Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, februari 06, 2009

  Gärna tidning men först en redaktion

  I det senaste numret av SSU:s utmärkta debattskrift Tvärdrag skriver Daniel Suhonen och Jens Lundberg (redaktör respektive ordförande och ansvarig utgivare) om vikten av en ”röd” morgontidning med ”ett publicistiskt oberoende att också nagelfara den egna rörelsen och en framtida rödgrön regering, utan att pengarna dras in”.

  Det är en spännande tanke – och något jag själv skrivit och pratat om många gånger.

  Jag har dock kommit till en lite annorlunda slutsats. Det jag föreslår är en redaktion med en ledar-, nyhets- och marknadsavdelning, precis som vilken tidning som helst. Skillnaden är att denna redaktion i första hand levererar material till befintliga tidningar.

  Ledaravdelningen producerar opinionsmaterial som på dags- och fackförbundstidningars ledarsidor kan komplettera det lokalt producerade och inriktade. Den kan även förmedla debattartiklar och krönikor från externa skribenter. Nyhetsdesken gör reportage, personporträtt och featurematerial – seriöst journalistiskt hantverk, men med ett lite annat fokus än vad som normalt präglar svenska tidningar. Redaktionen kan också köpa rättigheterna till bra opinions-, nyhets- och featurematerial som publicerats i de tidningar man levererar till – och sälja vidare detta till andra medier för ökad spridning i nya läsekretsar.

  Vad gäller finansiering kan man tänka sig att LO centralt, enskilda LO-förbund, det socialdemokratiska partiet samt arbetarrörelsen närstående organisationer och företag skjuter in pengar i en stiftelse som i sin tur äger ett företag i vilket redaktionsmedlemmarna är anställda.

  Målsättningen måste dock vara, precis som Suhonen och Lundberg är inne på, att redaktionen ska kunna stå på egna ben och klara sin egen löpande finansiering. De externa finansiärerna kan få möjlighet att tillsätta styrelseledamöter i ägarstiftelsen, men bör sakna direkt inflytande över journalistiken – vilket är viktigt ur trovärdighetssynpunkt. Som jag ser det så måste en sådan här redaktion ha en ”buffert” gentemot såväl LO som det socialdemokratiska partiet. Av det skälet bör redaktionen inte ha sitt säte vare sig i LO-borgen eller på Sveavägen 68.

  Det här förslaget har jag alltså fört fram flera gånger till såväl folk i LO-sfären som inom socialdemokratin. Reaktionerna är i allmänhet positiva – men inget händer.

  Vi får väl se om Tvärdrag får fart på De Som Bestämmer.

  Andra skriver intressant om , , , .


  Kommentarer om "Gärna tidning men först en redaktion"

   

  Blogger roberth skrev... (06 februari, 2009 19:53) : 

  Så det räcker inte att ni har Aftonbladet?

   

  kommentera