Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, januari 03, 2007

  N-ordet och mediedebatten

  Det är glädjande att socialdemokratin på sistone verkar ha börjat ägna mediepolitiken allt större uppmärksamhet. Partisekreterare Marita Ulvskog leder en mediepolitisk arbetsgrupp med uppgift att, mot bakgrund av mediernas betydelse för demokratin, följa utvecklingen på mediemarknaden. Gruppens huvudsakliga uppdrag är att arbeta för att ge arbetarrörelsen en starkare opinionsbildande ställning.

  Samtidigt blir jag lite beklämd när detta nyvakna engagemang kryddas med slagordsartad retorik. Ett exempel på detta är bruket av begreppet ”nyliberal” i dagens debattartikel i Svenska Dagbladet, signerad s-riksdagsledamöterna Margareta Israelsson, Leif Pagrotsky, Helen Petersson och Morgan Johansson.

  Begreppet används i sammanhang som ”Moderaternas nyliberala linje” och ”nyliberalen Stegö Chilò”. Och få ord är så negativt värdeladdade i svensk politisk debatt som just detta. N-ordet verkar kunna klistras på nästan vad som helst som man vill misstänkliggöra och signalera att det är dumt och ont. Detta är trist, då det är ett okunnigt bruk av begreppet och det sänker seriositetsnivån i den viktiga debatten.

  Men visst, artikelförfattarna har helt klart en poäng i att regeringen Reinfeldt agerat mycket märkligt – och direkt dåligt – i flera viktiga mediepolitiska frågor. Ett tydligt exempel på detta var uppbrytandet av det långsiktiga avtal som bara några månader innan valet gett SVT och Sveriges Radio arbetsro under lång tid framöver. Avtalsperioden för public service-bolagen är nu halverad.

  Därmed inte sagt att det inte kan finnas skäl att göra omprövningar av dessa bolags konstruktion och uppdrag. Från olika håll har det framförts idéer om en sammanslagning av SVT, SR och Utbildningsradion till ett gemensamt bolag; något som SVT:s vd Eva Hamilton inte avvisar, men som Peter Örn, vd för SR, tror skulle bli ”förödande för den publicistiska mångfalden”. Själv är jag nog mer inne på Hamiltons linje.

  Regeringen verkar också ha för avsikt att med EU-kommissionen som ”torped” sänka hela det svenska presstödssystemet. Detta är förstås helt oacceptabelt och skulle totalt förändra spelreglerna på mediemarknaden. Jag är helt för att det görs en grundlig översyn och revidering av presstödet, då dagens konstruktion uppenbarligen inte förslår så långt när det gäller att garantera medial mångfald (mer om det bland annat här och här). Men att som moderaterna länge krävt helt avskaffa presstödet är inte rätt väg att gå.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "N-ordet och mediedebatten"

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 januari, 2007 11:53) : 

  Stigö-Chilö är ju faktiskt mer eller mindre nyliberal. Hon kallar ju sig själv klassisk liberal vilket är samma sak.

  Själv hoppas jag verkligen att presstödet avskaffas. Jag kan inte se varför tidningar ska ha ett stöd som bloggar eller aktörerna på andra marknader inte får.

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 januari, 2007 11:59) : 

  Jag läste debattartikeln i SvD och det slog mig hur mycket den var byggd på retorik mer än fakta.

  Målet verkar vara att skapa oro och få oss misstänksamma mer än att peka på något som faktiskt har hänt.

  Förutom förändringen av avtalstiden och något telefonsamtal står ingenting om vad regeringen faktiskt gjort eller som det finns uttalade konkreta planer för. Det ända man får läsa är att något hemskt håller på att hända, men inte vad.

  Om presstödet är hotat får man skriva en artikel om det. Inte hota med att något läskigt kallat Timbro kommer att förstöra världen i största allmänhet.

   

  Blogger Johanna Graf skrev... (03 januari, 2007 12:35) : 

  Håller med dig. En sammanslagning av några avdelningar på SVT inte får min frukostkopp att darra i handen. Att däremot attackera hela systemet med presstöd på några slags nyliberala (! skämt. obs!)grunder om vad som är bärande eller tärande, är skrämmande oseriöst. En sådan syn gör mig rädd, särskilt när jag funderar över fortsättningen....all konst och poesi, alla långa och litet "svåra" romaner, fria teatergrupper, små föreningar och klubbar, ungdomsprojekt... de är ju inte heller bärande. Kanske aldrig kommer att bli. Saknar de därmed existensberättigande? Ska de också försvinna?

   

  Blogger Jonas N skrev... (03 januari, 2007 12:50) : 

  Jag läste också SvDs Brännpunktsartikel, och fick mig flera goda skratt.

  Redan i inledning stod det

  "I Sverige har vi [i regeringen] tidigare haft en stor samsyn om de övergripande mediepolitiska dragen"

  Underförstått, i opposition är det inte vi som bestämmer längre. Jahapp!?

  Resten av snömos. 'Arbetsro' för public sercive i sex år. Jahapp! Vilken planeringshorisont har olika SvT-projekt? De dyraste (typ Robinson närmar sig väl ett år).

  Ett (!) telefonsamtal förekom tidigt i något som kan (!) leda till något ... Jahapp!

  Jag håller (nästan) helt med dig Jonas M, det var inte mycket till verkshöjd i det alstret. Däremot en del pinsamheter.

  Men kanske var det inte de (s)-märkta ministrarna som satte den urfåniga rubriken ändå. Den brukar sättas av redaktionen.

  Fast å andra sidan ... om de hade fått sätta den hande den mycket väl kunnat se lika dan ut. Tror du inte?

  :-)

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (03 januari, 2007 13:30) : 

  Johan, man kan diskutera om nyliberal är samma sak som klassisk liberal. I alla händelser kan dock knappast regeringens politik ens med bästa vilja (alternativt gedigen illvilja) kallas nyliberal. Det finns dock en del andra skällsord jag kommer att tänka på, men nyliberal är inte ett av dem. Och det är trots allt en viss skillnad på dagstidningar – som ännu är den främsta nyhetskällan för en majoritet av befolkningen – och bloggar.

  Per, man bör nog inte underskatta effekten av det där telefonsamtalet. Regeringen är KU-anmäld för hanteringen av frågan som – om de moderata motståndarna till presstödet med hjälp av EU-kommissionen lyckas göra mediepolitiken till en ren konkurrensfråga – kan få upp till ett 70-tal svenska dagstidningar som i dag får som får driftsstöd att läggas ner.

  Jonas N, formuleringen inledningsvis i artikeln om att ”vi tidigare haft en stor samsyn om de övergripande mediepolitiska dragen” syftar med största sannolikhet på riksdagspartierna – och det tror jag nog att du inser. Se annars svaret till Per ovan om det beryktade telefonsamtalet.

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 januari, 2007 13:56) : 

  De (nyliberala) marknadsfundamentalisterna i den nya högerregeringen, liksom inom kommuner och landsting, kommer att inom dessa fyra år fram till nästa val, låta våra offentligt drivna välfärdssystem totalt demonteras och nedmalas i marknadskrafternas privatkommersialiserande vinst- och lönsamhetkalkylerande kvarn!
  Och till denna cyniska svekpolitik står vissa sk sossar vid sidan om och applåderar??

  Bengt Nilsson, röd gråsosse

   

  Blogger Johan Folin skrev... (03 januari, 2007 14:12) : 

  Bengt Nilsson: har du överhuvudtaget läst det som Jonas (och de som kommenterat inlägget) har skrivit? Retoriken du använder låter ungefär som Brännpunkt-artikeln; Mycket svammel utan vare sig fakta eller resonemang.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (03 januari, 2007 14:29) : 

  Johan F, jag har för länge sedan gett upp att få någon rätsida på Bengt Nilssons galenskaper. Han har bestämt sig för att jag är någon form av ondsint, borgerlig infiltratör som vill störta socialdemokratin och Sverige i fördärvet. Varken argument eller fakta tycks få honom på andra tankar.

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 januari, 2007 15:02) : 

  Johan Folin!
  Att högeralliansen i rask takt genomför privat kommersialisering av våra offentligt drivna välfärdssystem är väl för fan fakta!
  Om du inte fattar det nu, så kom igen om fyra år, så får du då se konsekvenserna av den högerstyrda marknadskrafts-politiken inom våra hittills världsbästa offentliga välfärds-system!
  Jag brukar, tyvärr i detta fallet, ha rätt i min politiska "feeling".

  Bengt Nilsson, röd gråosse

   

  Blogger Jonas N skrev... (03 januari, 2007 15:32) : 

  Jonas M

  Det är alldeles riktigt att 'vi hade stor samsyn' skulle (av läsarna) att tolkas precis som du skrev!

  Men du är också lika medveten om att sådana fraser (typ: 'vi söker breda uppgörelser', 'samarbete över blockgränsen' etc) betyder två helt skilda saker beroende på om man är i regeringsställning eller opposition.

  Angående presstöder är jag emot! På rent principiella grunder. Många som tror att dom själva, eller 'egna sidan', eller bara egna tidnigngen, vinner på det är säkert för. Helt OK. Men det avgör inte om saken får diskuteras eller ej.

  Men 'argumentet' här var faktiskt antalet (ett !) telefonsamtal, inte om presstödets utformning eller ev överensstämmelse med EUs bestämmelser om konkurresnneutralitet.

  Vilket var i nivå med resten av artikeln.

  Johanna: Måste saker som är 'små' hållas under armarna för den sakens skull? Av den jättestora staten dessutom?

  Är den jättestora staten verkligen bäst lämpad att avgöra vilken av alal 'små' företeelser som behöver hållas vid liv konstgjort och vilka som får klarar sig bäst dom kan?

  För mig låter det som upplagt för innefektivitet, godtycke, nepotism, undanträngning etc. Iaf risk för allt detta ...

  Menar du att många inte ens känner till dessa risker?

   

  Blogger Johan Folin skrev... (03 januari, 2007 15:53) : 

  Bengt Nilsson: Nej, det är inte fakta, tyvärr. Jag önskar att den nya regeringen betedde sig mer som du säger att de gör, men det är tyvärr inte sant.

  PS. Att Sverige skulle ha världens bästa välfärdssystem kan diskuteras. Vi hade ett bra utgångsläge för sextio år sedan eftersom vi slapp sönderbombade städer men stora delar av det försprånget har vi tappat.

  PS2. Om du lovar att vara tyst i fyra år, så ska jag ge dig en eloge för att du hade rätt, om du trots allt får det. Men elogen får du bara om du lovar att vara tyst fram tills dess.

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 januari, 2007 06:50) : 

  Nej tacka vet jag den nya liberala regeringsalliansens medborgaranpassade kundsystem inom välfärden.
  Genom att öka mångfalden inom välfärdssystemen genom fler privata aktörer samtidigt som socialförsäkringarna reformeras till en grundnivå kan nu de svenska välfärdskunderna fritt välja mellan olika former av välfärdtjänster. Detta kan ske antingen genom privata försäkringar eller genom kontanta köp hos alla dessa privata bolag inom skola, sjukvård och äldreomsorg.
  Det är klart att det tar lite tid för denna mångfald av privata välfärdsbolag att etablera sig i Norrlands inland och fattiga kommuner i Svealand och Götaland.
  Men folk har nu blivit så flexibla att de säkert kommer att flytta dit det finns bäst utbud.
  Leve det kundorienterade välfärdssverige.

  Bengt Nilsson blå högersosse

   

  kommentera