Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  söndag, juli 15, 2007

  Bloggar och medborgarjournalistik förändrar

  Den nya medborgarjournalistikens värld suddar ut gränserna för vem som är vad. Lobbyistskrået är i upplösning. En utrikesminister kan också vara medborgarjournalist och driva sitt eget media. En privatperson kan driva politiska kampanjer och skapa stor opinion. Vem som helst kan mycket enklare än tidigare konkurrera med journalister och konsulter om att påverka agendan.

  Så skriver pr-byrån Prime i en nyligen publicerad spaning. Och onekligen ligger det mycket i det.

  I veckan var just Prime med och delade ut ett pris i medborgarjournalistik till Magnus Ljungkvist för sitt scoop om Maria Borelius. Nyhetspriset, som det kallades, kom till på initiativ av Niklas Svensson på Politikerbloggen. Jag noterar dock att utdelandet av detta inte förefaller gett nämnvärt eko bland traditionella medier.

  Sagde Ljungkvist skrev nyligen en intressant och tänkvärd artikel om just medborgarjournalistik i tidningen Liberal Debatt (nr 2/3 2007), vilken även finns att läsa här.

  I artikeln konstateras bland annat att medborgarjournalistiken inte står på egna ben, utan är beroende av de traditionella medierna för att nyheterna ska få uppmärksamhet. Men trots det så blir medborgarjournalistiken, genom sin inkluderande karaktär, ett hot mot redaktionernas problemformuleringsprivilegium. ”Om vem som helst kan publicera sig och producera nyheter, så förändras läsarnas och lyssnarnas krav på våra traditionella medier”, skriver Magnus Ljungkvist.

  Och detta kan mycket väl vara en av förklaringarna till mediernas rädsla att kreditera medborgarjournalister när de hämtar nyheter från bloggar och nätsidor, och varför utmärkelser till medborgarjournalister inte uppmärksammas nämnvärt av traditionella medier. Man vill helt enkelt inte bidra till att stärka positionerna för nyhetsförmedlare utanför redaktionerna.

  För att återgå till Primes spaning så konstateras där att det som tidigare kallats för ett contentunderskott i mediet förbytts i ett contentöverskott: ”Content levereras av alla som har tillgång till en mobilkamera eller ett tangentbord”, och numera är allt från Almedalsbesökares middagssällskap till smygfilmade avrättningar (såsom Saddams) tillgängliga för alla. Prime menar att vi som mediekonsumenter därför är ”helt beroende av kontexter för att klara oss helskinnade genom informationsbruset”.

  Detta anknyter till det Ljungkvist skrev om att medborgarjournalistiken är beroende av traditionella medier för att få uppmärksamhet.

  Missa för övrigt inte heller det Magnus Höij skriver i Internetworld om hur Almedalsbloggens och Politikerbloggens synlighet under Almedalsveckan ”är ett tydligt tecken på att bloggvärlden blivit viktigare”. Höij skriver att det är speciellt tydligt att just den politiska världen vunnit mycket på bloggarnas rapportering: ”Just politikerna har insett att de kan förmedla sina tankar direkt, utan att behöva vänta på eller övertyga en butter journalist”.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Bloggar och medborgarjournalistik förändrar"

   

  Anonymous Waldemar Ingdahl skrev... (15 juli, 2007 21:58) : 

  Intressant, men som motbild vill jag hänvisa till en intervju vi gjorde med Susan Ritzén

  http://stockholm.cafebabel.com/sv/post/2007/07/02/Medborgarjournalistik%3A-Susan-Ritzen

  Susan sade i intervjun: "Och får vi bara fler webbjournalister och inga vanliga reportrar ute på fältet, så får vi också bara fler som vidarebefordrar andras information och granskningar utan egen kontroll. Då har vi inte gjort någon demokratisk vinst med det växande medieutbudet i form av en bättre granskning av makthavare. Vi har bara fått en känsla av att vara extremt uppdaterade, och ett utbud som till synes är enormt men mest innehåller returinformation med få variationer."

  Vad tror du om det, Jonas?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (16 juli, 2007 09:32) : 

  Waldemar, bra intervju ni gjort. Hennes uppfattningar är intressanta, även om jag tycker att hon är orättvis som om bloggar säger att de "handlar sällan om så allvarliga ämnen" och inte har "något uttalat sanningskrav". Det är en haltande jämförelse, då detsamma också kan sägas om väldigt mycket av innehållet i traditionella medier.

  Det är knappast rimligt att ställa några seriositets- eller sanningskrav på t ex Grönköpings Veckoblad eller Anders och Krister - två produktioner som är lika lite representativa för tradtionella medier som de mest irrelevanta av bloggare är för bloggosfären.

  Det finns också, menar jag, ett starkt värde i att många bloggar granskar den traditionella nyhetsbevakningen och även gör egna avslöjanden - i synnerhet när nyhetsredaktionerna utarmas på det sätt som Susan Ritzén beskriver.

   

  kommentera