Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, januari 11, 2008

  Ett kaxigare Stockholm

  Stockholms moderata stadsbyggnads- och trafikborgarråd Mikael Söderlund skriver i SvD i dag att det i byggplanerna för staden finns drygt trettio skyskrapor ”som kommer att accentuera stadens entréer och skapa nya spännande stadsmiljöer”.

  Jag yrkar bifall, både till detta och planerna på förtätning.

  Som Söderlund skriver så beräknas under åren fram till 2030 Stockholms invånarantal växa till en miljon människor i kommunen och närmare tre i den omgivande regionen. För att klara den utvecklingen behöver Stockholm planera för framtiden och lära av de misstag som begåtts tidigare.

  Och det betyder att det måste till djärva satsningar – inte minst på höjden.

  Därmed inte sagt att alla dessa skyskrapor nödvändigtvis måste ligga i det som i dag är Stockholms innerstad, även om jag tycker att det nog borde finnas plats för åtminstone några även här – till exempel vid Värtahamnen, Norra Station och Nordvästra Kungsholmen. Även i stadens nya stadsdelar som alltmer binds samman med de gamla bör nya skyskrapor kunna byggas. I Söderort vid Gullmarsplan och Telefonplan, och i Västerort i till exempel Kista.

  2008 är, som Fredrik Strage konstaterat i DN, 08:ans år. Vi stockholmare borde bli lite kaxigare över vår stad och region, såväl gentemot övriga landet som internationellt. Och att en gång för alla lägga av med småstadsromantiken och den reaktionära utvecklingsfobin vore välkomna steg i rätt riktning.

  Jag är själv en varm supporter av nätverket YIMBY, som bildats som en motreaktion mot NIMBY-rörelsen (Not in my backyard) i Stockholm. Detta nätverk samlar människor som har tröttnat på fega politiker och bakåtsträvande stadsbor som egentligen inte verkar vilja bo i en stad, fast de bor i Stockholm. Vi vill att Stockholm ska växa. Både på bredden och höjden.

  Kom med i den stadsutvecklingsvänliga rörelsen du också!

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Ett kaxigare Stockholm"

   

  Blogger gardebring skrev... (11 januari, 2008 15:55) : 

  Väl sagt! Vi måste bygga, och det ordentligt. Bostadsproblemen i Stockholm kan aldrig lösa sig med sådana som S:t Erik vid rodret..

   

  Anonymous Lars Arell skrev... (12 januari, 2008 00:24) : 

  Jag tycker som du Jonas att det finns en rädsla för förändring, som jag kopplar till debatterna efter cityomvandlingen. Men jag vill samtidigt säga att jag inte är så imponerad av Mikael Söderlunds ständigt återkommande rop på skyskrapor. Eller snarare, det faktum att han känner sådant behov av att peka ut var de ska finnas, och hur de ska se ut.
  Jag skulle vilja testa en helt annan planmodell, där ett område, säg Årstafältet, avsätts med en rejält tilltagen byggrätt, och en huvudgatunät. Sedan får de som köper marken själva fördela byggrätten och utforma de enskilda husen. Funktioner som parkering, skolor, affärsytor måste stå i proportion till bostads- och kontorsyta, men i övrigt har inte Mikael S., eller jag, något inflytande över hur området gestaltas.
  Med risk för att stämplas som Nimby; om det ska byggas i den täta stenstaden (där du och jag bor) finns det anledning att låta tillkommande bebyggelse anpassa sig till den befintliga, bl.a. med tanke på skuggning.

   

  Blogger Peter skrev... (12 januari, 2008 19:03) : 

  Det finns en anledning till att skyskrapor är mer sällsynta på nordligare breddgrader och det har med solen att göra. Det blir helt enkelt väldigt mörkt under stora delar av året med en mass skyskrapor.

  Annars tycker jag att skyskrapor är en härlig symbol för kapitalism.

   

  Blogger gardebring skrev... (12 januari, 2008 23:50) : 

  Peter. Det är mörkt stora delar av året ändå. Alldeles oavsett skyskrapor.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (13 januari, 2008 15:59) : 

  Anders, tack för det.

  Lars, visst - jag tycker självklart inte att man ska förtäta överallt eller smäcka upp skyskrapor i vartenda kvarter. Det måste självklart ske med förnuft. Och just Årstafältet håller jag helt med om borde kunna expoateras mer, t ex med den modell du förespråkar.

  Jag noterar för övrigt att det finns s-röster i vår närhet som tar mer kraftigt och kategoriskt avstånd från idéerna om att bygga mer på höjden. Trist.

  Peter, se Anders svar. För övrigt har jag väldigt svårt att se hur höjden på hus hänger samman med ett lands ekonomiska system. Även Stalin lät ju som bekant bygga en och annan skyskrapa.

   

  Blogger Peter skrev... (13 januari, 2008 18:02) : 

  Citykärnor på nordligare breddgrader skulle lida ännu större brist på solljus med många höga hus. På breddgrader närmare ekvatorn går solen högre upp och mer solljus når ner mellan husen. Jag skulle i alla fall inte vilja vara utan den lilla mängd solljus som man ändå får under det mörkare halvåret. Men det kanske inte är en faktor för er?

  Ekonomiska system påverkar i princip allt i människors liv. Jag är övertygad om att det är en faktor som påverkar höjden på hus också. Jag skulle kunna slå vad med dig om att man skulle kunna urskilja ett samband som säger att ju friare ekonomi ett land har, desto fler skyskrapor per capita har de.

  Kolla in graferna i slutet på denna rapport (säger visserligen inget om höjden på hus, men så mycket annat):

  http://www.freetheworld.com/2007/1EFW2007ch1.pdf

   

  Anonymous AA skrev... (13 januari, 2008 18:23) : 

  De föreslagna höghusen ligger på platser där de inte skadar stadsbilden. Bra gjort Söderlund. Stockholmarna är stadsbyggnadsmässigt konservativa sedan klaraskövlingarna. Det är viktigt för en trivsam stadskänsla att hus byggs i en mänsklig skala.

  Annars känns staden staden lätt som en förvuxen förort. När markpriserna stiger finns det utrymme för att bygga på höjden men då brukar också attraktiviteten ge en levande miljö.

  Stockholm är en liten stad. Markbristen är i hög grad en artifakt av olämplig lagstiftning. Det finns en risk att nya skyskrapor snarare blir ett direkt eller indirekt politikerfinansierat monument över Mikael Söderlund och hans politik.

   

  Blogger gardebring skrev... (13 januari, 2008 19:35) : 

  Peter skrev:
  "Citykärnor på nordligare breddgrader skulle lida ännu större brist på solljus med många höga hus."

  Jag tror att det är är lite överdrivet. Upplever du platsen bredvid hötorgsskraporna som väldigt mycket mörkare än andra platser? Jag gör då inte det i alla fall.

  Just denna soldyrkan är en del av det problem vi har fått med byggsättet som vi ser i miljonprogramsområdena. Områdena är i stort sett endast byggda för att ge närhet till natur (nåja egentligen blir ju resultatet ett trist mellanting, varken stad eller natur) och maximal mängd solljus. Ändå uppfattas dessa områden ofta som gråa och "döda" jämfört med innerstaden. Det finns väldigt många människor som värderar urbanism och den täta staden mycket högre, det är som bekant bara att jämföra priserna i den täta staden med andra områden.

  Ett utmärkt inlägg finns här:
  http://biospolitikos.blogspot.com/2007/09/heliofili.html

  Dock är det mer inriktat mot felen i vår kvartetsplanering, men orsaken är densamma, en överanpassning till solen.

   

  Blogger gardebring skrev... (13 januari, 2008 19:38) : 

  "AA" skrev:
  "Stockholm är en liten stad."

  Det är den inte alls. Det är dags att slå hål på den myten. Det bor fler människor i Stockholms kommun än i Frankfurts. Problemet är att staden är så extremt utspridd så att de positiva effekter som en så stor ansamling av människor på en plats kan ge tyvärr ofta inte har uppstått.

   

  Blogger gardebring skrev... (13 januari, 2008 21:20) : 

  Claudios "replik" var så urbota korkad så att det blev ett eget inlägg:
  http://yimby.se/2008/01/claudio-skubla-skjuter-vi_417.html

   

  Anonymous Anonym skrev... (24 januari, 2008 20:59) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  kommentera