Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, mars 28, 2006

  S i Europaparlamentet gör gemensam sak

  Två socialdemokratiska ledamöter av Europaparlamentet som ofta återfinns på olika sidor när EU-frågor diskuteras gör i Svenska Dagbladet i dag gemensam sak. Det är Anna Hedh och Åsa Westlund som skriver ett mycket bra inlägg tillsammans om effekterna av de skotullar mot Vietnam och Kina som föreslås genomföras. Om dessa tullar får full genomslagskraft kommer kostnaden för svenska konsumenter att öka med cirka 55 miljoner kronor per år, skriver de båda socialdemokraterna.

  Den här typen av åtgärder är inte på något sätt förenligt med en sund utvecklingspolitik, skriver de också, eftersom man avsevärt minskar Vietnams möjligheter att på sikt ta sig ur fattigdom och biståndsberoende.

  För socialdemokratín har frihandel alltid varit en viktig del i en politik för tillväxt, sysselsättning och jämlikhet. Frihandel gynnar både oss konsumenter i Sverige och löntagare i världens fattiga länder. Hedhs och Westlund artikel är därför ett väldigt välkommet inlägg i debatten.