Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, juni 15, 2007

  Korten på bordet, Odenberg!

  Per Gudmundson skriver i dag klokt om den så kallade FRA-lagen dels på SvD:s ledarsida och dels på sin egen blogg.

  Hans poäng är att det är ”mycket möjligt att det kan finnas situationer då hoten mot rikets säkerhet är sådana att man måste inskränka medborgarnas fri- och rättigheter och inkräkta på deras integritet”. Och det är rent av möjligt att så kan vara fallet just nu. ”Men”, skriver Gudmundson, ”om ansvariga politiker vill göra detta, så bör hotbilden vara så tydlig att en bredare överenskommelse kan träffas”.

  Det kan mycket väl vara så att hotbilden mot Sverige är av sådan art att en utökad avlyssning av telefon- och e-posttrafik är motiverad. Det skulle kunna förklara de borgerligas omsvängning från att ha kritiserat s-regeringens föreslagna åtgärder till att själva ett lägga ett ännu mer långtgående förslag.

  Men vill man nu göra sådana kraftiga inskränkningar i den personliga integriteten så är man fan i mig skyldig att redovisa vad hotet består i.

  Andra skriver intressant om , , , , .


  Kommentarer om "Korten på bordet, Odenberg!"

   

  Blogger Marcus skrev... (15 juni, 2007 16:15) : 

  Helt rätt!

   

  kommentera