Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, maj 31, 2006

  Klarsynt om presstödet

  Sist av alla (?) medieintresserade så har jag nu äntligen upptäkt att SvD:s kunnige mediereporter Martin Jönsson bloggar. På sin blogg har han bland annat lagt ut en länk till en väldigt intressant analys om de strukturaffärerna i svensk dagspress som fortsätter i snabb takt, med presstödet som en av motorerna. Det blir allt vanligare med att konkurrerande tidningar har samma ägare. Det senaste exemplet är Mittmedias köp av Länstidningen Östersund.

  Martin Jönsson skriver att den här sortens affärer alltid motiveras den med att ett köp var enda sättet att undvika en nedläggning av andratidningen. På så sätt skulle affären vara en garanti för fortsatt mångfald. Men Jönsson konstaterar den mångfalden i många tidigare fall dock har visat sig vara en chimär, när den gemensamme ägaren drivit igenom hårda rationaliseringar som skalat bort möjligheterna till särart. "Det tydligaste exemplet", skriver han, "är Nerikes Allehandas köp av Örebro-Kuriren och Karlskoga-Kuriren, där de inköpta tidningarna snabbt krymptes till editioner och där Örebro-Kuriren till slut lades ner, när upplagan sjunkit så mycket att den inte längre kunde få presstöd".

  I Presstödskommitténs betänkande fanns ett förslag om att införa begränsningar för presstödet för tidningar med gemensam ägare. Regeringen valde dock att strunta i det förslaget i sin proposition och banade därmed väg för Mittmedias köp av Länstidningen Östersund. "Därmed", skriver Martin Jönsson, "kommer Mittmedia, Sveriges fjärde största dagstidningskoncern och en av de mest lönsamma, att ta emot presstöd för tre av sina tidningar - Arbetarbladet, Dagbladet och Länstidningen - på totalt 50 miljoner kronor från nästa år".

  "Det är priset för mångfalden", avslutar han.


  Kommentarer om "Klarsynt om presstödet"

   

  kommentera