Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, februari 15, 2006

  Kryssa för integritet

  Häromdagen skrev Henrik Brors i DN om hjältar i riksdagen. Det var en hyllningsartikel till ett antal folkvalda ledamöter av olika partifärg som agerat i enlighet med sin övertygelse, även när det gått emot partilinjen eller uppgörelser med andra partier. "Partipiskan viner extra hårt över riksdagspolitikerna när regeringsmakten kan avgöras av hur de röstar", skriver Brors, och tillägger att det därför krävs "något alldeles extra för att klara av att stå för sitt personliga engagemang som riksdagsledamot och orka driva det så långt att det förändrar regeringens fastlagda politik".

  Jag delar Henrik Brors uppfattning att sådana ledamöter är värda att hylla. Även om det innebär att socialdemokratiska förslag ibland faller. Den fria opinionsbildningen och enskilda riksdagsledamöters integritet borde väga tyngre än partihänsyn. Allt för många hukar sig bakom sin partigrupp och vågar inte ta strid för sina hjärtefrågor. Resultatet riskerar att bli ett slätstruket politiskt debattklimat där skillnaderna mellan partiernas företrädare suddas ut.

  Jag välkomnade personvalsreformen med möjligheten att kryssa upp kandidater högre upp på riksdagslistorna än vad partierna tänkt sig. Många politiker har också utnyttjat detta genom personliga valplattformar där de deklarerat vilka frågor som legat just dem varmast om hjärtat. Tyvärr så är det ytterst få av dessa politiker som faktiskt klarat av att leva upp till sina målsättningar när de väl tagit plats i riksdagen och andra folkvalda församlingar. Detta beror inte bara på feghet och anpassning för att trygga en åternominering, utan minst lika mycket på att det partipolitiska systemet ställer väldigt höga krav på lojalitet och likriktning. I synnerhet i valtider.

  I höst kommer jag att kryssa för socialdemokrater som jag tror vågar gå emot partipiskan när hans eller hennes hjärtefrågor kommer upp. Det återstår dock att se om dem jag kryssar förmår att leva upp till förtroendet.


  Kommentarer om "Kryssa för integritet"

   

  Anonymous simon j skrev... (15 februari, 2006 12:52) : 

  Ditt inlägg berör en principiellt viktig fråga som kommit rätt mycket i skymundan. Nu när riksdagsledamöterna har privatsekreterare finanseierade över skattsedeln och allt:

  Hur kan man egentligen motivera att riksdagsledamöterna skall vara så många i ett så litet land som vårt, när inslaget av personval eller ens personlig kontakt med valkretsarna ändå är så begränsat.

  Med tanke på hur "lågprofilerat fega" de flesta ledamöter ändå är när partipiskan viner kunde det definitivt räcka med 101 st - en per procent, och så en till för att undvika lotteririksdagen. Det skulle spara en hel del skattepengar - förmåner och pensioner inräknat.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (15 februari, 2006 13:41) : 

  Frågorna hänger delvis ihop, men det finns trots allt en del relevanta argument emot att ha färre riksdagsledamöter. Ett sådant är att det skulle minska den regionala förankringen. Ett annat är att det skulle minska proportionaliteten i valsystemet. Det skulle pckså rimligen göra det svårare för mindre partier att verka i riksdagen (något som iofs inte behöver vara en nackdel...).

   

  Anonymous simon j skrev... (15 februari, 2006 15:23) : 

  Jo det var väl lite det jag menade - att den regionala förankringen kräver att ledamoten på något sätt särskiljer sig och törs visa spår av denna förankring i de faktiskt fattade besluten. Och med nuvarande regler skulle ju inget parti behöva representeras av färre än fyra. Det skulle förvisso kräva en förändring av arbetssätten med utskott, men ändå...

   

  Anonymous Stefan skrev... (15 februari, 2006 17:42) : 

  Håller helt med om att enskilda politikers mod att våga stå upp för sina åsikter kommer alldeles för ofta i skymundan. Vi kanske skulle behöva nån slags modern svensk version av Kennedys Profiles in Courage.

  Dessutom håller jag till viss del med om Simon Js principfråga, även om jag inte alls håller med om hans lösning. Jag tycker att det bör bli tydligare vem man representeras av i Riksdagen. I England och USA kan man säga "kontakta din ledamot". Det är betydligt svårare i Sverige med dagens system.

   

  Blogger Carin skrev... (23 juli, 2006 13:08) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (23 juli, 2006 13:15) : 

  Ren reklam för borgerliga personvalskandidater undanbedes,

   

  Kryssa för integritet'">kommentera