Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, maj 15, 2007

  Nya salladsbråk i Göteborg

  [UPPDATERAD] Enligt Dagens Nyheter (och nu också SvD) varslar nu Hotell- och Restaurangfacket (HRF) fyra nya salladsbarer i Göteborg om blockad från den 28 maj.

  Till skillnad från fallet med den så omskrivna salladsbaren Wild’n’Fresh så har de här barerna anställd personal, sammanlagt ett femtontal personer.

  Ändå känns det som att risken är stor att HRF än en gång ska framstå som ”skurken” i medierapportering och allmänhetens medvetande. När SOM-institutet mätte människors förtroende för olika samhällsinstitutioner hamnade de fackliga organisationerna i bottenskiktet, strax under de politiska partierna. Det framgick av en intressant artikel i fackförbundstidningen ST-Press nyligen.

  HRF lät efter den förra konflikten göra en egen opinionsundersökning. Enligt denna ansåg var tredje tillfrågad att facket inte borde ha rätt att kräva kollektivavtal på företag med färre än tio anställda, där man inte anställer personal som är med i facket eller där arbetsgivaren säger att de anställda är nöjda ändå.

  46 procent tyckte att det var fel av facket att kräva avtal med Wild’n’Fresh, fler än de 41 procent som tyckte att det var rätt. Däremot ansåg 77 procent att facket ska kunna kräva kollektivavtal på företag där de anställda har sämre löner och villkor än avtalets miniminivå.

  Det ska bli intressant att följa medierapporteringen kring det nya salladsbråket i Göteborg.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Nya salladsbråk i Göteborg"

   

  Anonymous Douglas Wikström skrev... (15 maj, 2007 20:32) : 

  "Ändå känns det som att risken är stor att HRF än en gång ska framstå som ”skurken” i medierapportering och allmänhetens medvetande."

  Jag hoppas att du menar att: "chansen finns att HRF återigen framstår som den vidriga maktfullkomliga förtryckare som den är", men jag tvivlar eftersom du trots allt är sosse.

  Det som har hänt är inte komplicerat. En ung tjej och hennes anställda har trakasserats tills hon inte orkade mer och sålde företaget. Tjejen och hennes anställda ville inte ha med facket att göra och alla var nöjda med sina villkor.

  Lagen bör snarast inskränkas och fackets rättigheter inskränkas drastiskt.

  För övrigt väntar vi fortfarande på att Byggnads betalar tillbaka granskningsavgiften med ränta.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (15 maj, 2007 21:06) : 

  Douglas, du har helt rätt: jag betraktar inte ett fackförbunds fullt legitima arbete för att företag ska teckna kollektivavtal och därmed trygga sina anställdas rättigheter som ett uttryck för att de är "vidriga maktfullkomliga förtryckare". Och har du tänkt föra debatten på den nivån så har vi nog inte mycket mer att säga varandra.

   

  Anonymous Douglas Wikström skrev... (15 maj, 2007 23:28) : 

  Jag står för varje ord jag säger, och jag kan sakligt förklara varför.

  Fallet med salladsbaren är solklart. *Ingen* på arbetsplatsen ville att HRF la sig i *deras* anställningsförhållanden. *Ingen* anställd var medlem i HRF. *Alla* anställda var nöjda med sina avtal.

  Trots detta uttövade HRF utpressning mot ägarinnan och hennes anställda.

  I alla andra sammanhang är utpressning olagligt, men LO har med kampanjstöd till SAP skaffat sig helt fantastiska maktmedel.

  De har sedan helt glömt bort sitt ursprung och utnyttjar sin makt till att förfölja småföretagare, icke fackanslutna, och utländska företag och arbetare. Detta står i bjärt kontrast till dess historiska roll som beskyddare av de svaga på arbetsmarknaden.

  Vad det gäller mitt val av formulering så ser jag ingen anledning att inte kalla HRF för vad de är.

  Förtryckare: En starkare part som tvingar en svagare part till underkastelse är en förtryckare.

  Maktfullkomlig: En starkare part som betraktar sin makt över den svagare som något av naturen givet är maktfullkomlig.

  Vidrig: Maktfullkomliga förtryckare är vidriga tycker jag. Gör inte du det?

  Kan du förklara varför HRF inte är maktfullkomliga förtryckare i salladsbladsfrågan Jonas?

  Vad det gäller fackets legitima rättigheter så har de en fullt legitim rätt att verka för att en arbetsgivare tecknar kollektivavtal med dess medlemmar, precis som varje sammanslutning av medborgare har rätt att samarbeta för att uppnå sina mål.

  Men, nedan följer några rättigheter facket har tillskansat sig som i alla andra sammanhang betraktas som utpressning, egenmäktigt förfarande, och stöld.

  * De kan i strid med existerande avtal blockera leveranser tills företaget skriver på svenska kollektivavtal som företaget inte ens har haft någon möjlighet att påverka när avtalet skrevs. Detta tillämpades för att hindra ett polskt företag att göra sitt jobb för Vaxholms kommun. I andra sammanhang kallas detta utpressning.

  Varför skall facken ha rätt att utpressa enskilda företagare som skapar jobb?

  * I MBL-förhandlingar har facket rätt att förhandla även för icke-medlemmar. Fackets uttalade policy är att prioritera sina egna medlemmar (vilket i sig är helt korrekt).

  Men, det finns fall där facket har fördelat ersättning för brott mot turordningsreglerna mycket ojämlikt till de fackanslutnas fördel.

  I andra sammanhang kallas detta egenmäktigt förfarande och stöld.

  Varför skall facket ha rätt att förhandla för andras räkning, när dessa inte har godkänt facket som deras företrädare, och sedan skriva på en överenskommelse som ger fackanslutna bättre ersättning än icke-fackanslutna?

   

  Anonymous Trötter skrev... (15 maj, 2007 23:58) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 maj, 2007 01:50) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 maj, 2007 08:56) : 

  Innehavaren till Wild´n Fresh var en förtryckande, maktfullkomlig, vidrig ägare som genom att inte följa ingångna avtal mellan arbetsmarknadens parter utövade utpressning genom osund konkurrenns mot andra restauranger!


  Bengt Nilsson, röd gråsosse

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 maj, 2007 10:09) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Anonymous Mattias Lönnqvist skrev... (16 maj, 2007 10:23) : 

  Borde det inte vara intressantare att diskutera det nya varslet, snarare än Wild'n'fresh?

  Jovisst, jag tillhör dem som tyckte (och tycker) att blockaden mot Wild'n'fresh var moraliskt tveksam (även om den tyvärr var laglig) men det är vatten under bron för att försvenska ett engelskt uttryck.

  Intressantare är det nya varslet. I det varslet rör det sig om arbetsplatser där HRF har medlemmar, och då är det -- som jag ser det -- inte jämförbart. Jag utgår dock ifrån att HRF har varit i kontakt med dessa medlemmar och kollat så att de tycker att åtgärden är ok, men det viktiga är att de här agerar för sina medlemmar -- till skillnad från Wild'n'fresh då de agerade för att skydda sina inkomster.

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 maj, 2007 10:31) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (16 maj, 2007 11:15) : 

  Så här är det: den här bloggen är att betrakta som mitt virtuella hem där jag med viss regelbundenhet skriver om saker som engagerar mig. Vill man komma hem till mig och diskutera så knackar man på, presenterar sig och tar av sig skorna. Missköter man sig så blir man utslängd. Överfört till bloggspråk så kräver jag att ni inte skriver anonymt, samt hyfsar ert språk. Okej?

   

  Anonymous Mats Erikson skrev... (16 maj, 2007 11:29) : 

  "Alla anställda var nöjda med sina avtal" skriver Douglas om salladsbaren och menar att facket därför bör avstå från att kräva kollektivavtal. Det betyder alltså att jag som arbetsgivare ska ha rätt att anställa några människor som är i en tillräckligt utsatt position för att acceptera hur låga löner och hur långa arbetstider som helst. Om dessa ”frivilligt" går med på det ska jag alltså kunna betala dem hur lite jag vill? Det går säkert att hitta människor som går med på det om alternativet är t.ex arbetslöshet och fattigdom. Men faktum är att detta inte skulle vara tillåtet i något i-land i den utvecklade delen av världen.

  I många länder, t ex USA, regleras löner och arbetsvillkor i lag. Arbetsgivaren gör sig skyldig till en kriminell handling om denne inte följer reglerna. Det spelar ingen roll om de anställda påstår sig vara nöjda med den låga lönen. Reglerna gäller i alla fall. I andra länder är alla arbetsgivare istället skyldiga att tillämpa det kollektivavtal som slutits för branschen, oavsett om man är med i en arbetsgivarorganisation eller inte. Och oavsett om de anställda är fackligt anslutna eller inte.

  I Sverige har vi inget lagligt skydd för löner och anställningsvillkor. Här är det istället helt lagligt att betala sina anställda extremt låga löner eller för den delen ingen lön alls, om det inte finns något kollektivavtal. I Sverige har samhället istället överlåtit till arbetsmarknadens parter att reglera löne- och anställningsvillkor genom kollektivavtal.

  Det vore intressant att veta om det är det amerikanska systemet med minimilöner Douglas och de andra föredrar? Eller om de på fullt allvar menar att löner och arbetsvillkor ska kunna se ut hur som helst om "de anställda går med på det", vilket skulle betyda att Sverige inför ett system som på sin höjd finns i ett och annat u-land. Om ens där.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (16 maj, 2007 12:04) : 

  Douglas, frågan om Wild'n'Fresh har diskuterats till förbannelse. Jag har här på bloggen tydligt deklarerat vad jag tyckte om konflikten och HRF:s agerande den gången. Men som Mats Eriksson påpekar så är det nu historia; det här handlar om en annan situation. En situation där HRF agerar lagligt, korekt och och i sina medlemmars intresse. Inget att bråka om således.

  Däremot blir jag allvarligt oroad över det kompletta hat gentemot fackligt arbete som präglat vissa kommentarer här - varav flera nu plockats bort pga anonymitet.

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (16 maj, 2007 13:18) : 

  Att socialdemokrater och (well) borgerliga har olika iställning till facket är väl inte så mkt att orda om. Det är väl fullt rimligt. Men finns det ett annat perspektiv på debatten?
  Min, mer pragmatiska, inställning till olika makt-privilegier är att de är OK så länge inte makten missbrukas. Jag tycker att det tydligt var fallet i fråga om Wild'n'Fresh. Missbrukar man makten finns det ju även (rent praktiskt nu - inte ideologiskt) anledning att ifrågasätta privilegierna som ger makten. Det är lite samma sak som alla dessa anonyma kommentarer på bloggar. Anomymiteten i sig är inget problem, men det är ett prviliegium som kan missbrukas. Och sker sådant missbruk rycker man ut och drar tillbaks privilegiet. Allt fär att några, mindre nogräknade få, gått över gränsen.
  Min kritik av facket i fallet Wild'n'Fresh är av samma typ. Det stora flertalet av fackligt agerande i Sverige är troligvis helt OK, men de få övertramp som sker leder ändå till att man bör ifrågasätta dess makt och privilegier.

   

  Blogger Jonas N skrev... (16 maj, 2007 13:46) : 

  "det kompletta hat gentemot fackligt arbete .." ?

  Nu extrapolerar du allt en hel del själv, Jonas.

  Det är vissa handlingar, ställningstaganden, påtryckningsmetoder, och befogenheter (som förlänats till LO genom speciallagstiftning) som har diskuterats, kritiserats och även fördömts.

  Att de starka känslor som detta uppröärde skulle gälla fackligt arbete generellt har du hittat på alldeles själv (så'nt har knappast varit uppe för debatt alls i fallet Wild'n Fresh)

   

  Blogger Anders_S skrev... (16 maj, 2007 14:40) : 

  Wild'n'Fresh hade anställd personal. Deras lön var högre än kollektivavtalets minimilön om jag fattat rätt. Däremot gick de miste om en del andra saker som kollektivavtalet garanterar. I det stora hela var det svårt att förstå varför ägaren till den salladsbaren inte ville skirva på.

  Min ena syster har en cateringfirma sen länge, länge och självklart har hon ett avtal Det kostar faktiskt ingenting att ha ett hängavtal. Däremot kosatr det om man ska vara medlem i en arbetsgivarförening. Så jag fattar verkligen inte vad problemet är.

  Å andra sidan förstår jag inte helelr varför inte facket ger sig på betydligt större retauranger och restaurangägare i Göteborg som är utan kollektivavtal. De jag känner till är sådana som har "skydd" av gangstergäng. Det kanske är den detaljen som spökar?

   

  Anonymous Douglas Wikström skrev... (16 maj, 2007 18:05) : 

  Till Jonas och Mattias och övriga som "vill gå vidare". Enda anledningen till att Wild'n fresh blev en mediefråga var att ägarinnan vägrade böja sig för HRFs utpressning.

  Hur många tror ni av diverse skäl känner sig tvingade att följa fackets diktat utan att media nappar?

  Ett vidrigt övergrepp har begåtts och det skall inte glömmas. Istället bör alla andra liknande fall upp i ljuset och HRF måste be om ursäkt samt ersätta de drabbade.

  Vi skall inte heller glömma det polska företaget som drevs i konkurs av Byggnads genom utpressning. Byggnads bör snarast ersätta ägaren av företaget och be om ursäkt.

  Sedan kan vi diskutera framtiden.

  Det vore intressant om uppdrag granskning på allvar grävde i hur facken missbrukar sin makt mot svaga arbetsgivare, men det är kanske för politiskt inkorrekt.

  "En situation där HRF agerar lagligt, korekt och och i sina medlemmars intresse. Inget att bråka om således."

  Jo, det är just detta som är intressant att "bråka om".

  Varför står lagen ensidigt på fackets sida med bristfällig hänsyn arbetstagare eller arbetsgivare?

  Kan det ha att göra med de mångmiljonbelopp i kampanjkassa som har flutit till de regeringar som drivit igenom dessa lagar?

  Vad jag förstår var aktionen mot Wild'n fresh också laglig. Detta sätter sökarljuset på de regeringar som godkänt lagar som ger facken rätt att begå övergrepp.

  "Om dessa ”frivilligt" går med på det ska jag alltså kunna betala dem hur lite jag vill?" - Mats Eriksson

  Man kan ställa en lika extrem och provocerande motfråga: Så facken skall alltså kunna skriva avtal mellan medborgare som inte ens är tillfrågade, och besluta om löner och villkor som är ekonomisk omöjliga?

  "Det vore intressant att veta om det är det amerikanska systemet med minimilöner Douglas och de andra föredrar? " - Mats Eriksson

  Jag tror det finns de med långt bättre kunskap än jag i hur man hittar ett konkret system som varken slår ut svaga arbetstagare eller svaga arbetsgivare.

  Självklart måste det finnas en balans.

   

  Anonymous NIckersson skrev... (17 maj, 2007 09:38) : 

  Douglas, kan du förklara varför du är en lögnare då? Redan i oktober 2006 sade Sofia Appelgren till HRF att hon skulle sälja och börja plugga till våren 2007, något hon nu också gjort. Ring henne och fråga själv, hon finns på hitta.se.

   

  Anonymous Anonym skrev... (17 maj, 2007 11:19) : 

  "Salladsbråk". Ett fantastiskt, underbart ord egentligen.
  Kanske HRFs media/konflikttaktik inte var helt lyckad - att framstå som ”skurk" i langa loppet verkar ju oklokt. Med sviktande förtroende som följd.Men vad göra?
  UBYMIC

   

  Anonymous Mattias Lönnqvist skrev... (17 maj, 2007 12:19) : 

  Douglas, du missförstår mig. Jag tycker inte att man ska glömma Wild'n'fresh, eller blockaden i Vaxholm och jag har vid flera tillfällen skrivit om dem på min blogg.

  Däremot anser jag att var sak har sin tid, och att man ska respektera ämnet när man kommenterar på andras bloggar. Ämnet i det här inlägget är de nya varsel som lagts, och då är min åsikt att det är det som primärt ska diskuteras.

  Om man alltid ska hålla på och älta en sak, om och om igen, tills man är klar med den så riskerar man att aldrig komma framåt; det blir bara repitition av gamla favoriter.

   

  Anonymous Mats skrev... (17 maj, 2007 20:24) : 

  Douglas, vad jag försökte förklara var att det faktiskt inte finns något enda demokratiskt land i i-världen som inte har en reglerad miniminå på löner och arbetsvillkor, ibland sker det med lagstiftning, ibland genom kollektivavtal. Ingenstans är det fritt fram att betala hur lite som helst om de anställda "frivilligt" går med på det. Syftet är att undvika att anställda utnyttjas men också att förhindra osund konkurrens genom lönedumpning, vilket skulle drabba alla seriösa företagare. Det är faktiskt inte alls någon uppoffring att skriva på ett kollektivavtal som reglerar miniminåer, försäkringsskydd osv. Det ligger också i arbetsgivarens intresse med justa villkor för de anställda, vilket också de allra flesta arbetsgivare begriper.

   

  Blogger Marcus skrev... (18 maj, 2007 17:16) : 

  Nickersson, det uttryckliga skälet Appelgren gav till att hon valde att sälja restuarangen var fackets trakasserier. "[..]situationen blev ohållbar. Facket har fört en massiv kampanj mot mig och min familj som har gjort mig till ett slagträ."

  Den som försöker vinkla det hela på ett oärligt sätt är du, med din kommentar ovan.

   

  Blogger Alfred Hallmert skrev... (20 maj, 2007 19:17) : 

  Lönerna i branschen är så vidrigt låga att det bara är bra att HRF är lite mer offensiva och attackbenägna än andra fackförbund. Det behövs en kraftig facklig framflyttning av positionerna i restaurangbranschen.

  /Har jobbat alldeles för mycket på olika restauranger i mina dagar...

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (21 maj, 2007 10:34) : 

  Alfred:
  Stämmer detta finns det ju åtminstone två olika sätt att agera mot taskiga villkor och orättvisor...

  Avlyssnat på HRFs idémöte:

  Ordföranden:
  OK hörrni! Nu har vi goda resurser och en lagstiftning som tillåter oss att agera tufft. Vad skall vi göra?

  Stina:
  Många av våra medlemmar har det svårt där ute med taskiga villkor och arbetsförhållanden. Jag föreslår att vi tar reda på vilka arbetsgivare som är värst mot våra medlemmar och så tar vi i med hårdhandskarna emot dem! Så kan vi få bättre villkor för alla de som har det sämst!

  Hasse:
  Nej! Jag föreslår istället att vi letar upp de arbetsgivare som är allra svagast och har minst att sätta emot. Skit samma om de är schyssta eller ej. Vi startar med att tvinga på dem kollektivavtal, sedan kan vi gå vidare med de som är lite starkare osv. Så kan vi steg för steg utöka vår makt tills ingen våga säga emot!

   

  kommentera