Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, mars 28, 2007

  Det behövs ett hiv-vaccin – nu!

  [UPPDATERAD] Återigen visar det sig att förebyggande arbete mot hiv-spridning kan vara verkningslöst. Den här gången har detta nedslående besked framkommit efter en omfattande studie som gjorts i Zimbabwe. Där ökade spridningen av hiv bland unga kvinnor – trots att sjukdomen bekämpades helt enligt regelboken.

  Vetenskapsradion i P1 rapporterar att trots att Afrika söder om Sahara bara hyser en tiondel av världens befolkning så återfinns två tredjedelar av alla i världen som lever med hiv och aids just här. I många länder har det lett till att stora delar av samhället slagits ut, och det är unga kvinnor som drabbas hårdast.

  Jag har själv engagerat mig starkt i arbetet för att få fram ett effektivt vaccin mot hiv, och även själv deltagit i en studie där jag fått injektioner med ett ofullständigt hiv-virus för att ”lära” kroppens immunförsvar att känna igen och bekämpa viruset.

  Det görs fantastiska insatser på forskningsområdet. Ändå bemöts vaccin-entusiaster ofta med skepsis, och vi får höra att smittspridningen bäst bekämpas genom ”förändrad sexualmoral” och avhållsamhet. Detta hänger ihop med den så kallade ABC-planen, där ABC är förkortningen på engelska för avhållsamhet fram till äktenskapet, trohet mot en enda partner och kondomer – ett initiativ som USA:s president George W. Bush lanserade 2003 som en del av landets anslag för att bekämpa hiv och aids i världen.

  Och när världens länder förra året samlades till ett FN-toppmöte om hiv och aids så var det de oheliga allianserna som styrde. USA, katolska och muslimska länder stod plötsligt enade på samma sida: man ville inte tala om kondomer utan bara om avhållsamhet.

  Detta är en moraliskt ohållbar attityd till en sjukdom som dödar 8 000 människor varje dag. Det måste till en mer offensiv satsning på läkemedel för att bekämpa sjukdomen, och ett vaccin för att hindra dess vidare spridning.

  * * *

  Jag ser nu att Världshälsoorganisationen WHO och FN:s aidssekretariat Unaids rekommenderar svårt aidsdrabbade länder att satsa på att erbjuda sin manliga befolkning omskärelse. Nya studier visar nämligen att det kan förhindra närmare sex miljoner nya fall av hiv bara i Afrika. Åtgärden är mycket kontroversiell i vissa grupper. Men resultaten från tre nyligen publicerade studier är så övertygande att WHO ändå förespråkar den.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Det behövs ett hiv-vaccin – nu!"

   

  Blogger Nisse skrev... (28 mars, 2007 14:07) : 

  Det har visat sig att den metod som Bush och katoliker förespråkar - avhållsamhet och trohet - idag är den mest effektiva metoden mot spridningen av aids, medan i länder i Afrika där kondomanvändning är utbredd och förespråkas ökningen är störst.

  "In fact, the African countries with the highest condom user rates and numbers of condoms available, Zimbabwe and Botswana, also rank at the top of the list for rates of HIV infection. (...) Data from the World Health Organization puts the figure for HIV infection in Swaziland 42.6% of the population. Only 5% of the population is Catholic. And in Botswana, where 37% of the adult population is HIV infected, only 4% of the population is Catholic. In Uganda, however, where 43% of the population is Catholic, the proportion of HIV infected adults is 4%."

  Du kan läsa mer här om att det kanske inte är så smart att dela ut kondomer i Zimbabwe och så på något sätt ändå uppmuntra till den promiskuitet som sprider hiv och aids. Undrar vilken den moraliskt ohållbara attitiyd är egentligen, som orsakar 8.000 människors död om dagen.

  Läkemedel? Visst. Men hur räddar vi människor bäst under tiden?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (28 mars, 2007 14:26) : 

  *haha*

  Enormt kul källa, Nisse! Vatikanens eget nyhetsbrev! Ungefär lika hög trovärdighetsfaktor som "En Ding Ding Värld", "Tomtenytt" och "Jordstrålningscentrum".

  Allvarligt talat, om religiösa fundamentalister och moralister kunde lägga av med pekpinnarna om "promiskuitet" och i stället inriktade sig på verkningsfulla insatser - samt lät bli att sprida rykten om att kondomer sprider hiv - så hade vi nog varit betydligt närmare att få stopp på smittspridningen i dag.

   

  Blogger Nisse skrev... (28 mars, 2007 15:48) : 

  Jag tänkte faktiskt tanken att du skulle sjunka så lågt som till att skjuta på brevbäraren, när jag kontrollerade vad det var för en sida, men hoppades på något sätt att du i så fall också skulle visa att den statistik jag klistrade in, med WHO som källa, var felaktig. Men det gjorde du alltså inte.

  Lite otur för dig då att du samtidigt karakteriserar tidskriften Science som "En Ding Ding Värld", "Tomtenytt" och "Jordstrålningscentrum". (Mer här för den som inte prenumererar.)

  Har du förresten en källa till att det sprids ut ett rykte att "kondomer sprider hiv", eller är det bara en överdrift och förvrängning av det helt korrekta påståendet att kondomanvändning inte hindrar spridning av hiv, vilket ju bevisas av den senaste statistiken där man följt "regelboken", när du nu menar att Science är jämförbar med "En DIng Ding Värld" och "Tomtenytt":

  "Despite substantial condom use and promotion of biomedical approaches, other African countries have shown neither similar behavioral responses nor HIV prevalence declines of the same scale."

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (28 mars, 2007 16:06) : 

  Nisse, om du från början angett Science som källa så hade jag nog varit aningen mindre skeptisk och raljant. Men jag har ärligt talat svårt att ta Vatikanens nyhetsbrev på allvar i sammanhanget.

  I februari 2005 rapporterade för övrigt Ekot att en studie i Uganda visat att den amerikanska linjen med avhållsamhet haft väldigt liten effekt på utvecklingen där.

  Källan till påståendet om ryktesspridning om att kondomer sprider hiv förefaller vara en BBC-dokumentär, bl a omskriven här.

   

  Blogger Tamara skrev... (28 mars, 2007 18:49) : 

  Hej Jonas,

  Jag ville bara veta vad du tycker om WHO's ide om omskarelse. Jag sjalv har en son som jag valde att omskara. Jag bor i USA, och har gors det pa de flesta pojkar. Det gors direkt efter fodseln pa sjukhuset av utbildade lakare.
  Anledningen till att jag valde att gora det var att det minskar risk for infektioner.. Urinvags infektioner os. Min man ar omskuren, och min son, som nu ar 9 ar, hade ingen aning om att han en gang sett annorunda ut i nagra minuter.

   

  Blogger Tamara skrev... (28 mars, 2007 19:00) : 

  Just det.. ville aven ge kudos for att du bloggar om detta.
  Kondomer sprider inte HIV. Att ens foresla det ar inte logiskt. Har i skolorna ges kondomer inte ut. Barn och ungdomar har ingen kontakt med en Ungdomsmottagning alls. De menar pa att det ar foraldrarnas ansvar att ta dem till e klinik, och att det skulle forespraka promiskuitet, och ge barnen ideer om att det ar okej att ha sex innan man gifter sig.
  Jag kom for nagot ar sedan i kontakt med en ung tjej pa femton ar. Nar jag traffade henne hade hon rymt hemifran och bott med en kille pa trettiotre. Nu hade hon sokt upp sin biologiska mor och bodde hos henne. Hon hade varit sexuellt aktiv sedan hon var tretton, utan vare sig kondom eller lakarbesok. Hennes mamma undrade ifall jag tyckte hon skulle ta sin dotter till en gynekolog. Nar hon kom hem hade hon FYRA slags konsjukdomar..

  Undra ifall kondomer och gynekologbesok skulle hjalpt? Det tror jag.

   

  Blogger Tomas skrev... (28 mars, 2007 22:22) : 

  Varför måste det vara en motsättning mellan avhållsamhet och läkemedel som metod?

  Jag är inte katolik, eller ens kristen, men jag tycker det är ganska respektlöst att jämföra Vatikanens uttalande med en Ding Ding Värld. Debatten har allt att vinna på att man visar varandra respekt.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (28 mars, 2007 22:32) : 

  Tamara, jag har ingen bestämd uppfattning om manlig omskärelse mer än att jag tycker att man bör få välja själv om man vill genomgå ett sådant ingrepp. Men om det är en effektiv metod att hindra spridningen av hiv så bör man förstås informera om det och erbjuda människor möjlighet att omskära sig.

  Tomas, normalt brukar jag vara tolerant mot religion och religiösa. Men fundamentalister som indirekt bidrar till att hiv fortsätter att döda tusentals människor varje dag förtjänar ingen respekt i mina ögon.

   

  Anonymous Karin skrev... (29 mars, 2007 00:36) : 

  Socioekonomiskt index och hälsa är så vitt jag vet intimt förknippade med varandra. Därför behövs nog inte bara en åtgärd för att förbättra hälsotillståndet i t.ex. Afrika. Förutom vaccin behövs kanske också utbildning och ekonomiska förbättringar för medborgarna och en samhällsutveckling med mål att komma alla till del.

   

  Anonymous C. L. K. Aqurette skrev... (29 mars, 2007 05:35) : 

  Nisse:
  En typ av missledande "information" som katolska Kyrkan och andra sprider i Afrika är att kondomer inte skyddar mot HIV eftersom viruset är mycket mindre än de mikroskopiska hål som finns i kondomen. Detta är listigt eftersom det är teoretiskt sant att viruset kan ta sig igenom en kondom, men det är missledande eftersom ett virus behöver en cell som värd för att kunna smitta. Ingen mänsklig cell kan ta sig igenom de små hål som finns i en kondom.

  För övrigt är den negativa synen på promiskuitet kulturellt och religiöst baserad. Det har funnit många religiösa kulturer i Afrika med en mycket mer avslappnad syn på sexualitet än den som Vatikanen och puritanska feminister i Sverige förfäktar. Faktum är att undersökningar bland bögar har visat att det är de mest promiskuösa som skyddar sig bäst. De har vanan inne så att säga. (Jag gissar att samma sak gäller promiskuösa oavsett läggning.)

  Tvärtemot vad folk i allmänhet tror så är det alltså de som "håller på sig" som löper störst risk att hamna i situationer där de har sex utan skydd. För det är så med människor att vi ofta har en sexualmoral vi inte klarar av att leva efter. Plötsligt befinner vi oss i en situation där vår moralism ger vika för berusning av kärlek, kåthet, alkohol eller droger. Det kan hända den bäste vid något enstaka tillfälle - därför är kondom det enda vettiga skyddet mot HIV. För Katolska kyrkan är det annorlunda eftersom de anser att den som givit efter för köttets frestelser får finna sig i straffet och söka förlåtelse inför Gud.

   

  Blogger Hellström skrev... (29 mars, 2007 14:23) : 

  HIV och Aids är onekligen ett intressant ämne. Frågan är bara hurpass lång tid det kommer ta att ta fram ett vaccin då viruset har en tendens att omforma sig såpass ofta att när ett vaccin väl tagits fram så har viruset muterat och de antikroppar som skapats av vaccinet är inte längre verksamma.

  Men å andra sidan går ju utvecklingen framåt...

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (29 mars, 2007 14:55) : 

  Hellström, du har helt rätt i att hiv-viruset har en tendens att mutera. Det svensk-tanzaniska projekt jag deltagit i isolerade därför de delar av virusets arvsmassa som inte förändrades vid mutationer och använde det som bas för vaccinationerna. Försöken har varit väldigt lyckade, och just nu pågår ett vaccinationsförsök i större skala i Tanzania.

   

  kommentera