Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, september 28, 2006

  Rimlig tid för budgetarbete

  Flera medier rapporterar att den nya borgerliga regeringen lär få problem med finansieringen av de utlovade skattesänkningarna och jobbsatsningarna. För närvarande pågår ett intensivt förhandlings- och räknearbete i de borgerliga partierna för att få ihop en budgetproposition i tid till den 16 oktober.

  Själv bryr jag mig mindre om hur de borgerliga ska få ihop siffrorna – det är deras problem att de ställt ut löften som de knappast kommer klara av att infria. Däremot är det demokratiskt tveksamt att en nyvald regering på mindre än en månad efter valdagen ska tvingas förhandla fram en regeringsorganisation, första budget och regeringsförklaring.

  Samtidigt måste förstås budgeten presenteras och behandlas av riksdagen så snart som möjligt efter riksdagens öppnande. Därefter vidtar en intensiv period av motionsskrivande under den så kallande allmänna motionstiden, och sedan rullar riksdagsarbetet på. En lösning skulle kunna vara att flytta valdagen från den traditionella tredje söndagen i september, till att sammanfalla med skolstarten i augusti. Det skulle ge framtida nytillträdda regeringar längre tid att förbereda budgeten.

  En invändning mot ett tidigareläggande av valdagen kan vara att det skulle ge mindre tid för valrörelsearbete, och att detta då främst skulle kunna bedrivas mitt under semestertider. Men det är ju snarare ett organisatoriskt problem för partierna och knappast något som borde väga tyngre än det viktiga budgetarbetet.

  Finns det några andra relevanta invändningar mot ett tidigareläggande av valdagen som jag missat, eller rationella skäl – utöver tradition – för varför valdagen ligger där den gör, så upplys mig gärna.

  Detta inlägg är pingat på Intressant.se. Andra bloggar om: , , .


  Kommentarer om "Rimlig tid för budgetarbete"

   

  Blogger Nils skrev... (28 september, 2006 09:11) : 

  Fast var inte poängen med alliansen att allting skulle vara färdigförhandlat redan före valet? Att rösta på de rödgröna skulle vara att köpa grisen i säcken och nattliga förhandlingar osv, medan de borgerliga var så in i helvete överens.

  Så vad är deras problem? Vad är det de förhandlar om nu, bakom stängda dörrar?

   

  Anonymous P Hberg skrev... (28 september, 2006 09:26) : 

  Man kan väl vara hur (in i helvete) överens som helst. Självklart måste det ju _räknas_ ordentligt innan saker träder i kraft. Det vore rätt orimligt att under valrörelse kunna räkna ut allt på öret utan tillgång till finansdepartement m.m.

  DET är väl deras problem för tillfället. Om de skulle bakom stängda dörrar bedriva kohandel om t.ex. vårdnasbidrag resp. dagisutbyggnad nu, för att undvika en parlamenatarisk kris, skulle det mer likna senaste mandatperioder. Skilj på frukt1 och frukt2.

   

  Blogger rommedahl skrev... (28 september, 2006 13:43) : 

  Problemet med valarbete under semestertider ligger inte bara på att det är svårt att få ihop valarbetare.

  Hur intresserade är svenskar på semester att sätta sig in politken när steken ligger på grillen och man kan bada och lockande?

  Jag tror att valrörelsen ligger bra som den gör. Som väljare är man utvilad och hösten är på G men vädret är ändå fint.

   

  Anonymous Dennis skrev... (29 september, 2006 12:51) : 

  Expressen har en ledare på samma tema, förslår 6 juni som valdag.

   

  Anonymous Anonym skrev... (30 september, 2006 03:19) : 

  Håller med rommedahl om att det högst troligtvis skulle innebära stora svårigheter att få folk till vallokalerna om valet ligger under eller precis efter semestern. Och hur stor koll på valet har man om man dagen innan kom hem från två veckor i Thailand?

  Vad är problemet att bara låta riksdag och regering fatta beslut om budgeten senare? När budgetåret börjar och slutar måste man väl kunna ändra på, om det nu är ett stort problem...

   

  Anonymous Johan Richter skrev... (30 september, 2006 18:46) : 

  Ett annat sätt är att byta regering snabbare. Man skulle kunna tänka sig att talmannen utsåg Reinfeldt till ny statsminister dagen efter valdagen. Då skulle de i alla fall ha tillgång till finasdepartamentets tjänstemän tidigare än de har.

  Jag tror att i t ex Storbritannien går det till på det viset efter en valförlust för sittande regeringen.

   

  Blogger Tobias Dahl skrev... (02 oktober, 2006 20:58) : 

  Det kan väl knappast vara vettigare att flytta valdagen till en tidpunkt då valarbetet kraftigt skulle försvåras, än att flytta själva budgetprocessen? Däremot kan man ju överväga vårval, det vore kanske logiskt med tanke just på hur budgetprocessen ligger.

  Valets nuvarande tidpunkt beror ju på att skörden ska hinna vara bärgad samtidigt som hela landet fortfarande ska vara snöfritt.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (17 oktober, 2006 13:57) : 

  Även den nytillträdda regeringen har nu reagerat över den korta tid man haft på sig med budgetarbetet. I budgeten skriver man:

  "Efter ett val som inneburit ett regeringsskifte skall budgetpropositionen enligt tilläggsbestämmelse 3.2.1 i riksdagsordningen överlämnas till riksdagen inom tio dagar efter det att en ny regering tillträtt. Denna snäva tidsram är ett resultat av den omläggning av budgetåret till kalenderår som infördes 1996. Enligt förarbetena är den allvarligaste nackdelen med reformen att en nytillträdd regering endast kommer att få marginellt genomslag för sin ekonomiska politik i den första budgetpropositionen. Det är första gången sedan reformen genomfördes som en regering efter ett regeringsskifte skall överlämna en budgetproposition. Regeringen har varit väl förberedd för budgetarbetet. Trots de farhågor som uttalades i förarbetena till reformen, överlämnar regeringen till riksdagen ett budgetförslag för 2007 som innehåller många av regeringens viktiga reformförslag. En fullständig omarbetning av samtliga delar av budgeten i enlighet med regeringens politik har emellertid inte varit möjlig under den korta tid som stått till regeringens förfogande. Tilläggsbudgetarna under 2007 kan därför komma att bli mer omfattande än vad som varit fallet under senare år och kan även innebära att betydande förändringar skall träda i kraft under året."

   

  kommentera