Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, februari 14, 2006

  Källhänvisning om lobbying?

  Apropå pr så såg jag precis resultatet av en Sifoundersökning som pr-byrån Westander låtit göra. Enligt denna så tycker sex av tio svenskar att tidningarna bör redovisa när deras nyheter tillkommit på initiativ från lobbyister. Själv är jag förvånad över att det inte var fler. Rimligen vill nog de flesta veta mer om bakgrunden till varför vissa saker blir nyheter och andra inte. Men i verkligheten låter sig ju detta knappast göras. Alla som har den minsta insikt i journalistiskt arbete vet att nyhetsredaktioner överöses med pressmeddelanden, inbjudningar, telefonsamtal och andra mer eller mindre subtila påtryckningsförsök. Vissa resulterar i en artikel eller ett inslag, de allra flesta inte. Däremot kan en rapport som en påtryckare misslyckats med att få medialt uppmärksamhet omkring, dyka upp som referens i förbigående i ett nyhetsinslag långt senare. Eller så är det plötsligt ett "nytt" namn som inbjuds till tv-studion för att kommentera något. Detta kan vara resultatet av lobbyarbete. Och hur ska det i så fall redovisas? Westanders undersökning ger inga svar.

  Däremot hänvisas till att byrån "i olika sammanhang" har argumenterat för att tidningarna bör bidra till att sprida kunskap och kritisk medvetenhet om sig själva. Detta kan enligt Westander åstadkommas på flera sätt:
  - Journalister bör skriva öppet om hur det redaktionella arbetet går till.
  - Artiklar som tillkommit på externt initiativ kan med fördel avslutas med en passus om detta.
  - Tidningarna kan med jämna mellanrum öppet redovisa hur stor andel av deras artiklar som en viss dag tillkommit på initiativ av en part som har intresse av artikeln.