Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  lördag, april 12, 2008

  Medierna och sanningen

  I går var jag i Helsingfors och föreläste på ett seminarium om bland annat demokrati och medier. Mitt föredrag handlade om hur en mediebild av uppstår, hur denna bild förhåller sig till någon sorts ”objektiv” sanning – och hur man kan agera för att presentera motbilder till den i/av medierna etablerade sanningen.

  Jag fick vid seminariet tag på en skrift som finska Tidningarnas Förbund (motsvarar Tidningsutgivarna i Sverige) gett ut, om hur man som en del i skolundervisningen kan göra en egen tidning, hur en sådan är uppbyggd samt vilka lagar och regler som medierna har att förhålla sig till.

  I slutet av materialet fanns vad som närmast kan beskrivas som 12 budord för journalister, av allt att döma framtagna av Finlands journalistförbund. Även i Sverige finns det ett etiskt regelverk för journalister, men då Finlandssvenska ofta är mer ”rakt på sak” än Sverigesvenska så var den finska versionen betydligt roligare läsning:
  1. Respekt för sanning och rättvisa är Din främsta plikt.
  2. Slå vakt om individens gods namn, integritet och människovärde.
  3. Håll Dig till fakta, även om de är obehagliga.
  4. Håll isär redogörelsen för en sak och Din åsikt om den.
  5. Undvik ogrundade generaliseringar, både i ord och bild.
  6. Minns att åtal inte är dom och Du inte är domare.
  7. Iaktta reglerna för namnskydd.
  8. Skydda de anhöriga.
  9. Kämpa för rätten till hederlig nyhetsanskaffning, till publicering och till fri kritik.
  10. Skriv aldrig mot Ditt samvete.
  11. Minns att Ditt uppträdande återfaller på hela Din yrkeskår.
  12. Tänk, pröva, KONTROLLERA.


  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Medierna och sanningen"

   

  kommentera