Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  lördag, september 24, 2005

  En teknikdriven demokratirevolution

  I veckans nummer av Dagens Media (nr 16/21 september) fanns det med en debattartikel av mig, som tyvärr inte verkar ligga uppe på dagensmedia.se. Artikeln (som var beställd av redaktören) ställde den retoriska frågan om årets hajp i medievärlden – bloggarna – bör tas på allvar. Inte oväntat besvarade jag mi egen fråga med ja, åtminstone om man ska döma av erfarenheterna från USA där bloggare avslöjat oegentligheter i de traditionella mediernas rapportering och fällt välrenommerade nyhetsankare som farit med osanning. Jag konstaterade att i den senaste presidentvalskampanjen granskade mängder av bloggare outtröttligt varje utspel, tv-kampanj och påstående som kom från de bägge kandidaterna. Men huruvida detta hade någon mätbar betydelse för utgången av valet är förstås svårt att svara på Däremot påverkade bloggarna definitivt rapporteringen av valrörelsen.

  I artikeln skriver jag att bloggar ännu är, trots den stora ökning som skett, ett ganska perifert fenomen. Men vissa bloggare har ett så pass stort inflytande över sin läskrets, som ofta själva kommenterar det dessa har skrivit på sina egna bloggar och därmed sprider budskapet vidare, att de kan påverka den mediala dagordningen. Något som pr-konsulter och spinndoktorer vet kan vara nog så viktigt som den makt som utövas av folkvalda politiker. Redan i dag finns flera bloggprojekt med syfte att påverka politiken och nästa års riksdagsval (motallians.se, där jag själv är inblandad, är bara ett av dem). Rimligen finns det också bloggar som drivs med kommersiella intressen i syfte att bygga varumärken och sälja varor och tjänster.

  Min slutsats i artikeln är att bloggandet kan innebära en fantastisk möjlighet för tidigare maktlösa människor att få delta i politiska diskussioner med andra och själva kunna påverka såväl politik som näringsliv. En teknikdriven demokratirevolution utan vare sig våld, demonstrationer eller flaggviftande.