Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, december 13, 2006

  Fler s-röster i medierna

  Jag har länge argumenterat för att socialdemokratin borde satsa resurser på att socialdemokratiska värderingar och nyhetsvinklar får ökat genomslag i medierna. Det finns olika sätt att gå tillväga med detta, och det innebär som jag ser det inte nödvändigtvis att det socialdemokratiska partiet startar, äger och driver egna tidningar.

  Kloke s-bloggaren Claes Nordmark har tidigare bloggat, samt skrivit en artikel i partitidningen Aktuellt i Politiken, om att slå samman ett antal tidningar som ges ut i partiets regi och en del fackförbunds tidningar till ”ett större, högkvalitativt veckomagasin med en väl uppdaterad hemsida”. Det skulle mycket väl kunna vara en väg att gå.

  Nordmark har också uppmärksammat att vi i den svenska vänstern ligger efter högern vad gäller långsiktig opinionsbildning, och föreslår att arbetarrörelsen inventerar sina materiella och kompetensmässiga resurser och studerar hur Timbro och högern har gjort, för att sedan inrätta ett eget utbildningsprogram för lovande skribenter.

  Detta är något jag själv helhjärtat stöder!

  Liknande tankegångar framförs även av LO-Tidningens politiske redaktör Martin Lindblom i det senaste numret av Tiden. Han förespråkar även en arbetarrörelsens internettidning som skulle kunna lyfta fram argument, fakta och åsikter som i dag ”förtigs eller negligeras” i de svenska medierna. En sådan tidning skulle, enligt Lindblom, kunna bli ett forum för vänsterdebatt och ”en mötesplats för alla dem som tröttnat på den borgerliga pressens åsiktsmanipulationer”.

  Självklart är en daglig nättidning är inte gratis att starta och driva, men Lindblom tror inte kostnaderna skulle vara alltför avskräckande. Han betonar dock att ett antal villkor måste vara uppfyllda för att en sådan här tidning ska få framgång. För att bli attraktiv måste den ha redaktionell frihet, redigeras med öppenhet, och måste vända sig till en bred läsekrets – också till läsare utanför arbetarrörelsens organisationer. ”Idélojalitet och inte grupplojalitet måste vara riktmärke för redaktionen”, skriver Martin Lindblom.

  Jag tycker att detta är ett mycket intressant förslag som jag hoppas att inte minst socialdemokraternas mediepolitiska arbetsgrupp tar till sig av. Och faktum är att partisekreterare Marita Ulvskog, som leder gruppens arbete, i samma nummer av Tiden upprepar det hon sagt tidigare om att socialdemokratin ”ska finnas med i alla sammanhang där värderingar och åsiktsbildning växer”.

  I intervjun säger Ulvskog vidare att arbetarrörelsen, genom att samarbeta med andra finansiellt starkare aktörer, ”ska kunna återta sin förlorade position som medieägare”. Tidigare har hon förvisso sagt att det faktum att partikassören finns med i den mediepolitiska arbetsgruppen ”ska inte tolkas som att socialdemokraterna är beredda att satsa pengar på ett medieprojekt”, men det är väl bra om hon är beredd att ändra sig.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Fler s-röster i medierna"

   

  Anonymous Blogge Bloggelito skrev... (13 december, 2006 14:11) : 

  Öh, räcker det inte med den dominans som Aftonbladet respektive statstelevisionen har? Problemet är väl snarare det omvända, att vi har en socialdemokratisk åsiktshegemoni i media (och snart även i bloggosfären, av rubrikerna på intressant.se att döma).

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (13 december, 2006 14:20) : 

  I Aftonbladet uttrycks vänsteråsikter på ledarplats och på kultursidorna - inte i nyhetsrapporteringen, vilket förstås tycker är bra. Och Aftonbladet är förvisso en stor och välläst tidning, men den är inte nyhetsledande på samma sätt som t ex Dagens Nyheter eller Ekot. SVT har, förstås, en väldigt stark ställning på mediemarknaden - men att det skulle råda en "socialdemokratisk åsiktshegemoni i media" till följd av detta faktum är, ärligt talat, skitsnack.

   

  Blogger pelpet skrev... (13 december, 2006 15:37) : 

  Socialdemokratins problem är väl inte svårigheten att få genomslag i medierna, utan att man har gjort dogmer av sin politik. Dessa dogmer trycker man ut i medierna, men någon diskussion uppstår sällan om dem.

  Ta till exempel debatten om flexicurity. Ärligt talat begriper jag inte hur det kan vara inkompatibelt med socialdemokratiska värderingar. Huvudsaken är väl att arbetare har en trygghet - inte exakt hur den tryggheten ser ut. Jag förstår mycket väl att facken kan känna sig hotade eftersom deras maktposition hotas men orsakar det dogmatism.

  Här är kärnpunkten:
  För att bli attraktiv måste den ha redaktionell frihet, redigeras med öppenhet, och måste vända sig till en bred läsekrets – också till läsare utanför arbetarrörelsens organisationer. ”Idélojalitet och inte grupplojalitet måste vara riktmärke för redaktionen”, skriver Martin Lindblom.

  Det är precis vad som behövs. Nya tidningar borde vara mindre viktigt.

  Dogmer med dålig verklighetsförankring är också sårbara för kritik. En socialdemokrati som är friare i tanken är en bättre opposition och en vass motståndare för alliansen.

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 december, 2006 15:52) : 

  Jag ser nog en vänsteredition av SvD som det mest realistiska sättet att verkligen bredda den politiska debatten vänsterut. Därmed inte sagt att Martin Lindbloms förslag om internettidning inte skulle kunna vara ett billigt komplement.

   

  Anonymous Fredrik Olsson skrev... (13 december, 2006 15:55) : 

  Man får heller inte glömma den "enkla" kommunikationen med väljarna som partiet var på god väg att etablera med tidningen "Hjalmar" som sen lades ner otroligt nog med ekonomiska argument, och så fortsätter partiet att ge ut "Pravda" AiP ,skandal.Sådan introvert argumentation kan gott partidistrikten få sysla med själv, även om AiP nu har en bra chefredaktör.

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 december, 2006 17:05) : 

  Jalmar var bland det konstigaste jag läst. Ett glassigt magasin med mannekängbilder på ministrar och helt utan kritik. AiP må ha sina brister, men den fungerar som informationskanal om man är intresserad av vad som händer i partiet.

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 december, 2006 17:27) : 

  Om mediavänstern omfattar 70 % av journalistkåren vore det väl slöseri med pengar att satsa på nya papperstidningar. SR/SVT som har det i särklass största genomslaget har även de en vänsterdominans. Och en outtalad anpassning krävs av övriga journalister, en anpassning till gällande norm. Några konservativa tidningsägare som likt Berlusconi och Murdock vill påverka samhället finns inte i Sverige; det är mediavänstern som regerar.

  Sossarna bör satsa på "nätet" om de vill påverka framtidens röstande. Billigast och effektivast. Kvalle i Mossatresk.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (13 december, 2006 19:16) : 

  Kvalle, myten om "mediavänstern" är uppenbarligen seg - trots att seriösa forskare som Kent Asp, journalistikprofessor vid Göteborgs universitet, visat att vänsterpartister och miljöpartister visserligen fortfarande är överrepresenterade i journalistkåren, jämfört med allmänheten, men att ekonomi- och politikreportar står långt till höger om resten av journalistkåren. Bland ekonomi- och politikjournalisterna i de riksspridda Stockholmsmedierna sympatiserar en majoritet med borgerligheten – 26 procent är moderater och 23 procent folkpartister. Bara var femte är socialdemokrat.

  Den betydligt viktigare frågan är förstås om den bristande representativiteten hos journalistkåren har någon betydelse - om överrepresentationen för miljöpartiet och vänsterpartiet och underrepresentationen för moderaterna och socialdemokraterna slår igenom i den politiska nyhetsrapporteringen. Kent Asp slår fast att "en grundläggande förutsättning för att den bristande representativitet som utmärker journalistkåren i sin helhet skall kunna ha någon verklig betydelse är att den också finns hos den förhållandevis begränsade grupp av inflytelserika journalister som varje dag är med om att forma den bild som allmänheten får av svensk politik".

  Efter att ha vridit och vänt på siffrorna konstaterar Asp att mycket talar för att vänsterpartiets och miljöpartiets överrepresentation i journalistkåren har "en mycket begränsad betydelse för den bild som ges av rikspolitiken i våra nyhetsmedier", samt att socialdemokratin - "som sedan drygt tio år innehaft regeringsmakten" - är svagt representerat bland de journalister som har att granska regeringsmakten.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (13 december, 2006 19:18) : 

  PS: Och visst finns det näringslivsfolk med tydligt högervridna politiska agendor även i den svenska medievärlden. Familjen Ax:son Johnson är väl ett tydligt exempel på detta.

   

  Blogger CV skrev... (13 december, 2006 20:57) : 

  Jag håller i stort sett med dig Jonas. Det är viktigt att om något sådant initiativ tas och förverkligas, att det blir idéerna som förenar och inte någon gruppkontroll eller någon uppifrån styrning.
  RS
  kulturbloggen.com

   

  Anonymous David Andersson skrev... (13 december, 2006 21:57) : 

  Det finns många alternativ till att marknadsföra sig och sina idéer utöver att starta tidningar...

  Vad jag tror socialdemokratin behöver är en diskussion om vad den egentligen är och gör och hur den ska vara i framtiden. Personligen känner jag att det är svårt att få utrymme för nytänk inom socialdemokratin. Den här bloggen med flera undantagna.

   

  Anonymous Johan Richter skrev... (13 december, 2006 22:23) : 

  Jag vet att politiskt aktiva alltid tycker att media gynnar motståndaren. Men medierna i Sverige är faktiskt sossiga. Man ger okritiskt uttryck för en socialdemokratisk ideologi där höga skatter och mycket regleringar är bra för alla utom de rika.

  Ta saker som att en ökad avtalsfrihet för löntagare kallas för "försämrad arbetsrätt" eller att ett förbud mot deltidsanställningar kallas för "rätt till deltid". Eller att ökade inkomstskillnader alltid presenteras som "klyftorna har ökat".

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (13 december, 2006 22:30) : 

  Åja, Johan, för varje exempel du räknar upp så finns det motsvarande som kan sägas vara mer negativt vinklade mot socialdemokratiska värderingar. Min poäng är dock inte att "media gynnar motståndaren". Uttryck för den åsikten i mitt blogginlägg är endast citat eller referat från andra. Däremot finns det ett uppenbart underskott av uttryckligen socialdemokratiska röster i svenska medier, om man jämför med den totala dominansen av borgerliga ledarskribenter, kolumnister och krönikörer. Det är denna obalans jag vill rätta till.

   

  Anonymous Anonym skrev... (14 december, 2006 00:12) : 

  "och studerar hur Timbro och högern har gjort, för att sedan inrätta ett eget utbildningsprogram för lovande skribenter."

  Det låter som en jättekul idé! Sen kan eleverna från den skolan möta eleverna från Stureakademin i en celebrity death match.. nej, ehum.. jag menar i seriösa debatter. ;-)

   

  Anonymous Fredrik Olsson skrev... (14 december, 2006 10:58) : 

  Jaha då får man tydligen utbildas Fredrik i kommuniskationstrategi, det är INTE vad du som pertiaktov tycker är bra som ska vara vår utåtriktade kommunikation, politikska idioter som du och jag vill läsa AiP men inte vanliga mnniskor, dom villha en bra tidning med både ett lättläst innehåll varvaet med argumenation som inte har kontruktionen av påbud frän överheten, herregud i AiP är ju vår politik fraqmställd som Nangiala aller något.Det är inte du Fredrik som ska övertygas det är väljare som har sitt politiska "lock" öppet 15 min var 4:e år.

   

  Anonymous Anonym skrev... (14 december, 2006 13:51) : 

  Oh,tack Fredrik O för att du "utbildar" mig. Men det är uppenbart att du inte läste Jalmar när den kom eftersom du tror att det var ett magasin som riktade sig till en bred allmänhet. Det var en medlemstidning där man kunde titta på bilder på Annika Billström och Marita Ulvskog i balklänningar. Knappast något av intresse om man vill påverka opinionsbildningen i samhället (eller ens i partiet). Varken AiP eller Jalmar är/var menade som utåtriktade tidningar. Det är/var tidningar som riktar sig till (aktiva) medlemmar i (s). Vill man ha en breddad diskussion i den stora världen utanför arbetarekommunens möten så måste det till något helt annat än ministerdyrkande magasin som Jalmar. Mitt förstaval skulle i såfall vara en deal med SvD:s ägare om att ge ut en parallell vänsteredition av SvD med annan ledarsida, debattsida och kolumnister, en breddad ekonomi/arbetslivsdel och eventuellt att nyhetsredaktionen får ett uppdrag att spegla även andra delar av det svenska samhället än Stockholms innerstad. Som ett komplement till detta ser jag gärna en "internettidning" som med mer tydligt rörelseperspektiv speglar samhällsutvecklingen. Jag skulle på en sådan sida gärna se t ex tv-sändningar med intervjuer och debatter (lite liknande fantv.se). Ett vänsterveckomagasin av Fokus-typ skulle också vara intressant. Men vi klarar oss utan liv(s)stilsmagasinen.

   

  Anonymous Anonym skrev... (14 december, 2006 23:39) : 

  Jonas, kul att du stödjer mina tankar i ämnet! (Har tyvärr inte sett detta inlägg från dig förrän nu, klantigt av mig.)

  Det är viktigt att vi är många inom partiet som försöker påverka i dessa frågor, annars kommer det att dröja länge (som med mycket annat) innan en förändring sker. Och ja, vi har en hel del att lära av högern och Timbro, de är skickliga vad gäller mediafrågor!

   

  Anonymous Fredrik Olsson skrev... (15 december, 2006 11:12) : 

  Men Fredrik är du tanför partilokalen någon gång?Känner du någon inck partiaktiv? SvD kom igen vi måste förpacka vårt budskap på ett intressant sätt om det innebär bilder på sntyggt uppklädda soosar må det väl vara så, min tanke var allstå givetvis att göra jalamar till DEN utåtriktade tidning vi behöver också, sen kan vi politiksa ididoter läsa Svd men tro inte att Göran i Trosa eller Anna i Boden läsaer Svd inte, det kan aldrig avra så att du har jobbat i regerinskansliet för länge eller så? Det finns en värls utanför tullarna, Jag säger som Göran Johansson i Göteborg "det ringer journalister till mig kl 5 op morgonen och frågar och ber mig kommentera vad som står i DN, jag b läser inte DN"

   

  Anonymous Anonym skrev... (15 december, 2006 13:40) : 

  Jo, jag känner en och annan ickepartiaktiv. Och jag har svårt att se att de, "Göran i Trosa eller Anna i Boden" skulle köpa Jalmar? Varför skulle de vara intresserade av att se socialdemokratiska kommunalråd i högtidsdräkt? Poängen med mitt förslag om SvD är inte att alla skulle läsa SvD (även om flera skulle göra det). Poängen är att slå igenom i övrig media. Precis som Göran Johansson läser inte de flesta svenskar DN:s debatt- och ledarsidor. Men inte desto mindre återkommer ofta det som står där i radions och tv:ns nyhetssändningar. Du kan ju också fråga dig varför journalister tycker det är viktigt att fråga Göran Johansson om det som står på DN-debatt, men inte det som stod i senaste Offside eller Amelia.

  Och nej, jag har inte jobbat i regeringskansliet för länge. Inte alls faktiskt.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (15 december, 2006 16:15) : 

  Okej, Fredrik och Fredrik - nu får jag nog sätta streck i er debatt. Ni har gjort klart var ni står. Vill ni fortsätta diskutera så föreslår jag att ni gör det någon annanstans.

   

  kommentera