Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, december 23, 2008

  FRA sopas fotfarande under mattan

  I går meddelades att Allianspartiernas kompromiss om FRA-lagen nu har blivit lagtext och gått ut på remiss till myndigheter. Den 27 februari ska svaren vara hos regeringen.

  DN hävdar att ”I stort sett allt i de 15 punkterna har nu antagit lagtextens form”, medan en av landets främsta FRA-debattörer, Mark Klamberg, på sin blogg konstaterar att avgörande delar av såväl lagen om elektronisk kommunikation som signalspaningslagen är oförändrade.

  En annan ledande FRA-debattör, Sanna Rayman, noterar att regeringen ”Enligt klassiskt strategiska regler” smyger fram ändringsförslagen till signalspaningslagen två dagar före jul ”När de vet att varenda kotte oroar sig långt mer för julklappar, gran och matarrangemang än för statens spaningsambitioner”.

  Fyra debattörer, som samtliga medverkat som ledamöter, experter eller sakkunniga i åtta statliga utredningar om tryck- och yttrandefrihet, skriver i dag på SvD Brännpunkt att Sverige nu får ”en ny hemlig specialdomstol, som står i direkt strid med grundlagen och från demokratisk synpunkt är en icke acceptabel ordning”. Man kräver att integritets- och yttrandefrihetsfrågorna samt frågan om underrättelsdomstolen prövas i en offentlig utredning med bred sammansättning.

  Det är bara att instämma. Samtidigt kan jag konstatera att agerandet är konsekvent med hur hela FRA-frågan har hanterats politiskt; att sopa jobbiga saker under mattan förefaller vara modus operandi.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "FRA sopas fotfarande under mattan"

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 december, 2008 09:13) : 

  Huvudproblemen med FRA-lagen kvarstår:

  1. Operatörerna blir precis som tidigare skyldiga att tillhandahålla en kopia över all gränsöverskridande trafik till staten.

  2. FRA:s personuppgiftslag är oförändrad och medger lagring av känsliga personuppgifter och stora mängder trafikdata. Att lagringstiden anges till 1 år i en förordning förändrar ingenting i sak.

  3. Samarbetet med utlandet är fortfarande inte reglerat i lag.

  4. Spaningen får precis som tidigare riktas mot objekt i Sverige. Förslaget om att endast transittrafik ska beröras har ratats av regeringen.

  5. Det krävs ingen koppling till ändamålskatalogen (yttre militära hot, terrorism etc.) för att FRA ska få massinhämta uppgifter om vem som haft kontakt med vem.

  6. Meddelarskyddet bryts igenom. Att meddelandena ska förstöras i efterhand löser inte problemet.
  Jämförelsen med tvångsmedellagstiftningen haltar. Till skillnad från polisens användning av hemliga tvångsmedel innebär signalspaning massavlyssning. FRA laborerar redan idag med cirka en kvarts miljon sökbegrepp. Att precisionen i dessa inte alltid kan vara perfekt är självklart. Det är ofrånkomligt att även kontakter med journalister, advokater m.fl.
  kommer att inhämtas.

  7. I lagtexten talas om meddelanden, medan orden trafikuppgift eller trafikdata inte förekommer en enda gång.

  8. Det saknas alltjämt underlag som visar att signalspaningen är ett effektivt sätt att bekämpa yttre hot.

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 december, 2008 13:19) : 

  När de vet att varenda kotte oroar sig långt mer för julklappar, gran och matarrangemang än för statens spaningsambitioner”.

  Så då kanske det inte var så farligt? Om det var mer än luft i det enorma bloggdrevet resp. hotet mot demokratin så borde väl julklapparna komma i andra rummet. Eller tredje om man räknar in IPRED.

  Ang. brännpunktsartikeln,läs gärna Per Westberg:
  Rappakalja.

  Så önskar jag dig en god jul och hoppas att inte FRA och IPRED tjyvkikar när du slår in julklappar och skvallar för mottagarna ;-)

   

  Anonymous Anonym skrev... (24 december, 2008 11:42) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  kommentera