Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, januari 09, 2008

  Heja koldioxiden!

  Sveriges Landsbruksuniversitet, SLU, är den något otippade avsändaren bakom en intressant ny kampanj: Koldioxidens vänner.

  ”Klimatförnekelsekampanjen” som startar den 14 januari kommer att synas i Metro, DN, GP, SvD, Sydsvenskan, UNT, Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad. Detta kompletteras med affischer i Stockholms tunnelbana samt banners på Aftonbladet.se. Allt enligt tidningen Resumé.

  Redan nu kan man bland annat på YouTube hitta filmer som dessa:  Det hela är förstås ironi. Men faktum är att det passionerade brandtal som mannen i filmerna håller för den ”missförstådda” koldioxiden, i hög grad består av autentiska citat från tidningsartiklar och internetforum.

  Jag tycker att det är väldigt kul och välgjort.

  Sedan kan man förstås ifrågasätta om en offentligfinansierad verksamhet som SLU verkligen ska bedriva den här typen av kampanjer. Redan nu har det höjts röster om att ”denna reklam/uppfostringskampanj” tar priset när det gäller tokigheter som skattepengar används till. Och på pr-byrån JMW:s blogg är man rädda att kampanjen ”mycket väl [kan] komma att förvirra mer än väcka engagemang i nya målgrupper”.

  Minnesgoda läsare kan möjligen komma ihåg att jag ställt mig kluven till skattefinansierad opinionsbildning. Å ena sidan bör förstås myndigheter – precis som alla andra – ha informationsbudgetar för att kunna upplysa om sin verksamhet. Inget konstigt med det. Men när det glider över från informationsarbete till ren opinionsbildning, då blir det knepigare. I synnerhet när det handlar om frågor som är politiskt kontroversiella, eller åtminstone omtvistade – som könsmaktordningen, svartjobb och miljöpolitik.

  Det är dock stor skillnad på å ena sidan opinionsbildning som handlar om uppfattningar, värderingar och åsikter – och å andra sidan lobbying som uttryckligen handlar om att påverka politiska beslut. Det är min bestämda uppfattning att lobbying inte är någonting som myndigheter ska ägna sig åt. Opinionsbildning är däremot något annat, och känns svårare att ta ställning till generellt.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Heja koldioxiden!"

   

  Blogger JMT skrev... (09 januari, 2008 15:07) : 

  Ja man kan verkligen fråga sig om det inte hade varit lämpligare att använda universitets pengar till undervisning och forskning istället för en kampanj som de troligtvis hoppas ska få politikerna att tänka.
  "Vad duktiga de är på SLU, de satsar sina forsknings och utbildningsmedel på att bedriva propaganda helt efter våra åsikter, vi måste ge mer pengar till dem".
  Satsa pengarna på undervisning om klimatbeständigt jordbruk eller liknande istället.

   

  Anonymous Anonym skrev... (09 januari, 2008 15:19) : 

  Det är sorgligt att den här kampanjen anses behövas. Tyvärr finns det enstaka självutnämnda s.k.klimatforskare som appellerar till människors rädslor för förändringar och vetenskapliga rön. När dessa oliktänkande rättshaverister framträder anser människor tydligen att deras egen osäkerhet och okunskap blir legitimerad. Vetenskapen är självsanerande vilket däremot dess motsats vidskepelse inte är.

   

  Anonymous Anonym skrev... (09 januari, 2008 17:36) : 

  Det är väl inte helt omöjligt att se kampanjen som ett led i högskolornas tredje uppgift, "samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet." Det är en definitionsfråga.

   

  Blogger Johan Jansson skrev... (09 januari, 2008 19:41) : 

  Klimatfrågan tjänar inte på reklamkampanjer, hur roliga och träffande de än är. Klimatfrågan förtjänar seriösa forskare på universiteten. Forska och undervisa mer, gör mindre reklam. För mig blir "varumärket" SLU nu bara ännu mindre trovärdigt. Mer går att läsa i bloggen

   

  Anonymous Anonym skrev... (09 januari, 2008 22:25) : 

  Det är helt absurt att låta skattepengar finansiera opinionsbildning. I synnerhet då kampanjen går ut på att håna och förlöjliga kritikerna. Det är osmakligt och så typiskt sossesvenskt. Jag hatar den där översittarstilen och hade hoppats att den nya regeringen skulle avhålla sig från det.

   

  Anonymous Anonym skrev... (09 januari, 2008 22:42) : 

  Klara:
  Vad du säger är alltså att alla som förhåller sig kritiska i klimatdebatten är rättshaverister som lider av någon slags psykisk defekt? Är det inte precis så det styrande etablissemanget alltid resonerat?

  Mitt tips till dig är att du läser på om argumentationsfel.

   

  Blogger JMT skrev... (09 januari, 2008 23:05) : 

  En intressant sak med filmen är i.o.f.s. att allt personen säger är sant. Saker växer bättre med koldioxid och slutar man andas släpper man ut mindre koldioxid.

   

  Blogger Peter A skrev... (10 januari, 2008 00:23) : 

  Rmgx har ju rätt. Den som är intresserad av skeptikernas faktiska argument och den debatt som förs kan kolla följande bloggar:

  http://klimatbluffen.blogspot.com/
  http://unrealclimate.blogspot.com/
  http://www.moderna-myter.se/

  Lyckades nyligen övertyga några arbetskamrater att det inte råder någon konsensus bland klimatforskarna, vilket många tror eftersom vissa hävdar det.

  Over 400 Prominent Scientists Disputed Man-Made Global Warming Claims in 2007

   

  Blogger deeped skrev... (10 januari, 2008 09:27) : 

  Problemet är helt enkelt att klimatfrågan är en "jobbig" fråga. Den som inte förstår eller tar in subtexten: ironin och double jeopardy-idén kommer att se reklamen som information om att varningarna är överdrivna. Att använda ironi i opinionsbildande reklam innebär en stor fara.

  Min take: Stendahls borde skaffa sig en bra planner.

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (10 januari, 2008 10:27) : 

  Fascinerande... vad som från början (antar jag) varit en kamp FÖR naturen har nu allt mer drag av en kamp EMOT naturen.
  Både koldioxid och klimatförändringar är ju en väldigt naturlig del av just naturen. Det är dessa man väljer att polemisera emot.

  Vad ingen säger är att just naturen ju alltid klarar sig. Det är världens mest flexibla system som kan klara av i stort sett alla förändringar och katastrofer man kan komma på. Naturen är ju närmast äckligt anpassningsbar.

  Vad vi egentligen menar är eventuella problem för människan p.g.a. ändringar i naturen. Men varför inte då diskutera dessa istället? Hur allvarliga är de för oss? Finns annat som är värre? Vad kan vi göra för att lindra ev effekter? osv.

   

  Anonymous Anonym skrev... (10 januari, 2008 13:40) : 

  Mycket trosvisshet här och litet respekt för naturen.
  aqurette ombedes läsa mitt inlägg en gång till så kanske han begriper att vetenskapen är självsanerande men inte av frustrerade okunniga stolletokar.
  Vi har att hålla oss till den konsensus som tagits fram efter studerande av många många vetenskapsmän och många många studier. Jag har förtroende för vetenskapsmäns kunskaper även om de kommer att revideras framöver men inte för svennebanans kunskapsföraktande åsikter.

   

  Anonymous Anonym skrev... (10 januari, 2008 15:09) : 

  Skattepengar till detta ? Det har redan Naturvårdsverket använt i ett par år. Deras webbsidor och utskick ska spegla "information", men är bara propaganda. Redan för ca 5 år sedan had de en påkostad affisch- & annonskampanj om saken.

   

  Blogger Peter skrev... (10 januari, 2008 15:26) : 

  Talet om koncensus blöir desto ihåligare när man samtidigt påpekar att det finns dem som säger emot - även om dessa tydligen ska förlöjligas och hånas.

  Det roliga är ju att minst två av de ledande svenska "klimatskeptikerna" - vilket fantastiskt ord! - är professorer på....ja just det...SLU!!!

   

  Anonymous Anonym skrev... (10 januari, 2008 17:59) : 

  peter

  Professorer i vad? De kan inte ens skilja på klimat och väderlek och är vad man skulle kunna säga ute i ogjort väder:)

   

  Anonymous Anonym skrev... (11 januari, 2008 05:08) : 

  "Vi har att hålla oss till den konsensus som tagits fram efter studerande av många många vetenskapsmän och många många studier."

  Jag förstår. Tycker 80 av 100 att något är rätt ska minoriteten ska hålla käft. Vetenskap reducerad till en opinionsundersökning. Scientific mob rule, typ.

   

  Blogger Peter Gustavsson skrev... (11 januari, 2008 16:33) : 

  Är det bara jag som tycker det är en bra reklamkampanj för att få fler studenter och forskningspengar till SLU?

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 januari, 2008 12:52) : 

  c.l.k. aqurette

  De svenska oliktänkande och självutnämnda "klimatforskarna" har inte tagit del av/granskat alla studierna och har inte varit med i FN´s "klimatpanel". Koncensus betyder inte att majoriteten vinner över minoriteten utan att man lägger fram det man är enig om!

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 januari, 2008 18:17) : 

  Var i regleringsbrevet står det att SLU skall använda sina medel till politisk opinionsbildning?

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 januari, 2008 23:18) : 

  Klara:
  Det är naturligtvis lätt att uppnå konsensus om man sparklar ut alla som inte är överens. FN:s klimatpanel fungerade så. Tänk om vi gjorde likadant i riksdagen. Socialdemokraterna sparkar ut alla moderater och säger sedan att det råder konsensus och satsar skattepengar på att håna alla som blivit utkastade från riksdagen.

  Om jag ska vara ärlig så tror jag att myten om konsensus i klimatforskning är populär för att den gynnar vissa politiska intressen.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (14 januari, 2008 10:10) : 

  Arthur, jag kan inte hitta det. Däremot sägs att ett prioriterat mål är att ge "God kännedom om miljötillståndet i Sverige och omvärlden" och "Goda kunskaper i samhället om arters och populationers hotsituation och status". Det sägs också tydligt att "SLU skall samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet". Dessutom fastslås att "Sveriges lantbruksuniversitet skall inom ramen för sin egen verksamhet medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling".

   

  Anonymous Anonym skrev... (14 januari, 2008 22:09) : 

  c.l.k.aqurette

  Ingen har kastats ut ur FN´s klimatpanel.

   

  kommentera