Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, mars 05, 2007

  När ska eftervalsanalysen diskuteras?

  På ledarplats i Aftonbladet i dag skriver Helle Klein att när Mona Sahlin om några veckor väljs till ny partiordförande för socialdemokraterna, så hade en bra utgångspunkt för ”förnyelse och återupprättande av den socialdemokratiska politiken” varit en frisk och frejdig eftervalsanalys. Men som Klein konstaterar så verkar det nu inte bli så.

  Som jag konstaterat tidigare så finns det både fördelar och nackdelar med att valanalysgruppens rapport presenteras för den nya partiledningen först efter kongressen i mars. Tanken är förstås att Persson ska kunna avtackas för sitt långa ledarskap med äran i behåll, och fokus sedan sättas på Mona Sahlin.

  Gott så, men valanalysen förtjänar att uppmärksammas och diskuteras brett inom partiet – exempelvis på en extra partikongress. Nu får vi i stället hoppas på att den nya partiledningen vågar gå ut i ett nytt stort rådslag om rapporten där såväl s-föreningar, arbetarekommuner och partidistrikt som enskilda partimedlemmar får chansen att yttra sig om analysen och utifrån denna komma med önskemål och råd inför framtiden.

  Och apropå denna nya partiledning så skriver Helle Klein även att nu när också ledamöter till den socialdemokratiska partistyrelsen och det verkställande utskottet ska väljas i samband med extrakongressen, så borde rimligen den nya generationens socialdemokrater ”såsom Carin Jämtin, Ulrica Messing, Thomas Östros och Ibrahim Baylan” finnas med i ordinarie VU.

  Utan att uttala mig om just de namnen så instämmer jag helt med Klein i att det bästa vore om alla, både ordinarie och suppleanter, nu ställer sina platser till förfogande så att valberedning och blivande partiordförande kan forma ett nytt lag. Det borde självklart även gälla partisekreteraren.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "När ska eftervalsanalysen diskuteras?"

   

  kommentera