Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, juni 14, 2007

  Bolagisering inom s

  Den 4 juni rapporterade den socialdemokratiska partitidningen Aktuellt i Politiken (AiP) hur partiexpeditionen var på väg att stöpas om. Så kallade stödfunktioner skulle föras över till bolag eller köpas in för att expeditionens verksamhet ”helt ska inriktas på att vara ett nav för partiets politiska gärning”.

  Jag funderade att skriva om det redan då, men avstod av olika skäl.

  I dag har detta plötsligt blivit en nyhet, på grund av att Sydsvenskan i praktiken gjort en rewrite på AiP:s story. Ekot, DN och TT/SvD citerar alla Sydsvenskan. Ingen känns vid att historien blev känd för två veckor sedan.

  I sak är de åtgärder man nu vidtar inte märkliga. Den svidande valförlusten innebar minskade ekonomiska resurser och det socialdemokratiska partiet måste därför dra ned på utgifterna. Dessutom vill man förstås sätta av pengar till kommande valrörelser och kongresser. Det innebär nu att antalet anställda på partiexpeditionen minskar.

  Vissa tjänster kommer att överföras till fastighetsbolaget Adolf Fredrik som etablerar ”Socialdemokraternas hus”. Detta hus är tänkt att fungera som ett kontorshotell för hyresgäster inom arbetarrörelsen.

  Inget av detta är särskilt märkligt. Ändå river detta rimligen upp en del känslor. Många av de stödfunktioner i form av löneadministration, ekonomi och IT som nu försvinner från organisationen och i framtiden kommer att upphandlas, liksom vaktmästeri och växel som läggs över till Socialdemokraternas hus, utgörs av trotjänare som jobbat länge på den socialdemokratiska partiexpeditionen. Bolagisering av icke-kärnverksamhet må vara vanlig besparingsåtgärd inom näringslivet, men är knappast något som socialdemokratin ägnat sig åt i någon större utsträckning tidigare.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Bolagisering inom s"

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (14 juni, 2007 13:43) : 

  Det är både sjukt underhållande och ett tecken på hur gravt intellektuellt mentalsskadan svenska media är att detta i media benämns som en "privatisering".

  För (s) att denna besparing och extern upphandling av t.ex. it-stöd skall behöva behäftas med ett begrepp som vanligen hör till borgerlig politik. Det är ju bara osant och fjantigt.

  För mig, som oftast är en vän av äkta privatiseringar, att begreppet är utsatt för en så skimrade inflation att det numera tydligen kan betyda närmast vad som helst. Ännu ett exempel på hur man kan ta luften ur politik genom lögnakigt användande av ord.

  Än mer bisarrt blir det av att hela den socialdemokratiska organisaitonen ju redan från början är "privat" (den är ju knappast någon intregerad del av den offentliga sektorn, även om många mindre nogräknade borgerliga debattörer gärna vill tro det).

   

  Anonymous Sebastian Weil skrev... (14 juni, 2007 23:09) : 

  Det är felaktigt att kalla detta för en privatisering och det är en medieanka. Storyn i detta ligger ju i att (s) kringgår LAS som de är sådana starkare anhängare av... _det_ är det riktigt intressanta.

   

  Blogger Kurre skrev... (14 juni, 2007 23:19) : 

  Personligen tycker jag att man skulle kunna "privatisera" hela det socialdemokratiska partiet och driva det på entreprenad. Kanske skulle Ian & Bert vara intresserade av rollen som franchisetagare? Efter Kennerfalks allmänt accepterade rasistiska utfall torde det stå klart att politiken i alla väsentliga avseenden är densamma.

   

  Blogger Eric Sundström skrev... (15 juni, 2007 11:05) : 

  Jonas: Schysst att du uppmärksammar att vi var först. Så är det ofta, och lite cred skadar inte. :-)

  Vad gäller "bolagiseringen" och "privatiseringen" så håller jag med om att rapporteringen blev osaklig och delvis felaktig när den re-writades.

  Vad gäller LAS så är ju en av poängerna med lagen att turordningen kan ändras via lokala förhandlingar. Att även delar av arbetarrörelsen använder sig av den möjligheten är väl inte så konstigt (och på Sveavägen 68 har ingen sagts upp, individuella uppgörelser har träfats).

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (15 juni, 2007 14:39) : 

  Johan, kan bara instämma.

  Sebastian, se Erics svar nedan.

  Kurre, se Johans svar ovan. Och uttalandet du refererar till var knappast "allmänt accepterat". Det var många socialdemokrater, inklusive jag själv och vår partisekreterare, som tog kraftigt avstånd från dumheterna.

   

  Blogger Kurre skrev... (15 juni, 2007 15:44) : 

  Vad blev då konsekvenserna av detta avståndstagande? Har Kennerfalk tvingats se sig om efter nytt jobb?

  Bästa hälsningar,
  Kurt G. Rantzén

   

  Blogger Christian skrev... (15 juni, 2007 23:08) : 

  När någon upprepar "Inget av detta är särskilt märkligt" som ett mantra, så är det lite märkligt. Nyheten tog visst där den skulle?

  Privatisering är ju precis vad det är, eller i alla fall "outsourcing", att lägga på entreprenad.

  Det ÄR en rolig nyhet. Bara sossar kan tycka något annat. Men det har ni ju betalt för, så fortsätt med det.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (15 juni, 2007 23:13) : 

  Kurt, han har åtminstone slutat blogga och håller sannolikt en mycket låg profil.

  Christian, det här kan chocka dig - men jag har inte stått på den socialdemokratiska avlöningslistan på mycket länge.

   

  Blogger Kurre skrev... (16 juni, 2007 11:53) : 

  Ojojoj, vilken reprimand! Den sved säkert rejält. Om fadäsen upprepas kanske Marita Ulvskog dessutom blir riktigt, riktigt arg och säger till på skarpen?

  Men nu blir jag riktigt, riktigt nyfiken: skulle du kunna upplysa mig hur man skiljer detta avståndstagande från en enkel taktisk manöver?

  För en utomstående, som saknar din insyn i den socialdemokratiska organisationen, kan det nämligen vara oerhört svårt att se skillnaden.

   

  Blogger Christian skrev... (16 juni, 2007 16:55) : 

  Ordförande i s-pressföreningen? Har jobbat för sossarna? Cashar sedan in på sina kontakter inom politik genom att bli PR-konsult? Du tillhör den politiska klassen, Sveriges nya överklass.

  Det gäller inte bara dig, utan massor av människor från olika partier.

  Du kommer att vifta bort även detta och komma med en sarkasm. Det förändrar inte att du har betalt för att tycka och tänka. "You stand where you sit", och intresset ljuger aldrig.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (16 juni, 2007 18:06) : 

  Christian, känner vi varandra? Nej, skulle inte tro det. Ändå drar du väldigt långtgående slutsatser om mig.

  Min bakgrund, om det kan intressera, är c:a 20 års mestadels ideellt engagemang inom sociademokratin. Jag har kortare perioder varit valanställd, samt jobbat ett tag i regeringskansliet. Detta var dock ett bra tag sedan. Jag har inte stått på någon socialdemokratisk lönelista på länge.

  Annars har jag mestadels jobbat "civilt"; i bl a näringslivet, föreningslivet och på ett fackförbund (utanför LO-sfären). Och ja, jag har även varit pr-konsult.

  Socialdemokratiska pressföreningen är en tämligen liten, från det socialdemokratiska partiet fristående förening. Mitt ordförandeskap där är helt oavlönat.

  Med det sagt så kan förvisso ändå säga att jag tillhör "den politiska klassen". Jag är trots allt partipolitiskt engagerad; är medlem i ett parti och är aktiv på gräsrotsnivå i min stadsdel. Men gör det mig till "överklass"? Tillhör jag samma gäng som Mona Sahlin, den socialdemokratiska partistyrelsen eller riksdagsgruppen? Knappast.

  Jag försöker inte vara sarkastisk, Christian. Däremot tycker jag att du är det. Du verkar faktiskt inte tro att människor kan känna lojalitet med ettt parti och dess politik, utan att ha några privata ekonomiska motiv bakom. Det känns lite sorgligt.

   

  Blogger Kurre skrev... (16 juni, 2007 22:21) : 

  Talande tystnad...

   

  kommentera