Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, oktober 30, 2006

  Pengar styr moderaterna

  Expressen publicerar i dag en diger genomgång av hur flera förmögna privatpersoner skaffat sig inflytande över moderaternas politik genom frikostiga donationer. Man skriver bland annat om fundraisingverksamheten Tornet som har ett par hundra medlemmar, vilka får träffa partiledningen och ge sina synpunkter på moderat politik. En äldre företagare i Mellansverige berättade på ett medlemsmöte att han skänkt ”närmare 100 000 kronor” de senaste åren.

  I Expressen framkommer också att moderaterna bara under valåret 1998 drog in runt 17 miljoner från moderatvänliga företag, trots att partiet har som policy att inte ta emot bidrag från företag.

  Om Tornet sägs att denna verksamhet har sin grund i en annons införd i moderaternas medlemstidning Medborgaren, där partiet lockade nya medlemmar till stödklubbar genom att erbjuda en ”möjlighet att påverka viktiga frågor genom dialog med partiets talesmän”. En stor del av de privatdonationer som moderaterna får, kommer från ett par hundra hemliga medlemmar i ”Sällskapet Tornet”. Varje medlem skänker minst 1 200 kronor per år, men enligt Expressens källor handlar det ofta om ”betydligt större summor”. Detta bekräftas i en artikel i Medborgaren, där man anser att det är ”glädjande” att så många väljer att skänka mer.

  Expressen berättar även om flera andra, mindre kända insamlingsverksamheter som gett moderaterna betydande ekonomiska tillskott genom åren.

  Jag har tidigare skrivit att vi inom vänstern nog överskattat Tornet (som tidigare uppmärksammats av TV4). Jag skrev då att det trots allt inte verkar handla så mycket pengar. I synnerhet inte om man jämför det med LO:s ekonomiska stöd till det socialdemokratiska partiet, eller intäkterna som socialdemokratin får från sina lotterier och spelverksamhet.

  Men artikeln i Expressen tyder på att den moderata insamlingsverksamheten varit mer omfattande och inkomstbringande än vad som tidigare varit känt. Därför är det knappast konstigt att moderaterna inte varit helt förtjusta i idén om att öppet redogöra för de miljoner de drar in i ekonomiska bidrag från en mängd privatpersoner. ”Att redovisa från vem [moderaterna får pengabidrag ifrån] vore att röja valhemligheten”, rasade den dåvarande partisekreteraren och numera arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin i Svenska Dagbladet när frågan om öppen redovisning aktualiserades av folkpartiet.

  Själv välkomnar jag en öppen redovisning av de ekonomiska bidrag partierna och dess kandidater och företrädare får från olika håll. Socialdemokratin har knappast något att skämmas för i det avseendet; kopplingen mellan arbetarrörelsens fackliga och politiska gren är välkänd och djupt förankrad historiskt. Att LO-förbund väljer att ekonomiskt stötta en socialdemokratisk politik som ligger i deras medlemmars intresse är föga förvånande eller upprörande. Inte heller att höginkomsttagare och kapitalägare är beredda att satsa pengar på en borgerlig politik som kan innebära skattesänkningar för dessa grupper.

  (En variant av detta inlägg är också publicerat på Oppositionen.se.)

  Detta inlägg är pingat på Intressant.se. Andra bloggar om: , , .


  Kommentarer om "Pengar styr moderaterna"

   

  Anonymous Anonym skrev... (30 oktober, 2006 17:31) : 

  Men hur ser du till frågan om valhemligheten?

  Redovisas den samlade gåvan från tornet till M förövrigt? I så fall så redovisas ju själva gåvan öppet.

  En möjlig reglering skulle vara att man bara fick ge en viss summa anonymt som det är i vissa länder. Men det har ju sina briser också.

   

  Anonymous Anonym skrev... (30 oktober, 2006 19:03) : 

  "Ideologi" har sina brister som analysredskap för att förstå politiska partier. Istället: se vart pengarna kommer ifrån.

  Moderaterna representerar multinationella företag och de mest kapitalstarka individerna. Socialdemokraterna representerar resten av folket.
  Inget nytt under solen, och således heller inget "nytt arbetarparti".

   

  Anonymous Anonym skrev... (30 oktober, 2006 22:56) : 

  JP -
  Jag önskar verkligen att jag kunde ha kvar illusionen om Socialdemokraterna som "folkets representanter". Detta synsätt kräver dessvärre att man lyckas bortse från både maktens allmänkorrumperande effekter och hur nomenklaturor växer fram.

  I min världsbild är den lilla medborgaren betydligt hårdare klämd mellan makthavarna hos myndigheter och arbetarrörelse å ena sidan och storföretag och kapital å andra.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (31 oktober, 2006 09:35) : 

  Rommedahl, en öppen redovisning av ekonomiska bidrag står inte alls i motsatsställning till valhemligheten. Det finns inget som säger att ett ekonomiskt bidrag till ett parti förutsätter medlemskap eller en röst på sagda parti. Men kan t ex tänka sig att väljare som i slutändan valde att rösta på vänsterpartiet ändå stöttade Fi ekonomiskt, då de tyckte att det var viktigt med ett feministiskt parti i valrörelsen. Man kan också tänka sig att en borgerlig väljare som på valdagen lade sin röst på kd, dessförinnan hade skänkt pengar till Tornet då han eller hon bedömt att moderaterna var dem som bäst drev ett borgerligt maktövertagande.

  JP, jag tror att du har fel. Även om det finns kapitalstarka företag och individer som stöder moderaterna ekonomiskt, så gör de det mot bakgrund av att de stöder den politik som moderaterna står för. Detta har jag inga invändningar emot, lika lite som jag har något emot att LO-facken väljer att stödja socialdemokraterna ekonomiskt. Däremot tycker jag alltså att sådana bidrag ska redovisas öppet.

  Simon J, det enda sätet att bidra till att göra socialdemokratin mer representativ för folket är att folk som du väljer att engagera er som medlemmar och på så sätt påverkar politiken. Varmt välkommen!

   

  Anonymous Anonym skrev... (31 oktober, 2006 12:51) : 

  Jonas -
  Men om man redan har sålt sin själ till en annan djävul då?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (31 oktober, 2006 13:05) : 

  Simon J, kräv pengarna tillbaks och sälj den igen till en bättre köpare :-)

   

  Anonymous Anonym skrev... (31 oktober, 2006 20:36) : 

  "Att LO-förbund väljer att ekonomiskt stötta en socialdemokratisk politik som ligger i deras medlemmars intresse "

  Men ligger detta verkligen i deras medlemmars intresse? Om jag förstått det hela korrekt, så var det bara 45,6% av LO-medlemmarna som röstade på Socialdemokraterna i valet 2002. Om det stämmer, kanske det blir lite mer "upprörande", eller?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (01 november, 2006 08:55) : 

  Marcus, det är medlemmarna i LO-förbunden som via sina valda ombud till kongresserna som avgör om de vill att deras organisationer ska stötta s ekonomiskt eller ej. Än så länge har så vitt jag vet ingen någonsin krävt det.

   

  Anonymous Anonym skrev... (01 november, 2006 14:08) : 

  Jonas, det är möjligt. Men det är ändå inte riktigt samma påstående (skulle jag vilja säga).

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 november, 2006 16:41) : 

  Jonas

  Du ger en dålig förklaring på min fråga.

  Om man skall vara konkret. Skall man kunna ge anonyma donationer till partier och slippa avslöja sina sympatier?

  Även om det inte skulle gå så skulle det förmodligen växa fram kampanjorganisationer vid sidan som drev opinion för partierna som det är i de länder där partibidrag är reglerat.

   

  kommentera