Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, maj 10, 2006

  Presstöd, webbtidningar och e-papper

  En person jag märker att jag ofta nämner på bloggen är Johan Ehrenberg. Inte så märkligt kanske, då han är en av Sveriges ledande vänsterdebattörer - även om jag ganska sällan håller med honom. Men även en blind höna hittar ju som bekant ibland några korn. Till tidningen Journalisten säger ETC-redaktören Ehrenberg att han är kritisk mot att regeringens proposition om presstödet inte omfattar webbtidningar.
  Det var fegt, och innebär att man inte uppfyller intentionerna om stöd till att skapa nya tidningar. Det är just som webbtidning som man kan få en publikation att växa, så att den kanske kan bli en riktig papperstidning, säger Ehrenberg i Journalisten.

  Jag kan inte annat än att instämma, även om jag inte ser något egenvärde i att webbtidningar som funnit sin nisch och sina läsare nödvändigtvis måste bli "en riktig papperstidning". I betänkandet som låg till grund för propositionen talades det visserligen om teknikneutralitet och stöd till elektroniskt distribuerade tidningar, men då avsågs framförallt experiment med tidningar på så kallat e-papper.

  Problemet med Johan Ehrenbergs resonemang är att det ibland används av dem som vill undergräva hela presstödssystemet genom att just kräva att allt fler medier bör omfattas av det, så att systemet till slut kolapsar på grund av oförsvarbara kostnader för skattebetalarna. Därför borde det göras en mer grundlig studie om konsekvenserna av att låta webbtidningar och andra nya medieformer omfattas fullt ut av presstödssystemet.