policy att inte ta emot pengar från företag. Men som Wennbergs arbete visar så redovisar partierna siffror på högst olika sätt, ibland överförs också pengar mellan de politiska nivåerna. Utredningsuppdraget är därför knepigt, den relativa öppenheten till trots.

  * * *

  PS: Apropå öppenhet så har Stockholms handelskammare lanserat en kul sajt där man lekt med tanken att regeringen skulle lägga ut remisser, remissinstanser och remissvar på nätet och då få bättre underlag när de frågar företag, myndigheter, organisationer och medborgare. Handelskammaren föreslår också att man borde kunna söka på remisser från olika statsråd, olika departement, inom olika budgetområden och på datum då svaret ska vara inne. Det skulle göra det lättare för alla som försöker bidra till bättre beslutsunderlag för regeringen. Kanonbra idé!

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Vilka betalar moderaterna?"

   

  Blogger Christoffer skrev... (29 januari, 2009 09:00) : 

  JAg måste säga att kommentaren om valhemlighet är väldigt svag, odsen att en person skickar en avsevärd summa pengar till ett politiskt parti för att sen rösta på ett annat parti kan nog anses vara astronomisk.


  Så privatpersoner bör faktiskt ha rätten att stödja politiska partier annonymt.
  Företag och organisationer däremot bör få redovisa sina direkta och indirekta bidrag (saker som tex "ni får låna denna bilen under valkampanjen" eller "du kan jobba för parti X under kampanjen, skriv det som reklamarbete") tydligt.

  För övrigt hänvisar jag till diskutionen hos arvid falk. (så slipper jag skriva så mycket)
  /C

   

  Blogger Johan Ingerö skrev... (29 januari, 2009 10:16) : 

  Jag ser inte riktigt vad du har med saken att göra. De moderata bidragspengarna kommer från individer som velat donera dem. De socialdemokratiska pengarna kommer från en toppstyrd organisation som beslutat om pengarna via majoritetsomröstning.

  Om någons bidrag borde granskas så är det väl snarast era.

   

  Anonymous Anonym skrev... (29 januari, 2009 10:28) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (29 januari, 2009 10:53) : 

  Christoffer, det kanske är så att oddsen är astronomiska - men det får vi ju inte veta eftersom moderaterna vägrar vara öppna med vilka som stöttar dem ekonomiskt. Och återigen; företag och organisationer har ingen rösträtt.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (29 januari, 2009 10:55) : 

  Johan, jag anser att alla väljare har rätt till insyn i sina politiska företrädares ekonomiska intressen. Ekonomin är som bekant av betydelse för hur man prioriterar. Och du är varmt välkommen att granska socialdemokraternas ekonomi - det är tämligen enkelt eftersom man är rätt öppna med detta, till skillnad från moderaterna.

  "HR", presentera dig om du vill kommentera här.

   

  Anonymous Anonym skrev... (29 januari, 2009 12:16) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Mattias skrev... (29 januari, 2009 14:21) : 

  Den dagen socialdemokraterna redovisar alla bidrag så kan ni börja ställa krav på andra.

  Men, i dagsläget redovisas enbart kontanta gåvor, inte bidrag i form av gratis arbetskraft eller bidrag i form av att -- till rörelsen knutna -- andra organisationer bidrar till socialdemokraternas valrörelse genom kampanjer och dylikt.

  I valrörelsen 2002 motsvarade LO:s stöd mellan 270 och 400 miljoner. Att moderaterna fått 30 miljoner är kaffepengar i jämförelse.

   

  Anonymous Anonym skrev... (29 januari, 2009 15:24) : 

  Jag har inte tänkt igenom min åsikt i denna fråga riktigt, men intuitivt känner jag att det vore integritetskränkande att lämna ut namn på alla bidragsgivare. Vad personer anbelangar är jag starkt emot det; när det gäller organisationer är jag mer för det och när det gäller företag nästan helt för att öppet redovisa vilka som donerat (för att minska risken för korruption och dylikt).

   

  Anonymous Andreas Krohn skrev... (29 januari, 2009 17:34) : 

  En uppdaterad version av www.remisser.se ligger nu ute. Bland annat finns nu också ett brev till Mats Odell om att regeringen borde ha en samlad webbplats för alla regeringens remisser. När Odell svarar, vilket han inte gjort än, läggs svaret ut. Det finns också möjlighet att debattera frågan.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (29 januari, 2009 18:09) : 

  Mattias, den öppenhet socialdemokratin visar i fråga om stöd från privatpersoner och organisationer är i alla händelser oändligt större än den moderaterna uppvisar. Kan vi vara överens om det?

  "Calandrella", presentera dig om du vill kommentera här.

   

  Blogger Per Tenggren skrev... (29 januari, 2009 20:40) : 

  Moderaterna lät åtminstonde de som bidragit med större summor får särskilt tillträde till ledande partiföreträdare. Och det är därför som det behövs öppenhet. Såvida jag vet så kan en person som bidrar till socialdemokraterna INTE får särskild tillgång till partiledningen. Transparens är alltid bra, även inom moderaterna. Fö så är det väl en idé som Handelskammaren snott från Obama vilket inte gör den sämre på något vis. Allt kommer ju ändå ut, vore kanske bra att få vara med redan från början som medborgare.

   

  Anonymous Anonym skrev... (29 januari, 2009 23:08) : 

  Majoritetsomröstning inom LO är en myt.Jag var medlem i två LO-förbund under tio år och röstade aldrig om var mina medlemsavgifter skulle gå eller på ngn som skulle representera mig .
  Jag blev aldrig inbjuden till ett fackmöte heller. Gud vad skönt det är att jag bestämde mig för att utbilda mig.

  /Patrik

   

  Blogger Emil skrev... (30 januari, 2009 05:46) : 

  "Såvida jag vet så kan en person som bidrar till socialdemokraterna INTE får särskild tillgång till partiledningen."

  För Elle Niia och Hans Tilly sitter inte i S partistyrelse? Och Wanja Lundby-Wedin sitter inte i verkställande utskottet?

   

  Blogger World traveller skrev... (30 januari, 2009 07:24) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (30 januari, 2009 07:33) : 

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn.

   

  Blogger Mattias skrev... (30 januari, 2009 08:06) : 

  "[öppenheten hos (S) är] oändligt större än den moderaterna uppvisar"

  Som matematiker måste jag få påpeka att oändligt gånger noll inte blir ett fixt värde, utan noll, och någonting dividerat med noll blir ett odefinierat värde eftersom man inte får dela med noll.

  Men visst, (S) redovisar fler bidragsgivare än (M). Samtidigt är det fler icke redovisade miljoner som går till (S) än (M) så det är väl mest en fråga var man lägger fokus; på redovisade eller icke redovisade bidrag; jag trodde dock det var icke redovisade bidrag som var fokus här.

   

  Blogger Christoffer skrev... (30 januari, 2009 10:25) : 

  @Jonas. dit argument om att vi inte får veta är knappast relevant, valhemlighet för personer är viktigt, så det är VÄLDIGT dåligt att försöka tvinga fram den informationen. speciellt eftersom man enkelt kan rösta på ett annart parti om man inte gillar det.
  Då är det mycket värre med organisationer som stödjer ett givet parti utan medlemmarna har reelt inflytande över stödet
  (LO och svenskt näringsliv är typexemplena.)
  /C

  ps: ditt "man kan inte veta" argument påminner om creationisternas argument
  fundera på det är du snäll.

   

  Blogger Admin skrev... (30 januari, 2009 14:43) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Anonymous Ubbe skrev... (30 januari, 2009 19:17) : 

  Som vanligt är den borgerliga hegemonins företrädare benägna att få LO:s (centralt samt övriga fackförbund tillsammans) bidrag till 400-750 Mkr, utan att redovisa hur man kommer fram till detta.

  Den enkla matematiken är att man räknar sådant som min far gjorde på sin fritid, efter arbetet och utan ersättning från (S) som ett "bidrag".
  Man tar en tänkt snittlön och multiplicerar med antalet mantimmar som volontärer lägger ner.

  Skulle samma metodik tillämpas för andra partier blir även dessa summor stora.
  För framförallt (M), till vilka Svenkst Näringsliv, Timbor, Ratio, Den Nya Välfärden etc, är hårder knutna än till andra borgeliga partier, skulle summan bli rent hisnande.

  Det problematiska för (M) i denna debatt är dels den frensi man historisk, och än till denna dag, kritiserat (S) för stödet från LO, samtidigt som man nu i regeringsställning ger ANONYMA donatorer tillträde till möten med (M)-märkta regereingsledamöter - inkluisve statsministern, utan att eventuellt jäv kan synliggöras.

  Mattias: Även om du anser att (S) gör fel, är det väl inte fel att i så fall ha rent framför egen dörr?

   

  Blogger Admin skrev... (30 januari, 2009 22:00) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (01 februari, 2009 16:01) : 

  Jag vet inte riktigt hur tydligt jag måste skriva det för att det ska gå in: Anonyma kommentarer (och med det inkluderas sådana skrivna under signaturer som uppenbarligen inte är namn) accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn.

   

  Blogger Admin skrev... (02 februari, 2009 10:56) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Mattias skrev... (02 februari, 2009 12:37) : 

  "Som vanligt är den borgerliga hegemonins företrädare benägna att få LO:s (centralt samt övriga fackförbund tillsammans) bidrag till 400-750 Mkr, utan att redovisa hur man kommer fram till detta."

  Snick-snack, det finns redovisat på massa ställen. Jag har bland annat skrivit om det på min blogg och jag hänvisar till Carl B Hamiltons siffror som är väl redovisade. Han skriver:

  "Arbetsgivaren LO indelar sina anställda i fyra kategorier: funktionärer, lokalfunktionärer, tjänstemän och övriga. Låt oss försiktigtvis anta att funktionärer, lokalfunktionärer och tjänstemän under hela 2002 arbetat i genomsnitt bara 2,5 månader heltid för en s-seger i valet. Kategorin övriga antas arbeta hälften så mycket för en valseger. Det blir 1 845 + 1 010 = 2 855 arbetsmånader på heltid. De fackligt anställdas arbetstid innebär ett resurstillskott till socialdemokraternas valrörelse som är värt minst 2,5 x 2 855 x 40 500=289 miljoner kronor."

  -------------------------------

  "Mattias: Även om du anser att (S) gör fel, är det väl inte fel att i så fall ha rent framför egen dörr?"

  Såvitt jag vet så håller Folkpartiet rent framför sin egen dörr. Vi har inte en massa miljoner som rullar in från olika organisationer.

   

  Anonymous David Jonasson skrev... (02 februari, 2009 15:04) : 

  Största bidragsgivaren till alla partier torde vara skattebetalarna kollektivt.

  Sen tror jag att det du för fram skulle leda till att det startas stiftelser av typen "Löntagare för Socialdemokraterna" eller "Fria företagares stödfond för ett moderat Sverige" där bidragen samlas in och sedan redovisas i en klump.

  Dvs att strävan efter öppenhet som konsekvens led till det motsatta.

   

  kommentera