Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, februari 09, 2007

  Socialdemokratins vägval

  Det gläder mig att även gamla socialdemokratiska statsråd ger sig in i debatten om socialdemokratins vägval efter den svidande valförlusten. Det är personer med kunskap och erfarenhet som fortfarande kan tillföra en hel del. Kul är det också att se att likartade bakgrunder till trots, så kan man ha väldigt olika utgångspunkter för sina resonemang.

  Via Fredrik Jansson på bloggen Kommando Wigforss ser jag att Thage G Peterson skrev i Aftonbladet i går att socialdemokratin ”måste forma en politik som tar sikte på hög livskvalitet och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar”. Peterson trycker i sitt debattinlägg på ”miljö, kultur och överlevnadsfrågorna”, samt ”rätten till förvärvsarbete för alla människor” och ”en helt ny politik för bärkraftiga regioner utanför Stockholms län”.

  Men utöver de rent politiska råden fokuserar Thage G Peterson också mycket på den socialdemokratiska organisationen och hur vi kommunicerar med medlemmar och medborgare. Framförallt här tycker jag att han har många goda poänger.

  Peterson tror inte att socialdemokratin kan vinna nya medlemmar och sympatisörer med den nuvarande organisationen med arbetarekommuner och s-föreningar. I stället måste vi ordentligt modernisera organisationen och våra arbetsmetoder. ”Det måste bli fler av tillfälliga samtalsteam, enfrågegrupper knutna till heta lokala frågor, telefonkretsar på lördagsmorgnarna och samkvämsträffar med barnfamiljer och pensionärer”, skriver han, samt tillägger att ”naturligtvis måste vi använda den nya tekniken”. Och jag kan bara instämma.

  Ett annat gammalt s-statsråd som har synpunkter på hur den socialdemokratiska politiken bör se ut är den tidigare utbildningsministern och Berlinambassadören Carl Tham. På DN Debatt i dag kritiserar han socialdemokratin för att ha ”anpassat sin politik efter de reala globaliseringskraven”, vilka enligt honom ”i praktiken innebär ett farväl till den fulla sysselsättningen”. Fast samtidigt tycks Tham anse att den svenska anpassningen inneburit att vi ”nästan alltid ligger bland de främsta i internationella undersökningar vad gäller konkurrensförmåga, teknisk utveckling, användning av IT-teknologi, företagsklimat, sociala förhållanden etc.”. Så alldeles negativt förefaller ju globaliseringen inte vara.

  Förklaringen visar sig vara att Carl Tham, i likhet med många andra inbitna EU-motståndare, sätter ett likhetstecken mellan globalisering (eller snarare något mystiskt kallat ”globaliseringsideologin”) och ”de ekonomisk-politiska doktriner som styr de europeiska länderna” – ”utformad av Europas konservativa centralbanksbankirer”.

  Att dessa ”doktriner” om vikten av att hålla nere inflationen varit en del av den socialdemokratiska politiken även långt innan Europeiska centralbanken bildades 1998 förefaller inte bekymra Tham. Inte heller verkar han tycka att arbetslöshetsbekämpning – alltså en politik för full sysselsättning – i första hand är en uppgift för folkvalda politiker, utan i stället menar han att den svenska riksbanken bör ha ”ett dubbelt mandat – låg inflation plus låg arbetslöshet”.

  Carl Tham avslutar sitt debattinlägg lika rörigt som han inleder det genom att slå fast att ”Visst har politiken varit ekonomiskt framgångsrik”, men att ”priset för framgång har varit onödigt högt”.

  Så mycket klokare vet jag inte om Thams bidrag till den socialdemokratiska framtidsdebatten gjorde någon, och därför känns det skönt att Thage G Peterson kan stå som ett lysande exempel på att gammal är äldst.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Socialdemokratins vägval"

   

  Blogger Sven Elander skrev... (09 februari, 2007 11:08) : 

  Jonas, jag håller inte riktigt med dig i din analys av Thams artikel. Jag tror att Tham menar att beskrivningen av globaliseringen inte nödvändigtvis måste överrensstämma med faktiskta förhållanden. I den politiska debatten beskrivs ofta globaliseringen som ett fenomen som man måste anpassa sig till genom en rad politiska åtgärder som begränsar välfärdsstaten, Tham verkar vara kritisk till dessa "doktriner". Samtidigt verkar Tham mena att det existerar en reell globalisering, och att SAP i praktiken varit ganska bra på att hantera denna.

  Ett lite rörigt resonemang som jag dock tror att det ligger mycket i. Jag har skrivit om detta här: http://svenelander.blogspot.com/2007/02/carl-tham-lter-nstan-som-en-attacare.html

   

  Anonymous Anonym skrev... (09 februari, 2007 11:58) : 

  Carl Tham slår mycket riktigt ner på den privatiseringstrend som skett inom välfärdsområdena och som många sk "sossar" i ledande ställningar bejakade helt utan att ens göra den minsta reflektion eller konsekvensanalys över hur utsorterande efter förmögenhetsklass en sådan kapitalistisk verksamhet är för de ekonomiskt mindre attraktiva medborgarna i samhället!

  Bengt Nilsson, röd gråsosse

   

  Blogger L. O. K. Ejnermark skrev... (09 februari, 2007 12:03) : 

  Jag håller med Sven Elander här. Tham visar att sossarna tagit till sig globaliseringen på fel sätt genom att överge ideologiska grundmål som den inte alls behövt göra. På det sättet slår Thams artikel både vidare och djupare i socialdemokraternas identitetskris.

   

  Anonymous Anonym skrev... (09 februari, 2007 16:08) : 

  Att vi var mot inflation "långt innan" 1998 låter en smula efterkonstruerat, med tanke på att inflationsbekämpning kom på agendan så sent som nittiotalets första halva (vi minns sammanhanget). Innan dess var det ju detta-är-sista-gången-vi-lovar-devalvering som var universalbotemedlet, alltsedan 1970-talets början.

   

  Blogger Tobias Dahl skrev... (09 februari, 2007 20:27) : 

  Tham röstade ju för övrigt ja till EU, som den inbitne EU-motståndare han är.

   

  Anonymous Anonym skrev... (12 februari, 2007 10:25) : 

  Tom,

  om du läser Feldts memoarer ser du att inflationsbekämpning låg ganska högt upp på Finansdepartementets prioreringslista även innan Allan Larsson gav den högsta prioritet. Skillnaden mellan då och nu är att staten genom ordentliga budgetprocesser och en självständig centralbank har bättre redskap att värdesäkra arbetarnas löner och besparingar - d v s vad låg inflation handlar om.

   

  kommentera