Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, oktober 04, 2006

  Ett nytt s-gäng bör leda oppositionsarbetet

  Via Bloggen Bent ser jag att Göran Persson och Pär Nuder bygger upp ett oppositionskansli i partiets riksdagslokaler. Och i och för sig är det väl rimligt att redan nu skapa former för ett enträget oppositionsarbete, även om något sådant knappast lär få någon större betydelse innan en ny partiledning väljs på extrakongressen i vår.

  Däremot är det mer tveksamt om detta arbete verkligen ska ledas av kretsen kring Göran Persson. Som Helle Klein påpekar så har denna grupp ett stort ansvar för valresultatet. ”Det gäng som förlitade sig mer på konjunkturen än på den aktiva politiken kan knappast ha något att tillföra den förnyelseprocess som nu måste till”, skriver Klein.

  Jag kan bara instämma. När socialdemokraternas verkställande utskott, partistyrelse och riksdagsgrupp på fredag samlas till internat, utses den grupp som ska hålla i eftervalsanalysen, liksom s-gruppledarna i riksdagens utskott. Det är i hög grad dessa personer som ska leda socialdemokratin in i nästa mandatperiod. Och då måste vi vara beredda att göra en självkritisk analys och inse behovet av förnyelse.

  Detta inlägg är pingat på Intressant.se. Andra bloggar om: , , .


  Kommentarer om "Ett nytt s-gäng bör leda oppositionsarbetet"

   

  Anonymous simon j skrev... (04 oktober, 2006 16:23) : 

  Jag håller med så mycket om det vettiga i att plocka bort Persson och Ulvskog ur inflytandesfären i partiet... ;-)

  Och som jag har tjatat om tidigare tycker jag att du och Katrine Keilos borde få ett stort inflytande i utvärderingsgruppen. Det är i era båda - sinsemellan olika men båda framåtsyftande - synsätt som jag tror ert partis framtid ligger.

  Det handlar både om att skapa jämställdhet i förutsättningarna för olika människors möjligheter. Men också att se till deras individuella olikheter i vilka vägar de väljer att pröva sig fram i sitt sökande efter det goda livet. I verkligheten finns bara individer - kollektiv är sociala konstruktioner! De kan vara användbara för att skapa förståelse, men de är likfullt bara konstruktioner. Det går inte att skapa ett bra samhälle genom att styra utifrån dessa konstruktioner med statistiska utfall som roder. Det är det största fel s har gjort - näst efter att låta Persson bli så pampig.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (05 oktober, 2006 22:51) : 

  Jag tackar för förtroendet, men det lär nog ske ungefär samtidigt som Hin Håle börjar leta efter långkalsongerna för att det börjat dra kallt i Helvetet...

   

  kommentera