Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, april 24, 2006

  Reklam - ett hot mot demokratin

  Att spam, oönskat massutskick av reklam via e-post, är ett arbetsmiljöproblem kan säkert många vittna om. Spamfilter i all ära, men de räcker sällan till. Har man sin e-postadress liggandes öppet på nätet så är det i det närmaste oundvikligt att drabbas. Enligt en undersökning som University of Maryland lät göra förra året får tre av fyra vuxna amerikaner spam varje dag. Att radera alla spambreven tar i genomsnitt 2,8 minuter. Det låter inte mycket, men räknar man på hur mycket förlorad arbetstid detta innebär så landar man på c:a 21,6 miljarder dollar.

  Svenska Dagbladet uppmärksammar i dag ett annat problem med spam. Av alla mejl som skickades till riksdagens ledamöter och tjänstemän förra året klassades 23 miljoner – 75 procent – som eventuellt spam. De spamfilter som satts in mot den oönskade e-posten riskerar att också sortera bort seriösa mejl från medborgarna som skräp. En av de i SvD-artikeln intervjuade riksdagsledamöterna, moderaten Mikael Odenberg, uppger att han får över 100 mejl per dygn och uppskattar att runt fem procent felaktigt sorteras som spam.

  Detta är förstås ett stort problem, men lösningen kan inte enbart vara ny och effektivare programvara – utan mer assistentresurser åt de folkvalda. Inget tyder på att mängden e-postförfrågningar från allmänheten, intresseorganisationer och andra till riksdagsledamöterna kommer att minska. Därför borde varje ledamot ha ett eget litet kansli med två-tre personer som kan hjälpa honom eller henne att sortera och besvara inkommande post – så att de folkvalda kan fokusera på sitt viktiga lagstiftande uppdrag.


  Kommentarer om "Reklam - ett hot mot demokratin"

   

  Anonymous simon j skrev... (24 april, 2006 11:16) : 

  Jag såg ett rätt juste förslag - om än svårt att genomföra, för hur man skulle komma tillrätta med problemet:

  Skatt! Varje e-mail kostar typ 5 öre att dra iväg. De flesta spam som skickas går ut i sådana upplagor att denna futtiga summa skulle innebära miljonkostnader för avsändaren - och därmed ett behov av att avgränsa sig. För oss "vanliga" blir merkostnaden försumbar.

  Inkomsterna kan man använda för att exempelvis datorisera och koppla upp tredje världen. Vad säger Tobin om det, månne?

   

  Blogger deep|ed skrev... (24 april, 2006 11:36) : 

  Spam är inte reklam.

   

  Anonymous P.B skrev... (24 april, 2006 13:34) : 

  Borde inte respektive parti kunna bistå med det?
  Det måste vara stor skillnad i inkommen post mellan olika riksdagsledamöter beroende på uppdrag och medieexponering, om partierna själva får välja var de vill lägga de begränsade resurserna borde dessa allokeras där de behövs bäst.

  Hjälpredor från partiet torde också ha fördelen av att kunna svara på somlig post direkt då de känner till politiken bättre

  Simon: Jag tror det är svårt rent juridiskt att ta ut skatt på brev avsända i annat land,
  Hur skulle en internationell skatt fungera? Jag antar att man skulle kunna bygga upp ett gemensamt organ genom WTO eller liknande, men då måste ett sådant avtal ratificeras av alla parter bara det låter som en omöjlighet.
  En eventuell tull då mot skräppost, frågan är om det är tekniskt möjligt eller ens önskvärt, det låter obehagligt att någon tulltjänsteman ska ha möjlighet att läsa min mail

   

  Anonymous simon j skrev... (24 april, 2006 13:51) : 

  Pb -
  Näe, som jag sa - svårt att administrera.

  Men det funkar ju för vanliga brev. Kanske går det att säga åt mailservrarna att bara distribuera ett meddelande till adressaten om de samtidigt kan hämta 5 öre från avsändarens "mail-konto". Äh vad vet jag - jag är jurist, inte dataingenjör...

   

  Anonymous Paradigm skrev... (24 april, 2006 14:30) : 

  Oönskad reklam är ju inget nytt. Jag har mycket sällan stött på reklam som jag önskat mig. Kanske kan de folkvalda göra något för att minska all reklam? Den gamla hederliga reklamen stjäl förmodligen mer tid. Och konsumenterna får dessutom betala kalaset.

  Använd inte reklam via e-post som en ursäkt för att tillskansa er mer förmåner.

   

  Anonymous P.B skrev... (24 april, 2006 16:00) : 

  Simon:
  Jag vet litet om datorer i själva verket skrämmer de mig, apropå datorer så ser jag att det i Svensk juristtidning (2005) finns en artikel av Per Furberg som berör detta ”Inkommande handlingar – en IT – anpassad tolkning” s. 273

   

  Anonymous simon j skrev... (24 april, 2006 16:27) : 

  pb
  En fråga som var nog så aktuell med Reepalu, polischefen i Malmö och de rasistiska mailen här om sistens...

  Jag kanske ska leta upp artikeln...

   

  Anonymous Per skrev... (24 april, 2006 17:20) : 

  Ett enkelt förslag, som kan spara resurser till annat, är att de folkvalda helt enkelt säger att på grund av spam och tidsbrist inte kan garantera att e-post blir läst, men att fysisk post alltid besvaras.

  Anser avsändaren sig inte ha råd med en femma eller tid med kuvertering kanske inte ärendet är så väldigt viktigt.

   

  Reklam - ett hot mot demokratin'">kommentera