Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, september 19, 2007

  Vad vill s med skolan?

  Jag har tidigare deklarerat att jag tillhör flumfallangen i skolfrågor inom socialdemokratin. Jag är principiellt emot betyg, anser att grund- och gymnasieskolan bör vara studieförberedande, och jag uppskattar att skolan uppmuntrar elever att ifrågasätta och kritisera.

  Men detta är en position som blir allt svårare att behålla. Socialdemokraterna i Stockholms valanalys pekar ut skolan som ett politikområde i behov av översyn. Och när man gav riksdagsledamoten och tidigare skolministern Ylva Johansson i uppdrag att utvärdera skolpolitiken slog hon fast att kunskapsinhämtningen hamnat i andra hand i socialdemokraternas skolpolitik. Hon ansåg att s behövde tänka om och utveckla en ny offensiv skolpolitik som satte kunskaper och lärande i centrum och gav varje individ möjlighet att utvecklas maximalt.

  Också Mona Sahlin tycks anse att socialdemokratins gamla skolpolitik varit för flummig i väljarnas ögon.

  Givet att skolpolitiken blivit ett av socialdemokratins största förtroendeproblem så finns det goda politiska skäl till omprövning på detta område, även om det för mig personligen bär emot. Vi kan kanske inte göra skolfrågan till en valvinnare för oss, men vi bör åtminstone ha en politik som inte fungerar som ett sänke.

  Mot den bakgrunden är Morgan Johanssons utspel i dag intressant. Även han konstaterar att väljarna har vänt sig emot den socialdemokratiska skolpolitiken och en omprövning därför är nödvändig.

  Johansson drar historiska paralleller och pekar på att ”den moderna skolpolitiken under efterkrigstiden skapades av socialdemokratin och folkpartiet” – samt argumenterar för ”en skolpolitik som är långsiktig, och som inte ändras av tillfälliga majoritetsskiften i riksdagen”. Och det låter ju klokt. Det finns gott om politikområden som vinner på breda, långsiktiga, blocköverskridande uppgörelser. Skolpolitiken hör definitivt dit.

  Det man dock bör fråga sig är i vilken utsträckning Morgan Johanssons utsträckta hand är hans egna tilltag, eller om artikeln på DN debatt är en av socialdemokraterna sanktionerad så kallad testballong. I morse trodde jag spontant det senare; nu är jag inte lika säker.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Vad vill s med skolan?"

   

  Blogger Malin Strid skrev... (19 september, 2007 13:49) : 

  Hade jag varit spindoktor på sveavägen hade jag rekommenderat just en sådan här artikel.

  Greppet är triangulering när den är som bäst. Välskriven är den också.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 september, 2007 14:17) : 

  Håller med om att artikeln är välskriven och smart "triangulerad".
  Det enda konkreta han säger är väl dock att det individeulla programmet inte blivit riktigt som det var tänkt..
  Svårt att argumentera emot det.

  Sedan hoppas jag du håller fast vid "flumskolan" Jonas! Jag kommer under hösten skriva ett längre inlägg om nittiotals skolans oförtjänt dåliga rykte.

  Problemen i skolan hade väldigt lite med pedagogik att göra utan var en spegling av ett samhälle i ekonomisk kris och som samtidigt tog ett stort ansvar för flyktingmottagande/till skillnad från t. ex Finland)

   

  Blogger Christoffer Willenfort skrev... (19 september, 2007 14:31) : 

  Jonas är inte detta lite fegt och populistiskt ?

  Att säga att man tror på en sak men samtidigt förespråka en annan sak för att fiska röster.

  Är det inte bättre att du använder dina utmärkta kunskaper om det skrivna ordet till att propagera för din övertygelse så att vi alla kan komma fram till bästa möjliga lösning. (vilket ofta kommer fram vid ärlig och rättfram diskution (ej debatt))

  Jag deltar gärna i en sådan diskution trots min bristande förmåga att utrycka mig i skrift
  (delvis en funktion av den svenska 70-talsskolan)

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 september, 2007 16:10) : 

  Jonas, du är inte ensam! Den här "omsvängningen" bär mig också emot och jag skriver också om det på min blogg.

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (19 september, 2007 18:27) : 

  Jag har sagt det förr och jag säger det igen:
  Det här med att "ifrågasätta och kritisera" är ju exakt raka motsatsen till just flum. Jag har väldigt svårt att få det att gå ihop när du klistrar "flum" som etikett på detta.
  Hela vetenskapen går ju ut just på att kritisera. Och att göra det på ett strukturerat, seriöst och argumenterande sätt.
  På andra sidan har vi just det postmodernistiska flummet som istället lyfter fram evigt ordflöde, nonsens och "alla har rätt i sin text".
  Du kommer aldrig kunna kombinera ett seriöst ifrågasättande med en flummet. Det kommer bara bli löst sammanhängande gnäll eller aggressivt skrikande av det hela.

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 september, 2007 10:07) : 

  Hej Jonas
  Jag tillhör samma falang som du, fast jag vill kalla det för tänka-själv skolan och inte flumskolan.

  Jag tycker att vi måste SLÅSS för våran uppfattning om skolans uppgift i en modern värld, inte huka oss och överge våra principer för att Alliansen lyckades med sin propaganda om skolan.

  Läste MJs artikel....jag jobbade på en gy.skola i 6 år och måste säga att jag är kluven ang gymnasiereformen jag också. Jag hade många yrkesförberedande linjer (och en och annan IV) och killarna och tjejerna där ville bara meka med bilar/vara på industrin/jobba i vården med mera med mera. De ville inte sitta och läsa teoretiska ämnen som de hade tröttnat på redan på högstadiet (jag hade engelska).

  Hade mycket KomVux också och det var alltid underbart att se arbetarmänniskor som alltid sett sig själva som "dåliga i skolan" som i 30/40-årsåldern upptäckte att allting gick lätt som en plätt och att de faktiskt var superduktiga - för att de själva var motiverade.

  Slutsatsen: jag är nog benägen att tycka att yrkesförberedande linjer ska ha lite mindre teori MEN och det är ett stort MEN!! Det måste kompletteras med utbyggd KomVux så att man kan "komma igen" sen när man själv har kommit till insikt om att man behöver studera vissa ämnen mera. Där skiljer vi oss ifrån borgarna, dom har inte förstått vitsen med KomVux utan verkar tro att där lär man sig lite spanska inför Mallorcasemestern.

  Anne Cahling

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 september, 2007 16:12) : 

  Anne
  Jag tror inte att ni i S skiljer er särskilt mycket från borgarna i den åsikten. Det ska väl vara en och annan tokblå moderat som inte tycker att Komvux ger människor en utmärkt möjlighet att utvecklas även senare i livet.

  Anledningen att de gjorde nedskärningar i Komvux-stödet när de tillträdde lät i mina öron i alla fall rimligt - att meningen aldrig var att Komvux skulle bli vad det i stor utsträckning blivit de senaste åren: en andra chans för nyexade teori-gymnasister att höja VG-et till MVG innan universitetet. De vet att det kommer att behövas nya förstärkningar til verksamheten igen när den kommande praktsika gymnasieskolans elever börjar nå vuxen ålder.

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 september, 2007 23:23) : 

  Några funderingar över skolan.

  I den grundskola, jag vill ha, koncentrerar man sig runt läsa, skriva och räkna och använder dessa färdigheter för att undersöka världen och på så sätt hitta arbetssätt och metoder för att förstå livet, utbilda och bilda sig!
  Det är en skola där aktiva elever söker kunskap på ett kritiskt sätt handledda av ett ”vuxet” kollegium med gemensam värdegrund som alla ställer sig bakom och respekterar.
  I en likvärdig skola måste alla elever bli mötta på sin nivå, bli sedda och hjälpta på det sätt som passar dom bäst i mindre grupper och med fler vuxna i skolan.
  Om ovanstående är en flumskola så tycker jag du ska fortsätta argumentera för den!

  I kommunerna är det ekonomin som styr och finns inga pengar så finns det inte. Inte ens till en god skola.
  Därför tycker jag att, staten, ska ha ansvaret för finansieringen, för att skapa en likvärdig skola i alla kommuner. Jag tror vi kallade det för solidaritet tidigare.

  Personalkooperativ, småföretagare spelar för mig ingen roll men alla skolor skall arbeta i samhällets intresse. För mig är inte friskolorna någon helig ko.

  Vad gäller kunskaper har jag undrat mycket över vilka kunskaper som folkpartiet bygger sin skolpolitik på. Det kanske är på tiden att fråga Björklund? Är det kanske så att alla barn skall ha de kunskaper som han fick en gång för länge sen? Vad vet jag…

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (22 september, 2007 10:00) : 

  Jag upplevde ju själv flumskola i mellanstadiet och delar av högstadiet på 70-talet. Jag kan inte påstå att det var speciellt bra. OK, jag som var såpass nyfiken klarade mig ganska bra av egen kraft men de flesta andra blev mest lata av det hela. En bit in i högstadiet märktes det att vi helt enkelt kunde för lite jämfört med både läroplan och andra klasser.

  Jag tror att det måste finnas en tydlighet och struktur i undervisningen och att man måste vara klar med att det faktiskt handlar om att förmedla kunskap. Det vet skola och lärare bra mycket bättre än elever (som ju faktiskt är barn, de är ännu inte fullt mogna att ta eget ansvar för sin egen utbildning). Givetvis skall sådan undervisning ske utan att förfalla till korvstoppning eller kateder-monologer - det finns bättre sätt utan att det blir planlöst flum av det hela.

   

  Blogger Peter A skrev... (22 september, 2007 14:48) : 

  Således bör Alliansen överhuvudtaget inte samarbeta med socialdemokraterna i skolfrågan utan i stället driva sin helt egna skolpolitik.

  Det finns ingen anledning att kompromissa med de som för en impopulär skolpolitik, det vore dessutom ett svek mot väljarna att göra så.

  Jonas Morian får helt enkelt nöja sig med att sätta sina egna barn om han har sådana i en flumskola. Känns inte det bra Jonas att få den friheten som du anser dig ha rätt att förvägra andra?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (22 september, 2007 16:12) : 

  Jag är faktiskt inte så säker på att Morgan Johanssons artikel är ett utslag av socialdemokratisk triangulering. Visst, det lär komma diverse testballonger från s i skolfrågan - men jag tvivlar ärligt talat på att detta var en sådan. Lutar mer åt att det var hans högst egna funderingar.

  Vad gäller min egen eventuella feghet i den här frågan så är det i själva verket så att jag tror att den linje s drivit i skolpolitiken inte längre är trovärdig och måste därför ses över. Så sker nu i rådslagsform, och det lär resultera i förslag till kongressen framöver. För egen del kommer jag att välja mina strider och i stället fokusera på andra politikområden där jag tror s kan behöva fundera om. Men vänner av "flumskolan" är varm välkomna att kolla in här och skicka in era synpunkter till rådslagsgruppen.

  "Peter", vad får dig att tro att jag förvägrar andra rätten att sätta sina barn i vilken skola de vill? Jag tror att du låter dina fördomar vägleda dig. Sorgligt.

   

  kommentera