Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, mars 30, 2006

  Socialdemokratiska satsningar på Stockholm

  Med sällsynt dålig känsla för tajming skriver Göran Hägglund i sitt nyhetsbrev att socialdemokratins Sverige "har skapat ett barnovänligt samhälle". Han skriver att Sverige behöver "en ny och barnvänligare politik" för att bättre stötta landets familjer. För sådant ser ju det kristdemokratiska perspektivet ut. Familjer, definierat som två gifta heterosexuella av motsatt kön med ett eller gärna flera barn, är den grundpelare i samhället som ska stöttas. Och det genom barnbidrag, vårdnadsbidrag och andra insatser som syftar till att hålla kvinnan i familjen hemma för att ta ansvar för den så omhuldade familjen.

  Jag skriver att Hägglunds tajming var dålig då socialdemokraterna i Stockholm i går utlovade gratis barnomsorg åt alla, gratis fritids åt alla under tolv, minskade barngrupper i förskolan och ökade lärarresurser för att förbättra barnens språkinlärning. Totalt väntas det kosta drygt 600 miljoner kronor, och då är inte lärarsatsningen inräknad. Detta löfte kan man säga mycket om, men "barnovänligt" är det knappast.

  Min invändning är snarare att det är tveksamt använda resurser. Om vi nu har så väldigt goda ekonomiska förutsättningar i Stockholm, som finansborgarrådet Annika Billström säger, så tycker jag personligen att man borde fokusera på ökad tillgänglighet av barnomsorg och minskade barngrupper. Genom maxtaxan så är redan kostnaderna för barnomsorg synnerligen överkomliga för de allra flesta barnfamiljer. De samhällsekonomiska kostnaderna för gratis barnomsorg är däremot så höga att det finns en stor risk att man måste backa från löftet under den kommande mandatperioden, även om väljarna skulle ge det socialdemokratiska styret fortsatt förtroende. Minsta konjunkturnedgång gör nämligen löftet svårt att hålla.

  En annan punkt i programmet är billigare SL-kort, "i utbyte" mot ett ja till trängselavgifter i folkomröstningen. Detta får nu skarp kritik från socialdemokrater i andra kommuner i länet. I Dagens Nyheter säger Pelle Svensson, s-kommunalråd i Haninge, att det är "helt fel prioritering". "Infrastruktursatsningar och utbyggnad av kollektivtrafiken är viktigare än att sänka taxan", säger Svensson till DN.

  Av det jag hitintills läst av förslaget i medierna och på socialdemokraterna i Stockholms webbplats så verkar det ändå i huvudsak vara bra, traditionell socialdemokratisk politik. Det jag saknar är tydligare jobbsatsningar. Det sägs visserligen att arbetslösheten ska bekämpas "genom satsningar på utbildning istället för konkurrens om låglönejobb". Okej, men vad betyder det? Det är ju inte direkt så att det är ont om välutbildad arbetskraft i den här stan. Problemet är att de inte ens får komma på anställningsintervjuer, eftersom de har mer exotiskt klingande namn än Svensson och Persson. I programmet sägs också att "alla som arbetar i Stockholms stad eller Stockholms läns landsting ges rätt att jobba heltid". Men inte heller det skapar några nya arbetstillfällen. I sämsta fall riskerar många deltidsarbetande i stället förlora jobbet, då andra tidigare deltidsanställda går upp till heltid.

  Tolkat välvilligt så finns trots allt en del nya jobb i den utlovade satsningen på bostadsbyggande som föreslås. Ytterligare minst 15 000 nya bostäder ska byggas under nästa mandatperiod, sägs det. Detta är väldigt välkommet. Jag återkommer med fler kommentarer om programmet – och hur det påverkar min privata valplattform.


  Kommentarer om "Socialdemokratiska satsningar på Stockholm"

   

  Anonymous Anonym skrev... (30 mars, 2006 10:54) : 

  Svårt att tro om man är socialdemokrat, men många menar faktiskt att dagis är mycket "barnovänliga". Och det kan mycket väl vara så att de har rätt.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (30 mars, 2006 12:07) : 

  Visst. Och "många" menar också att Jorden är platt. De har inte rätt för det.

   

  Anonymous simon j skrev... (30 mars, 2006 12:51) : 

  Vad som tycks välbelagt av forskningen är att dagis är bra för nästan alla barn - förutsatt att ett antal parametrar är uppfylda, t.ex:
  *Engagerad personal.
  *Bestående personal
  *Små barngrupper.
  *Hög personaltäthet.
  *Korta dagar.

  Frågan som intresserar mig är vad man kan göra som förälder om det daghem kommunen hänvisar ens barn till falerar på en eller fler av dessa punkter. Eller om ens barn är ett av de få som ändå inte funkar på dagis. Det är här mångfald och valfrihet kommer in. Dessvärre företeelser som socialdemokratin av tradition inte värderat högt.

   

  Blogger Jonas N skrev... (30 mars, 2006 16:36) : 

  Simon, det du säger låter bestickande, och jag tror att detta är helt korrekt. Men det förutsätter nog att man drar 'systemgränsen' just runt barnets dagisvistelse.

  Om du tar med kostnaden för detta inkluderar du tex barnets föräldrar som i det här fallet båda tvingas arbeta (heltid!?) i normala inkomstlägen. Då är slutsatsen inte lika själklar längre.

  Och det går säkert att finna andra alternativ än kommunal dagbarnvård som också är bra objektivt, och kanske tom bättre (och även kostnadseffektivare). Och dessutom dyker där de problem upp som du själv tar upp:

  Verkligheten i välfärdssystemen ser inte alltid ut så som den beskrivs av dess tillskyndare, ett gigantsikt problem i sig!

   

  Anonymous Anders L skrev... (30 mars, 2006 20:20) : 

  Ställningstagandet om sänkt SL-taxa är dessvärre inte god traditionell socialdemokratisk politik. Tråkigt nog. I varje fall om man menar att traditionell socialdemokratsik politik betyder en finansierad politik som investerar för framtiden. Inte politik som bestäms av försök till röstköp genom kortsiktiga vallöften. Och jag vet ju att du Jonas står för det förstnämnda.

  Stora investeringar behöver göras i kollektivtrafiken de närmaste åren. Intäkterna från trängselskatterna behövs i sin helhet för detta och till utökad trafik. Genom trängselskatterna skulle vi socialdemokrater ha haft ett svar på hur investeringsbehov och utökad drift skulle finansieras - till skillnad mot borgarna. Men istället väljer Billström & Co att ställa ut oseriösa löften om sänkt SL-taxa.

   

  Anonymous simon j skrev... (30 mars, 2006 20:29) : 

  Jonas -
  Jag kanske är lite trög på kvällskvisten, men jag föstår nog inte riktigt din kommentar. Kanske ska jag förtydliga mig själv först:

  Det finns en del forskning kring barn och dagis. Det mesta tyder på att dagis är bra för barnen, men under ganska idealiska omständigheter. Det finns sådana idealiska förskolor idag, men det kostar en del att driva dem på det viset. Dagens kommuner avsätter inte alltid tillräckligt med resurser för att det ska bli en tillräckligt bra förskola åt alla dem som styrs dit genom skatte- och bidragssystemets nuvarande utformning.

  Jag tror personligen mer på faktisk valfrihet, inte bara mellan olika huvudmän, utan även mellan dagis eller ej. Det vore mer av en gåva till mig som väljare än att uppmuntra ännu fler barn att söka sig till förskolor som därigenom får ännu mer uttunnade resurser. Men där är vi kanske överens?

   

  Blogger Jonas N skrev... (31 mars, 2006 00:54) : 

  Simon, jag var nog inte alldeles glasklar i mitt förra inlägg.

  Min poäng var att man inte skall bedöma kvalitet på någonting om man inte samtidigt beaktar priset.

  Baromsorg är säkert bra på många sätt. Men det kostar också, ganska mycket (och detta ändras inte alls genom att man försöker dölja de verkliga kostnaderna för brukarna).

  Och hur 'bra' en nyttighet är, är INTE oberoende av vad man får betala för den.

  En dagisplats kostar i driftsledet mellan 100-140tusen kr/barn/år. För att kunna utföra detta måste man driva in uppemot 200tusen kr/barn.

  Tänk dig nu att föräldrarna istället finge dessa pengar i näven istället, och ordna sin egen barnomsorg med dessa, och tex köpa kommunala dagisplatser till rätt pris om det är vad dom verkligen ville ha!

  Chansen är stor att människor skulle välja väldigt annorlunda. Man kan mycket väl tänka sig föräldrarkoorperativ som skulle uppstå, eller att en del föräldrar skulle avstå från att jobba och välja att vara hemma med barnen. Betänk att det är ganska få som har netto 200tusen kr från ett vanligt jobb.

  Resonemanget är liknande det vad gäller SvT och UR. UR och SvT gör emellanåt bra produktioner, riktigt bra produktioner. Men det går inte att säga att dessa är bättre än vad TV4 och TV3 åstadkommer om man bortser från vilka resurser som går åt för att åstadkomma dem. Det är kvalitet/kostnad som är det relevanta jämförelsetalet. Och dessutom skall priskänslighet och efterfråga på högre kvalitet överlåtas till de enskilda i möjligaste mån. Eftersom folks preferenser skiljer sig så mycket åt sinsemellan, och även för en enskild från ett tillfälle till ett annat i tillvaron, och över tiden.

  Och Simon, den observationen som jag försåkte förmedla kommer eg. innan dina nyanseringar om att dagis inte alltid är så bra som det skulle kunna vara. Alltså, kostnaderna är höga även om det som utförs blir bara sisådär.

  Kolla bara på äldreomsorgen, där är detta ännu tydligare!

   

  Anonymous simon j skrev... (31 mars, 2006 10:57) : 

  Jonas -
  Då är vi nog rätt så överens i alla fall. Valfrihet behövs - inte minst för att komma till rätta med den ineffektivitet som lätt sprider sig i monopolverksamheter.

   

  Anonymous Per skrev... (31 mars, 2006 13:23) : 

  Mot kostnaden för ett barn på dagis ska ställa den faktiska kostnaden av en person som är hemma med barnen.

  Med en bruttolön på 15 000 är den direkta kostnaden 1,33 * 15 000 * 12 = 240 000 om året, varav hälften är skatt/offentliga resurser. Sen tillkommer den indirekta kostnaden i minskat humankapital och därmed större risker för framtida bidragsberoende. För kvinnor som jobbar i mer normala inkomstlägen är kostnaden givetvis ännu större.

   

  Blogger Jonas N skrev... (31 mars, 2006 14:30) : 

  Per, du belyser här den tyvärr ganska utbredda idén om att medborgarna egentligen är statens egendom vars uppgift är att jobba och göra staten större bättre starkare och vackrare.

  Med en sådan syn är givetvis människors egna val ett 'bekymmer', och då följer också ganska naturligt tankegångar om att medborgarna medels eknomiska styrmedel skall tvingas ut i arbetslivet. Som vi redan har påpekat går det knappt att försörja en familj på en inkomst ens under något år, och det går knappast att lösa barnomsrogsfrågan med egna pengar efter eget val.

  Personligen tycker jag att den attityden är fullständigt vidrig, alltså att medborgaren är till för statsmakten och inte tvärtom.

  Men det är en ngt större diskussion (dock en där min övertygelse är väldigt enkel att formulera)

   

  Anonymous Per skrev... (31 mars, 2006 17:02) : 

  Jonas N,

  där du ser en vidrig attityd ser jag ett exempel för att illustrera den samhälleliga vinsten av att subventionera dagis eller annan barnomsorg för att stimulera till lönearbete vid ett skattetryck liknande Sveriges.

  Att staten skulle vara till för något annat än människors väl och ve är mig fullständigt främmande, och jag skulle uppskatta om du inte tillskriver mig åsikter jag inte hyser.

   

  Anonymous Björn Olsson skrev... (31 mars, 2006 19:36) : 

  Det finns inget sådant som gratis dagis, det är alltid vi skattebetalare som betalar notan i slutändan.

   

  Blogger Jonas N skrev... (01 april, 2006 01:54) : 

  Per, jag tillskriver dig inga åsikter du inte yttrar. Men din hållning belyser en åsikt som finns impliciet hos många som argumenterar för hur 'samhället' skall göra för att 'det skall bli bra'

  Du säger ju själv att staten medelst ekonomiskt tvång försöker få båda föräldrar att arbete för att finansiera den stora staten.

  Det du kallar samhällelig vinst är minskad valfrihet för de enskilda föräldrarna och minskat ekonomsikt utrymme. Vari den positiva sidan skulle bestå måste du nog redovisa mycket tydligare.

  Som jag sa belyser du en attityd som är ganska utbredd. Även om du inte själv formulerat den, eller formulerat den precis så, ligger just det resonemanget till grund till hur du levererar ditt argument.

   

  Anonymous Anonym skrev... (01 april, 2006 13:53) : 

  " Det finns inget sådant som gratis dagis, det är alltid vi skattebetalare som betalar notan i slutändan."

  Så föräldrar betalar inte skatt då?

   

  Anonymous Björn Olsson skrev... (01 april, 2006 15:04) : 

  Självklart gör de det, därför kan dagis aldrig bli gratis. Inte ens för småbarnsföräldrar.

   

  Socialdemokratiska satsningar på Stockholm'">kommentera