Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, maj 03, 2007

  Särskilt skydd för journalister

  Ska hot och våld mot journalister – i deras egenskap av att vara journalister – bestraffas hårdare? Frågan aktualiserades av Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén på förbundets Yttrandefrihetstribunal på Pressfrihetens dag den 3 maj. Lindblom Hulthén menade själv att så borde ske.

  Motivet bakom detta kan förefalla logiskt. Journalister anses vara den tredje statsmakten och demokratins banerförare. Att hota och ta till våld mot journalister ska alltså i förlängningen ses som ett hot mot själva demokratin.

  Detta är ett resonemang jag kan sympatisera med. Samma argumentation har också använts om hot mot politiskt folk- och förtroendevalda.

  Problemet är att detta pekar ut vissa grupper i samhället som synnerligen skyddsvärda. Hot och våld mot vanliga medborgare ska följaktligen inte straffas lika hårt som om det sker mot politiker och journalister. Därmed riskerar föraktet mot redan föraktade grupper öka ännu mer – vilket kan leda till ytterligare hot.

  * * *

  PS: Det finns också skäl att ställa sig frågan vilka som Agneta Lindblom Hulthén tycker ska omfattas av detta särskilda journalistskydd. Jag har stor respekt för Journalistförbundet, men det är ett fackförbund som i första hand ser till sina medlemmars bästa. Lindblom Hulthén har tidigare visat hon inte har mycket till övers för bloggare och gräsrotsjournalister. De hot som exempelvis Magnus Ljungkvist utsattes för i sin journalistiska gärning skulle därmed knappast omfattas av det föreslagna utökade skyddet.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Särskilt skydd för journalister"

   

  kommentera