Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, april 25, 2006

  Är journalister mer vänster?

  [UPPDATERAD] När människor som jag inom socialdemokratin och vänstern beklagar oss över att det inte finns någon rikstäckande socialdemokratisk dagstidning i Sverige, och att det är ett problem att så många tidningsläsare saknar en ledarsida till frukostbordet som delar deras värdering, brukar högerfolk kontra med att journalister minsan till övervägande delen är vänstersympatisörer. Detta påstående kan härledas till de undersökningar om journalistkårens partisympatier som regelbundet görs vid JMG (Journalistik och masskommunikation) på Göteborgs universitet.

  I morse presenterade Kent Asp, journalistikprofessor vid Göteborgs universitet, en ny forskningsrapport om detta - inte oväntat på DN debatt. Enligt rapporten så är vänsterpartister och miljöpartister fortfarande överrepresenterade i journalistkåren, jämfört med allmänheten. Men det framgår också att ekonomi- och politikreportar står långt till höger om resten av journalistkåren. Bland ekonomi- och politikjournalisterna i de riksspridda Stockholmsmedierna stöder en majoritet den borgerliga alliansen – 26 procent är moderater och 23 procent folkpartister. Bara var femte är socialdemokrat.

  Självklart kan relevansen i undersökningen ifrågasättas. Siffrorna bygger på en postenkät som gått ut till 2 000 slumpmässigt utvalda journalister i hela Sverige under hösten/vintern 2005. Urvalet är draget från Journalistförbundets medlemsregister och nettosvarsfrekvensen är 59,3 procent. Nu är i och för sig de flesta svenska journalister medlemmar i Journalistförbundet, men det kan ju tänkas att de som inte är det har valt att stå utanför facket av politiska skäl. Det finns alltså skäl att anta att siffrorna skulle sett annorlunda ut om urvalet hade varit bredare. Det är också värt att notera att knappt 60 procent av 2000 är ganska få individer - som en jämförelse så har Journalistförbundet cirka 18 000 medlemmar. Alltså är det fortfarande osäkert i vilken utsträckning resultatet av undersökningen faktiskt är representativt.

  Men även om siffrorna stämmer så är den betydligt viktigare frågan om den bristande representativiteten hos journalistkåren har någon betydelse - om överrepresentationen för miljöpartiet och vänsterpartiet och underrepresentationen för moderaterna och socialdemokraterna slår igenom i den politiska nyhetsrapporteringen. I debattartikeln i DN ställer Kent Asp frågan vilka följder journalistkårens bristande representativitet får för den bild som allmänheten möter i nyhetsmedierna.

  Detta besvarar han själv med att slå fast att "en grundläggande förutsättning för att den bristande representativitet som utmärker journalistkåren i sin helhet skall kunna ha någon verklig betydelse är att den också finns hos den förhållandevis begränsade grupp av inflytelserika journalister som varje dag är med om att forma den bild som allmänheten får av svensk politik".

  Efter att ha vridit och vänt på siffrorna konstaterar Asp att mycket talar för att vänsterpartiets och miljöpartiets överrepresentation i journalistkåren har "en mycket begränsad betydelse för den bild som ges av rikspolitiken i våra nyhetsmedier", samt att socialdemokratin - "som sedan drygt tio år innehaft regeringsmakten" - är svagt representerat bland de journalister som har att granska regeringsmakten och att medborgarna i det avseendet kan vara lugna: "I den svenska folkstyrelsen tycks det, i varje fall för närvarande, inte finnas några särskilt intima band mellan den politiska makten och den tredje statsmakten".

  * * *

  Också Johan Norberg och Håkan Jacobson kommenterar Kent Asps debattartikel och undersökningen. Inte oväntat från ett något annat perspektiv och med andra slutsatser.


  Kommentarer om "Är journalister mer vänster?"

   

  Anonymous simon j skrev... (25 april, 2006 09:06) : 

  Jag tyckte att det var en intressant debattartikel, inte minst utifrån en diskussion som pågått några dagar på Motvallsbloggen. http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=276#comments

  Vad du dock glömmer att beskriva som framgick av artikeln, är att även om "gräddklicken" av journalistkåren är mer högervridna än journalistsnittet, så är de (åtminstone blockvis) representativa för befolkningen.

  Sen är det ju en intressant fråga varför just S och M är så underrepresenterade hos journalister? Är det visionen om den granskande reportern som gör det svårt att liera sig med de mäktigaste - eller har du andra tankar?

   

  Anonymous P.B skrev... (25 april, 2006 10:30) : 

  Den här statistiken blir mindre trovärdig när den inte jämförs med andra grupper eller sätts in i en större kontext, t.ex. så lär ju folkpartiet vara överrepresenterat bland alla akademiker grupper.
  Det torde inte vara någon nyhet att partier är mer eller mindre representerade i olika socialgrupper och att graden av utbildning också påverkar.
  Självklart kan man dra ett snitt i vilken homogen grupp som helst med minst en gemensam nämnare och hitta tendenser, frågan är om man ska se det som ett problem.
  Jag tror att de flesta personer tycker politiken är viktigare en partiet, om SAP: s och moderaternas andelar minskar ibland människor som läst ekonomi eller på journalisthögskolan så beror det nog på politiken i fråga.
  Är inte journalistfacket en del utav SACO, det fackförbundet är väl inte partipolitiskt socialdemokratiskt?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (25 april, 2006 11:49) : 

  Simon, jag skriver att "det framgår också att ekonomi- och politikreportar står långt till höger om resten av journalistkåren". Är det gräddklicken du avser?

  P.B., visst är det nog så att partisympatierna i journaliststudien är mer representativa för akademiker än i samhället generellt. Men det som gör det intressant att lyfta fram de här uppgifterna är ju att journalister förväntas påverka allmänhetens verklighetsuppfattning mer än vad akademiker i allmänhet gör.

  Journalistförbundet hör f ö till TCO, vilket inte heller har någon som helst koppling till socialdemokratin.

   

  Anonymous simon j skrev... (25 april, 2006 13:16) : 

  Jo - det var den gräddklicken jag syftade på. Och den för mig lite förvånande informationen att det inte ens hos de mest inflytelserika ekonomijournalisterna finns en borgerlig övervikt (även om de alltså tycks vara mer höger än den gemene jornalisten).

   

  Anonymous Joakim Edhborg skrev... (25 april, 2006 15:05) : 

  P.B och Jonas;

  Hur många journalister är egentligen akademiker? De flesta saknar såvitt jag vet examen från JMK. Många har folkhögskoleutbildning, andra saknar helt journalistisk utbildning. En del är akademiker med annan utbildning, andra saknar helt akademisk utbildning. Är det någon som vet hur stor andel av de verksamma journalisterna (t.ex. definierat som Journalistförbundets medlemsregister) som har akademisk examen?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (25 april, 2006 15:26) : 

  Joakim, enligt Journalistförbundet så har c:a 4300 av medlemmarna så kallad akademisk journalisutbildning, 2700 har annan journalistutbildning, och c:a 1800 har annan akademisk utbildning (examen). Vän av ordning inser förstås att det där blir mindre 180000 tillsammans, men i den siffran ingår även studerandemedlemmar och vissa pensionärer - samt en grupp man inte har någon uppgift om utbildning för. (Tack för hjälpen, Petra!)

   

  Blogger petra skrev... (26 april, 2006 11:42) : 

  Vad härligt det vore med 180 000 medlemmar:-)

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (26 april, 2006 12:10) : 

  Oups! En nolla för mycket där... 18 000 skulle det förstås stå.

   

  Anonymous Calle Friden skrev... (26 april, 2006 21:36) : 

  Finns väl anledning att anknyta till Kent Asps rapport om hur socialdemokratin beskrevs i media, som kom för ett par år sen, och som noggrant tegs ihjäl.
  Emellanåt kan jag bli så trött på både avsiktlig och oavsiktlig naivitet bland journalister. Att ens tro att tidningens politiska inriktning inte skulle styra innehållet är så...blåögt!

   

  Blogger Keyo Ghettson skrev... (05 april, 2011 21:19) : 

  Såklart är journalister mer vänster än folk i allmänhet och såklart påverkar det nyhetsrapporteringen.

  http://www.keyoghettson.com/

   

  Är journalister mer vänster?'">kommentera