Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, december 03, 2007

  Världens starka män

  Jag har aldrig riktigt gillat benämningen ”stark man” på manliga politiska ledare kring vilken mycket makt är knuten. Det antyder någon slags ålderdomlig ordning där just den starkes makt var det som rådde och endast män kunde komma på fråga för maktpositioner.

  Ändå finns det fortfarande en del herrar i världen för vilka ”stark man” känns som en adekvat benämning. Tre av dem har varit omskrivna de senaste dagarna utifrån lite olika perspektiv. För en del av dem verkar dagarna vid makten vara på väg att rinna ut, för andra verkar greppet om makten snarare hårdna.

  I dagarna nominerades den cirka 80-årige kubanske diktatorn Fidel Castro till en ny mandatperiod i nationalförsamlingen, Kubas parlament. Denna församling är i och för sig i praktiken maktlöst, men för att kunna behålla titeln president måste Castro sitta i nationalförsamlingen. Nomineringen är en signal om att Fidel Castro trots sin sjukskrivning tänker förbli Kubas statschef.

  I en annan del av Sydamerika, närmare bestämt i Venezuela, segrade nej-sidan knappt i folkomröstningen om Hugo Chávez ”socialistiska” grundlag. Hade denna gått igenom så hade landet officiellt blivit en ”socialistisk, bolivarisk republik” utan gräns sätts för hur många mandatperioder en president kan sitta. Dessutom hade presidentens mandatperiod ökas till sju år, från dagens sex. Vidare hade presidenten fått rätt att införa undantagslagar, ”socialistisk grundsyn” skulle prägla skolans undervisning, och en ny lokal maktinstans införts som gett centralmakten större inflytande i landets provinser.

  Nu blev det alltså inte så. Och det innebär bland annat att Hugo Chávez inte kan bli ställa upp i presidentvalet 2012.

  På annat håll i världen så har en alltmer despotisk ”stark man” ytterligare stärkt sin makt. Den officiellt avgående president Putin fick i det ryska parlamentsvalet ett sanslöst starkt stöd. Partiet ”Enade Ryssland”, som i praktiken är Putins stödparti och vars federala vallista toppas av honom själv fick hela 63,3 procent av rösterna. Lägg till det den Putinvänliga ”Rättvisa Ryssland” som leds av överhusets talman och fick 8,0 procent. Dessutom fick det ultranationalistiska ”Liberaldemokraterna” som oftast stöder presidentens politik 8,4 procent.

  Det enda oppositionella parti som tycks ha tagit plats i duman är Kommunistpartiet med 11,7 procent av rösterna. Det bådar inte direkt gott för landets demokratiska utveckling.

  Frågan är nu vilken av dessa tre ”starka män” som blir först med att lämna in; avgå eller dö på sin post. Med ålderns rätt borde det rimligtvis bli Fidel Castro, men vem vet. Kanske kan han överraska ytterligare än gång och överleva alla demokratiska och despotiska ledare i världen.

  Andra skriver intressant om , , , .


  Kommentarer om "Världens starka män"

   

  Blogger Sestrajcic skrev... (03 december, 2007 15:18) : 

  Hej!

  Tja inte för att jag tycker att man ska kunna sitta hur länge som helst på sin post - jag är för rotering och tycker man ska kicka ur riksdagen efter tre perioder -men visst är det väl så att man i Sverige kan bli om hur många gånger som helst? Han den där Tage Erlander satt väl vid makten i typ 17 år? Liksom i Frankrike, liksom i Tyskland, liksom i Storbritanninen?

  Det är ju synd att du inte nämner att grundlagen dessutom planerade att införa sex timmars arbetsdag, fri utbildning för alla och fri sjukvård som en rättighet för alla.

  Jag skulle dessutom vilja hävda att den maktdelning som ger loala råd en stpr makt och inflytande är motsatsen til centraliseringen av makten och istället bygger på att vanligt folk ska få makten över sin vardag istället för ofta korrupta politiker med lågt förtroende. Men den delen är väl ej heller intressant för dig att skriva om.

  Nåja, nu förlorade JA-sidan folkomröstningen och till skillnad från NEJ-sidan (se läckta dokument om hur man skulle undergräva folkomröstningsresultatet vid ett ja med mera) så respekterar man sitt nederlag eftersom man är genuint demokratiska. Så jag hoppas att media och alla andra som gastat på om att Chavez är en semidiktator nu faktiskt sansar sig och uppmärksammar också det.

  Men till skillnad från folket i Venezuela som får rösta om förslaget tuill ny grundlag så får vi i Sverige INTE rösta om förslaget till ny konstitution som i praktiken bygger en ny europeisk superstat. Maken till hyckleri får man väl leta efter.

  Daniel

  ps Om jag inte minns fel så kampanjade du på JA-sidan i EMU-folkomröstningen. Tycker det är lite ironiskt med tanke på hur du skriver om en grundlag som stiftar att man ska vara en socialistiskt bolivariansk republik och att du verkar ogilla det samtidigt som du tycker det är helt ok att skriva in en nyliberal ekonomisk politik i grundlagen genom att ansluta oss till EMU! ds

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (03 december, 2007 15:42) : 

  Daniel, ja - Erlander satt verkligen länge på sin post. 1946-1969 är en impoerande lång tid. Men jämför det med Castro som grep makten 1959 - och har suttit där sedan dess, utan att i realiteten kunna avsättas.

  Och jo, jag är medveten om att den så kallade socialistiska grundlagen även sades innebära det du nämner. Det framgick av länken jag bifogade. Men sociala reformer är inte mycket värda om de sker på bekostnad av folkets frihet.

  Och Daniel, folkomröstningen om EMU och euron handlade inte alls om grundlagsfäst nyliberal politik. Hade det varit så så borde rimligtvis Sveriges nyliberaler varit för EMU. Istället argumenterade de kraftigt emot, eftersom de tyckte att politiken fick för stort inflytande över ekonomin.

   

  Blogger Sestrajcic skrev... (03 december, 2007 16:31) : 

  Visst kan vi diskutera Castro. men det är ju uppenbarligen inte det jag gör utan Chavez och detta ständiga tjat om att han skulle kunna bli omvald i evvinnerligheten.

  Jagg påpekar det enkla faktumet att så är det i de flesta länder utan att man menar att det är ngn form av semidiktatur. Eller du kanske menar att Sverige är det och att tage Erlander också var en semidiktator som satt så länge?

  Ingenting i den föreslagna grundlagen i Venezuela skulle ha beskurit folks frihet. Chavez kanske är den mest demokratiske presidenten Venezuela någonsin skådat. I val efter val har det bekräftats. Fria, öppna, demokratiska val. Men den höger som inte gillar reformerna har försökt sabbotera landet, genomfört en statskupp och så vidare. I Sverige misstänkliggör media och uppenbarligen du också det demokratiska projekt som Venezuela just nu upplever. Det är trist och tråkigt. Men det ä så den borgerliga samhället och medielogiken fungerar.

  Därför är det återigen tråkigt att du inte väljer att åtminnsonne lyfta fram de sociala reformer som finns i grundlagen - nej det räcker inte med en länk. Du kontextualiserar det hela genom det sammanhang du skriver det i och hur du skriver det. Även detta trist och tråkigt.

  Och du Jonas - jo de allra flesta som företräder en nyliberal högerpolitik i Sverige var för EMU. Men visst fanns det en del som inte var det. och jo visst var det så att en ekonomisk politik fastslogs i grundlagen och att den var nyliberal var väl utom allt tvivel. I grund och botten ska givetvis inte ett ekonomiskt system eller politik grundlagsfästas (vare sig den är socialistisk eller ej nyliberal) utan vara något som är upp till väljarna att avgöra beroeende på vilket politiskt alternativ de väljer i valen.

  Daniel

  ps Jag antar att du är för en folkomröstning om det nya EU-fördraget? ds

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (03 december, 2007 16:48) : 

  Daniel, som torde ha framgått av mitt inlägg så skrev jag tre despotiska herrar: Castro, Chávez och Putin. När du drog upp Erlander så tyckte jag att det var relevant att dra en parallell till någon som suttit betydligt längre vid makten än så.

  Det som förenar Chávez och Putin, som trots allt valts på mer demokratiska grunder än Castro, är att de på olika sätt mixtrar med lagarna för kunna sitta kvar och styra längre. Det är en oroväckande utveckling.

  Erlander ändrade så vitt jag vet aldrig några lagar för att säkra sin maktposition. Jämförelsen håller alltså inte.

  Jag menar att Chávez socialiseringsgrundlag var synnerligen komplex och innehöll delar av såväl stärkt presidentmakt och ett möjliggörande för presidenten att bli omvald hur många gånger som helst, som sociala reformer. Det var ytterst rimligt av folket att tacka nej till detta. Sociala reformer är möjliga utan skriva in socialismen i grundlagen eller för ett lands politiska ledare att säkra sin makt.

  För övrigt ger du inte ett enda exempel på hur EMU var nyliberal "utom allt tvivel". Du bara hävdar att "de allra flesta som företräder en nyliberal högerpolitik i Sverige var för". Det visar tyvärr att du faller i samma fälla som många andra att använda "nyliberal" som ett skällsord.

  Ordet verkar kunna klistras på nästan vad som helst som man vill misstänkliggöra och signalera att det är dumt och ont. Detta är trist, då det är ett okunnigt bruk av begreppet och det sänker seriositetsnivån i den viktiga debatten.

  Och ja, det är lika korkat att, som vissa debattörer gör, kalla allt till vänster om folkpartiet för ”socialism” eller ”kommunism”.

  För mer om nyliberalism, se exempelvis detta gamla inlägg.

   

  Blogger Sestrajcic skrev... (03 december, 2007 17:23) : 

  Kortslutning: Chavez har mig uppenbarligen inte mixtrat med några lagar. Grundlagar kan givetvis förändras. I Venezuela sker det i öppen demokratisk ordning med en folkomrsötning. Bra. I Sverige sker det utan en folkomröstning. Något du anser vara bra får man väl uppfatta det som eftersom du inte deklarerar ditt stöd för en folkomröstning. Dåligt.

  Sakfrågan måste väl då bli om det är tecken på en semidiktatur att man kan bli OMVALD flera gånger. Det tycker du och många uppenbarligen eftersom ni skriver som ni gör och slår på stora trumman pch menar att det är just här man ser tecknen på en oroväkande utveckling. I ärlighetens namn så måste det väl då vara semidiktatur och dåligt att man i många andra länder också kan bli omvald i evinnerligheten? Annars borde man ju kunna tycka att det är en hycklande ståndpunkt.... Jämförelsen håller alltså.

  Grundlagen handlar till största delen om de sociala reformerna - därför var det synd att grundlagen avvisades efter en synnerlig hätsk kampanj från högern understödd av CIA med flera. Destabiliseringspolitiken har vi sett förut och vet var den leder. Men, men det kommer givetvis inte stå stilla för det. De folkliga krafter som släppts lösa kommer ju att fortsätta verka och nu byggs lokala råd i tusental upp runt om i landet och de kommer fortsätta verka.

  Med EMU skriver vi in hur inriktningen för den ekonomiska politiken ska skötas i detalj. Det är unikt och ska inte hanteras av en grundlag. De har klara nyliberala drag över sig. Bland annat regleras
  att en av EMUs grundpelare är att valutaspekulationen ska vara fri. Det står också att det överordnade målet för den ekonomiska politiken är stabila priser. I praktiken överordnas
  detta mål andra målsättningar som god tillväxt, välfärd och sysselsättning. Det är här det läggs fast att centralbanken, ECB, inte får ta instruktioner från folkvalda. Här bestäms det hur högt budgetunderskott man får ha och hur hög inflationen får vara för ett land som ska delta i EU:s valutaunion.

  Så jo vist ovanstående är några av de nyliberala drag som regleras i EMU.

  En läsvärd broschyr är skriven av Jonas Sjöstedt och kan tankas ner för den intresserade här:

  http://www.vguengl.org/medialibrary/files/1_EMUfakta.pdf

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (03 december, 2007 18:19) : 

  Daniel, demokrati definieras inte av folkomröstningar. Själv föredrar jag folkvalda politiker som tar ansvar och som kan avsättas. Chávez och hans gelikar tycks föredra en annan ordning.

  Och jag bara undrade hur lång tid det skulle ta innan motståndet mot Chávez skulle betecknas som "en synnerlig hätsk kampanj från högern understödd av CIA". Tack, nu vet jag på vilken konspiratorisk nivå vi argumenterar.

  Och nej, EMU slår inte fast inriktningen för den ekonomiska politiken i detalj. Ytterst få verkliga nyliberaler skulle nog tycka att en europeisk centralbank vore något efterstävansvärt.

  Kolla f ö gärna vad Sveriges verkliga nyliberaler - Frihetsfronten - tycker om EU och EMU. Du kommer finna att de i likhet med dig vill säga "en gång för alla nej till den så kallade EU-konstitutionen" samt säger nej till EMU "då det är att ersätta en centralstyrd och politiserad ekonomi med en ännu större dito".

   

  Blogger Sestrajcic skrev... (03 december, 2007 18:34) : 

  Självklart deffineras inte demokratin enbart av folkomröstningar men det är en viktig del och att det tyder på ett demokratisk sinnelag att man låter folket bestämma genomgripande förändringar.

  Du har själv med all önskvärd tydlighet visat vilken nivå du vill ha diskussionen på. När du insinuerar att Chavez skulle föredra en ordnin där han skulle vara oavsättbar. Du måste skämta? Det är ju tvärtom så att det fins ett unikt demokratiskt instrument i den Venozolanska konstitutionen tck vare Chvez som gör att man kan just avsätta folkvalda politiker man är missnöjd med. Det försökte man ju också göra och Chavez vann en förkrossande seger. Det som händet i Venezuela är ju att man i 10 olika emokratiska val valt den utvecklinegn som just nu pågår, Jag tycker du borde skämmas som insuinerar något annat.

  Skulle det vara en hemlighet att det är en aggressiv höger som kampanjar mot Chavez? Att den får pengar av USA och CIA och att USA deltar i destabliseringspolitiken? Är det bekant för dig att stora delar av den så kallade oppositione genomförde en verklig kupp för inte allt för många år sedan. Det här är ju inga hemligheter utan ngt som man talar öppet om i USA. Vakna upp från dina naiva tillvaro innan du anklagar mig för kosnpirationsteorier.

  Det är ju inte heller så att inte historien visar oss att det är just så här det går till när man på USAs bakgård försöker sig på ngt annat. Guatemala på 50-talet, Chile 73 bara för att nämna två exempel.

  Och jod precis det jag skrev i mitt förra inlägg står jämte mycket annat och det inneb'r att slå fast vilken ekonomisk politik som ska följas. Det är grundkomponenterna i bland annat Washington Concensus och den nyliberala politik som bedrivs i stora delar av världen. EMU ger oss en sådan ekonomisk tvångströja. Tack och lov avvisades den av folket i en folkomröstning. Och visst är det jobbigt att vara för folkomröstningar när man riskerar att få stryk - men det är en del av demokratin att i avgörande grundläggande förändringar faktiskt våga tillfråga folket. Tråkigt att du inte tycker det och det betyder ju i sin förlängning att du tycker det hade varit bättre av Chavez att köra på och ej tillfråga folket - han hade ju trots allt vunnit en massiv seger i senaste valet och åledes välförankrad och avsattbar. Ödets ironi men också ett enormt hyckleri.

  Nyliberalismen i Sverige är bra mycket starkare än Frihetsfronten. Washington concensus omfattas av många fler exempelvis moderaterna, svenskt näringsliv, folkpartiet och delar av högersocialdemokratin (tyvärr).

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 december, 2007 18:51) : 

  Jag vil inte verka petig, eller va fan, jag kan väl få verka petig. Om du hade sett någon skriva "Sveige, ett litet land i sydeuropa", så hade du säkert också reagerat.

  Kuba ligger till skilnad från Venezuela INTE i Sydamerika.

  Till sakfrågan (även jag har Venezuela tungan)...

  En grundlagsändring bygger på politik. Det är själva grunden till varför man har ett folkvalt lagstiftande organ och genomför folkomröstningar i de fall en viktig förändring förestår. Därmed tycker jag att det är högst rimligt att du, från ditt perspektiv kan sätta stämpeln "socialistiskt" på förslaget till grundlagsändring, eftersom det är ett förslag framfört av politiker med socialistiska värderingar.

  Att det är svårt att definiera en neutralt formulerad värdegrund för skolan har väl vi i Sverige visat tydligt genom debatten om den "kristna värdegrund" som ska genomsyra svensk undervisning. Till syvene och sist så lander det väl i hur undervisningen faktiskt bedrivs, men ännu mer, vilka som har tillgång till den.

  Jag har nu vistats i Peru i knappt 4 månader och verkligen fattat vilken kamp man i familjerna här för för att försöka köpa sina barn bra undervisning. Att landet kallas "socialistisk bolivarisk republik" och att presidenten i demokratiska val kan omväljas, känns som småsaker jämfört med demokrativinsten i att ge alla fri utbildning. Det är en sak jag diskuterat med många här och verkligen varit stolt över när jag förklarat att vi inte behöver betala för skolgången i Sverige. Inte ens på universitetet! Att alla, även de fattigaste kan få tillgång till utbildning.

  Dock håller jag med om att "allt eller inget" varit fel metod i Venezuela, eftersom det finns olika delar av förslaget som kunnat införas oberoende av varandra. Dock visar det för mig mer överensstämmande med en sydamerikansk mentalitet, än att det skulle vara något sätt att smyga med frågor för att lura till sig makt.

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 december, 2007 03:54) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 december, 2007 06:15) : 

  Den starke man som först får lämna kommer vara GW Bush

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 december, 2007 08:21) : 

  Som alla andra socialister stärker Castro, Chavez och Putin sin makt på ett demokratiskt tvivelaktigt sätt. Bush är demokrat och kommer att lämna sin post när mandatperioden går ut.
  /Lars

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (04 december, 2007 09:30) : 

  Chavez enligt ovan:
  "...respekterar man sitt nederlag eftersom man är genuint demokratiska"

  Hahahahaha!

  Den här mannen alltså? http://ingero.blogspot.com/2007/12/den-venezolanska-demokratins-ddskamp.html

   

  Blogger Sestrajcic skrev... (04 december, 2007 09:33) : 

  Johan Hedin: ?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (04 december, 2007 11:05) : 

  Lars, ber om ursäkt för min miss som placerade Kuba i Sydamerika. Menade förstås Latinamerika.

  Jag rekommenderar f ö till läsning av Magnus Lintons analys av folkomröstningen i Venezuela på Dagens Arena.

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 december, 2007 12:12) : 

  Hej Jonas! En liten randanmärkning bara, angående din styckeuppdelning, du skriver i näst sista stycket:

  "Det enda oppositionella parti som tycks ha tagit plats i duman är Kommunistpartiet med 11,7 procent av rösterna. Det bådar inte direkt gott för landets demokratiska utveckling."

  Vilket gör det hela otydligt, det kan tolkas som att du tycker det är oroväckande att det oppositionella partiet (det enda f.ö.) är just Kommunistpartiet. När jag antar att det du egentligen ville säga, snarare är att det är oroväckande att det bara finns ETT (och då ett litet) oppositiopnsparti?

  Annars är det väl, som någon skrev någoonstans, ett ödets ironi att det är just oppositionspartiet (kommunisterna) som ropar om valfusk och liknande. Icke mindre sorgligt och en aning oroväckande kanske, har utvecklingen som bekant gått åt fel håll i Ryssland. Om det kan nog de flesta vara överens. Hoppas jag.

  Mvh
  Anders

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (04 december, 2007 12:34) : 

  Anders, jag menade både att det är oroväckande att det bara finns ett oppositionsparti i det ryska parlamentet OCH att detta parti är kommunister.

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 december, 2007 17:27) : 

  Daniel:

  En nyliberals tankar om eu:

  http://www.europaportalen.se/action/php/mainlist.php?newsID=8583&page=501&more=1

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 december, 2007 21:48) : 

  Kan man likställa en president med en statsminister? Maktfullkomliga presidenter har jag hört talas om men jag har inte hört talas om några maktfullkomliga statsministrar. Personer som ÄR partiet finns det alltid anledning att vara vaksamma mot. Chavez sade: JAG förlorade...kan vara ett kulturellt fenomen men är inte mindre olustigt om så vore fallet.

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 december, 2007 13:40) : 

  ”socialistisk grundsyn"

  Hur ser din grundsyn ut Jonas?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (05 december, 2007 18:17) : 

  John, jag är socialdemokrat. Men det betyder inte att jag vill att mina politiska värderingar ska vara normerande för utbildningsväsendet.

   

  Anonymous Anonym skrev... (06 december, 2007 22:11) : 

  Då uppkommer ju liksom frågan varför du håller på med politik om du inte vill att dina värderingar ska vara normerande?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (07 december, 2007 08:12) : 

  Nicklas, det är en avsevärd skillnad på att å ena sidan verka för en politik utfrån sina socialdemokratiska eller andra värderingar - vilket jag tycker är fullt rimligt att göra, och å andra sidan slå fast i lagen att landet ska vara exempelvis socialdemokratiskt. Det senare tar jag bestämt avstånd ifrån. Förstår du skillnaden?

   

  Blogger Fredrik Mellem skrev... (10 december, 2007 14:02) : 

  Nå er det jo en usedvanlig positiv situasjon at det ikke lenger er så mange "sterke menn" i verden. Selv om jeg nok tror vi kunne ramset opp flere enn disse tre.

  Situasjonen i Russland er den mest bekymringsverdige.

   

  Anonymous Anonym skrev... (10 december, 2007 17:35) : 

  Jonas, några frågor:

  Om du nu är socialist -i vilken omfattning vill du socialisera samhället? Och varför?
  Tror du att socialismen är ett fungerande samhällssystem? Om inte, varför är du socialdemokrat?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (10 december, 2007 18:46) : 

  John, nu hamnar vi ganska långt från det inlägget handlar om. Men okej, för mig känns det inte relevant att ytterligare definiera mig politiskt än som socialdemokrat. Jag är inte socialist, socialliberal eller något annat. Jag är helt enkelt socialdemokrat och jag förordar ett demokratiskt samhälle, gärna styrt av socialdemokrater.

   

  Anonymous Anonym skrev... (12 december, 2007 16:15) : 

  Jonas, visserligen har vi hamnat en liten bit från trådens ursprung, men det är ändå intressant när vi diskuterar en socilalist som Chavez, som ju försvaras av många socialdemokrater och deras allierade i Vänsterpartiet. Det är väldigt sällan man hör kritik framföras mot socialistdiktaturer (eller i Chavez fall, eventuellt blivande socialistdiktaturer) från vänster håll i Sverige, därför blir jag nyfiken på hur du ser på saken.

  Om du inte är socialist, hur definierar du då socialdemokrati? Socialism var väl inskrivet i partiprogrammet för inte alltför länge sedan. Hur ser du på att vara med i samma parti som människor som kallar sig socialister? Och hur ser du på de socialdemokrater som försvarat diktaturer (Schori, Birgitta Dahl, med flera)?

  Det blev många frågor! :-)

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (12 december, 2007 17:54) : 

  John, jag tror inte att så värst många socialdemokrater försvarar Chávez. Jag gör det då inte, och jag tar inget ansvar för dem som eventuellt gör det.

  Den socialdemokrati jag bekänner mig till företräds i Sverige av det socialdemokratiska partiet. För mer information om dess politik, se socialdemokraterna.se. Jag är inte intresserad av att fördjupa mig mer ideolgiskt än så. För mig är det den faktiska politiken som spelar roll, inte gamla filosofiska grubblerier.

  Och jag tar inget som helst ansvar för vad tidigare generationers sossar tyckt och sagt.

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 december, 2007 17:12) : 

  Min fråga avsåg inte vad du ska "ta ansvar" för eller inte, inte heller om "filosofiska grubblerier", och definitivt inte om "tidigare generationer" -utan om hur du ser på att vara med i ett parti där det ingår människor som försvarar Chavez, Castro mfl (eller värre). För att inte tala om att S antagligen kommer att samarbeta med V igen vid en vänster (socialistisk?) seger nästa val.

  Du behöver inte fördjupa dig eller så, jag undrar bara rent generellt hur man förhåller sig sådant. Jag vet att jag själv skulle ha problem att vara med i ett parti där människor inte var tydliga i ställningstaganden av den sorten, det är därför jag undrar.

  Du framstår inte som en person som är beredd att ursäkta eller strunta i sådant, så hur upplever du det? Snälla, ta inte bort denna post, det här är viktigt!

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (13 december, 2007 20:40) : 

  John, det här blir mitt sista svar i den här frågan i detta kommentarsfält. Fler frågor rörande detta får du ta via mejl.

  Som jag skrev så tror jag inte att så värst många socialdemokrater försvarar Chávez. Och definitivt inte Castro. Jag kommer i nästa vecka att intervjua Jan Eliasson som antagligen har störst inflytande av alla på socialdemokratins utrikespolitiska linje. Han är knappast någon anhängare av dessa herrar.

  Jag har ingen djupare insikt över det socialdemokratiska partiets samarbetsplaner efter nästa val, men själv skulle jag helst se att man slapp förlita sig på stöd från vänsterpartiet för att regera.

   

  Blogger Thomas Tvivlaren skrev... (02 januari, 2008 09:59) : 

  Lite förvånad över att inte Dubya nämndes i inlägget. Ännu en "stark man"...med allt vad det innebär!

   

  kommentera