Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, juni 06, 2006

  Vägar ut ur EU-krisen

  EUREKA – vägar ut ur krisenI morgon, onsdag den 7 juni, presenteras boken "EUREKA – vägar ut ur krisen" där bland annan jag medverkar. Boken är en antologin där nio skribenter med olika ideologiska utgångspunkter och syn på EU-samarbetet, ger sin syn på hur EU ska gå vidare efter Frankrikes och Nederländernas nej till EU-grundlagen för ett år sedan. Boken ges ut av nätverket Nytt Europa med ekonomiskt stöd från Kommittén för EU-debatt. I samband med presentationen hålls också en pressträff. Där medverkar Magnus Anclair (biträdande huvudsekreterare för Kommittén för EU-debatt), Ursula Berge (samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, samt ledamot av Nytt Europas styrelse), Henrik Dahlsson (Nytt Europas sekreterare och bokens redaktör), Hillevi Larsson (s-riksdagsledamot, ledamot av EU-nämnden och Kommittén för EU-debatt), Håkan Larsson (c-riksdagsledamot samt ordförande för Nytt Europa), Maria Weimer (liberal Europadebattör samt fp-kandidat i Europaparlamentsvalet 2004), samt undertecknad.

  Ett utdrag ur mitt kapitel i boken följer nedan:

  I Sverige har EU-motståndare och -skeptiker jublat över de franska och nederländska folkomröstningsresultaten. Man har sett det som folkliga segrar över den politiska eliten. Och visst ligger det något i den beskrivningen. Bortsett från att Europas folk ju redan hade haft alla möjligheter att genom konventet faktiskt kunna påverka utformningen av och innehållet i det förslag till konstitution, som sedan kom att röstas ned i två medlemsländer. Är det någon som tror att en ny process i syfte att få fram en samlande konstitution för EU-samarbetet kommer att ta lika stora demokratiska hänsyn? Det är en fråga som fler borde ställa sig. Och samtidigt kan fråga sig om det verkligen är rimligt att ett eller två medlemsländer tillåts förlama hela EU:s utveckling? Den här gången var det två av EU:s kärnländer, varav åtminstone det ena är ett riktigt stort land, som sade nej. Men vad hade hänt om det varit lilleputtländer som Luxemburg eller Malta?

  /.../

  Trots att såväl en klar majoritet av medborgarna i Europas länder som de folkvalda politikerna på olika nivåer är för ett ekonomiskt och politiskt samarbete i vår del av världen, finns det en växande skepsis och misstro mot just det samarbete vi i dag kallar EU. Delvis handlar skepsisen och misstron på ett missnöje med att ”EU inte levererat”; arbetslösheten är fortfarande hög i många EU-länder – inte minst i vissa regioner, matpriserna har inte sjunkit så mycket som det lovades och ännu fungerar inte den fria rörligheten fullt ut för alla. Men missnöjet handlar också om brist för förtroende för själva EU-samarbetet. Bilden av EU som en anonym byråkratisk koloss någonstans långt bort där det fattas beslut bakom stängda dörrar som försvårar människors vardag, är stark hos många européer. Denna bild förmedlas, om inte aktivt så åtminstone genom underlåtelse att presentera någon annan sanning, av nationella politiker i EU-ländernas regeringar och parlament. EU har blivit en populär syndabock för politikers egna tillkortakommanden – och då är det inte märkligt att EU-ländernas medborgare börjar betrakta EU med skepsis.

  /.../

  Tjusiga internationella samarbetsprojekt där diplomater håller vackra tal utan att några beslut fattas eller överenskommelser respekteras har vi sett nog av genom historien. Vår del av världen står inför verkliga problem som kräver verkliga – och effektiva – lösningar. Och ännu har inte någon inbiten EU-motståndare lyckats leverera ett realistiskt alternativ till det EU-samarbete som ju faktiskt redan finns och som allt fler vill delta i. Alltså återstår att utveckla och förbättra det EU vi har, snarare än att drömma ihop utopier.


  Kommentarer om "Vägar ut ur EU-krisen"

   

  Blogger Max Andersson skrev... (10 juni, 2006 00:53) : 

  Jonas Morian pekar på ett mycket viktigt problem. Han uttrycker sig naturligtvis utifrån andra utgångspunkter, men vad det handlar om är den EU-kritiska rörelsens totala oförmåga att gå till offensiv.

  Så länge jag kan minnas har vi EU-motståndare alltid varit totalt fokuserade på att bekämpa en hotande försämring. Antingen har det varit EU-anslutningen, den för ögonblicket aktuella fördragsändringen, Schengen, EMU eller tjänstedirektivet. Den strategin har hitills varit framgångsrik när det gäller EMU och konstitutionen, men den är inte långsiktigt hållbar.

  Det finns gott om alternativ och idéer för ett EU-fritt Europa, men tyvärr har vi inte lagt tillräckligt med kraft på att utveckla och föra fram dem. Ett minimum av ärlighet kräver att vi erkänner att vi fastnat i en rent defensiv strategi och inte orkat lyfta debatten till att också handla om alternativen.

  Nu har vi börjat vinna de defensiva striderna. Det räcker inte längre för EU-motståndet att bara vara mot. Vi måste också börja argumentera för något som är bättre.

  Det har gjorts en del ansatser åt det här hållet i Storbritannien. Danska EU-motståndets ungdomsorganisation Unge mod Unionen gjorde också en bra början i den här riktningen för några år sedan, men alternativ-tänkandet har fortfarande inte slagit igenom på allvar ens i vår egen rörelse. Det är hög tid nu.

   

  Anonymous Anonym skrev... (10 juni, 2006 14:23) : 

  Kajsa Klein angriper problemet från ett annat håll (inte särskilt EU-kritiskt alltså) i pamfletten Med- eller motborgare. Jag refererade till sammanfattningen av hennes inlägg här

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (11 juni, 2006 17:18) : 

  Max, jag tror att de flesta i den EU-kritiska rörelsen insett att ett kompromisslöst EU-motstånd - syftandes till att EU avskaffas - inte är en framgångsrik eller realistisk väg. EU är en realitet att förhålla sig till, därför är det antagligen mer effektivt för EU-kritiker att inrikta sig på att göra det bästa av situationen och kritisera enskilldheter i samarbetet snarare än samarbetet i sig. Men för all del; jag föredrar ärligt talat mer inbitna EU-motståndare som du verkar vara. Så kör hårt :-)

   

  kommentera