Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, september 14, 2006

  Valrörelsen och journalistiken

  Ira Mallik sågar i tidningen Journalisten valrörelsen och den mediala bevakningen av denna. Hennes kritik är delvis relevant. Det stämmer att väldigt mycket av medierapporteringen i valtider verkar handla om en tävling med dramaturgi som från en dokusåpa; ”Själva spänningsmomentet handlar om vem som ska ta makten över Riket, inte om varför”. Men Mallik tycks lägga skulden för detta på partierna som, enligt henne, ”ersatt sin idébas med mediestrategi och spin”.

  Detta är en väldigt bristfällig analys.

  På samma sätt som statsvetare ofta missar målet när de försöker analysera partiers politiska utveckling genom att studera deras partiprogram, verkar Ira Mallik bedöma politiken utifrån valrörelsearbetet. Detta handlar i själva verket om väldigt olika företeelser. Partiprogram är högtidligt formulerade skrifter som kompromissas fram på kongresser, stämmor och motsvarande sammankomster, och speglar framförallt styrkeförhållandena mellan olika fallanger bland de allra mest partiaktiva medlemmarna och sidoorganisationerna. Valrörelsearbete, och då inte minst de mediala utspelen, har mycket lite med detta att göra. Det är i stället verksamhet förbehållen kommunikationsproffs, vars mål är valseger.

  Politiken, slutligen, är ytterligare något annat. Den har förvisso det gemensamt med partiprogrammet att den är resultatet av kompromisser och styrkeförhållanden. Och visst formas politiken mot bakgrund av resonemang från skrifter som partiprogram och idéer från valrörelsen, men annars lever politiken i hög grad ett annat liv – mer påverkat av händelser i vardagen än välformulerade klokskaper i programskrifter.

  Därför är Ira Malliks kritik mot hur valrörelsen bedrivs inte riktigt relevant. Hon är dock i gott sällskap med kritik som missar målet. I dag skriver sociologiprofessor Lars-Erik Wolvén i SvD att en väsentlig förklaring till misstron mot politik och politiker ”är den ökande användningen av s k spin doctors”, som enligt Wolvén ”förbereder utspel, granskar eller skriver tal, ’stylar’ partiledare”, vilket sägs resultera i ”en aldrig sinande ström av nya utspel, liksom försök att misstänkliggöra motståndarnas kompetens och ärlighet”.

  Också här tror jag att man tillmäter partiernas kampanjmakare lite väl stor betydelse. De är självklart betydelsefulla och har, i synnerhet i valrörelser, stort inflytande. Men de styr trots allt inte över politiken, och i det vardagliga politiska arbetet så är det andra faktorer som väger tyngre.

  Detta inlägg är pingat på Intressant.se. Andra bloggar om: , , .


  Kommentarer om "Valrörelsen och journalistiken"

   

  Anonymous Per skrev... (14 september, 2006 14:25) : 

  Även om jag delar åsikten att måste skilja på valrörelse och riktig politik tycker jag att det ligger något i kritiken att politiken mer och mer låter sig styras av PR-konsulter och andra marknadsförare. Samhällsanalysen får alltför ofta stå tillbaka för viljan att få rätt rubriker, och undvika ogynnsamma, i medierapporteringen. Att det ligger i konsulternas långsiktiga intresse förstår jag, men frågan är om det ligger i partiernas, eller för den delen samhällets.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (14 september, 2006 15:03) : 

  Fast Per, nu pratar du om ytterligare något annat än Ira Mallik och Lars-Erik Wolvén; det du kritiserar är konsulter, och sådana tror jag är ytterst sällsynta i svenska valrörelser.

   

  Anonymous joachim skrev... (14 september, 2006 15:46) : 

  Men "det vardagliga politiska arbetet" syns inte för vanligt folk, utan de flesta bygger sin uppfattning av politik på hur valrörelserna ser ut. Att denna uppfattning därför kommer att präglas av cynism, uppgivenhet och bristande tilltro till demokrati och politikens möjligheter är inte särskilt märkligt. Medierna, partierna och spindoktorerna delar skulden.

  Hela den här valrörelsen har varit ett absurt spektakel, enligt min åsikt. Vi har två block som tycker i princip likadant om allting (skillnaderna är i ett historiskt perspektiv absolut minimala) men som smutskastar och misstänkliggör varandra å det grövsta. För personer som jag, som skulle önska en mittenkoalition (s, c och fp) blir det en sorglig fars att beskåda. Jag har aldrig känt mig så nära från att inte rösta överhuvudtagett.

  I en bra värld skulle politiken präglas av rationalitet och goda argument, istället för meningslösa slogans som "Alla ska med" och "Mauderna tider".

   

  Blogger Leffe skrev... (14 september, 2006 17:02) : 

  Är inte något snett om man går till val på "spinn" istället för på den politik som man avser att föra om man får väljarnas förtroende?

  Är inte något snett om journalisterna i första hand fokuserar på "det politiska spelet" istället för på sakfrågorna?

  Jag tror att det beror på lathet som i sin tur leder till bristande kunskaper hos journalisterna. Johan Norberg skrev för någon vecka sedan följande, och det är i mitt tycke mycket talande:
  "[...] good reporting about politics takes knowledge and resources. Producing a good story about scandals and crime takes nothing but a microphone, an excited tone of voice and a bad attitude."

  Och det råder i nuläget ett överskott på mikrofoner, upphetsat tonläge och taskig attityd - i förhållande till kunskaper och resurser i övrigt.

  Rosenberg och Guillou visade i Tv4 på denna skillnad i förhållande till Svt:s (vänstervinklade och konfliktbaserade) utfrågningar.

  Tycker jag.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (14 september, 2006 19:01) : 

  Joachim, tror du inte att människor i högre grad bygger sin uppfattning av politik på medierapporteringen om regerings- och riksdagsarbetet mellan valrörelserna? Sedan håller jag iofs med om att de idiotier som begåtts av partimedarbetare under valrörelsen, och mediernas rapporterng om detta, säkert bidragit till att sänka människors förtroende för politiken.

  Leffe, jag menade inte att det är "spnn" som partierna går till val på - men däremot så får detta spinn väldigt mycket medial uppmärksamhet. Och vad det beror på kan man förstås bara spekulera om.

   

  Anonymous Calle Friden skrev... (14 september, 2006 19:40) : 

  Det beror naturligtvis på att journalister idag saknar grundläggande kunskap om politik och politikens villkor. En egenhet de delar med diverse tokhögerbloggare för övrigt - skillnaden är att Aftonbladets läsare kanske tror att Lena Mellin vet något, medan inga utom de närmast sörjande läser tokhögern.

   

  Anonymous Joakim Hörsing skrev... (14 september, 2006 22:35) : 

  Relationen mellan å ena sidan det faktum att antalet partiaktiva och antalet fritidspolitker minskar och å andra sidan ditt påstående att valrörelsen har mycket lite att göra med partiprogram, kongresser och repskap och dylikt, är ju ett samband värt att meditera över. Vad än som är höna eller ägg så får ju den minskad medlemsaresnalen följden att den kontinuerliga dialogen med medborgarna liksom möjligheten av mobilisering i valrörelsen undergrävs. Därmed ett ökat behov av spinn doctors. Detta underblåses naturligtvis av reducerade politiska redaktioner på våra tidningar. I det enskilda fallet är det lätt att skylla på dålig journalistik men poå strukturell nivå handlar det om att partierna inte förmått att tillhanda en verksamhet som inbjuder till delaktighet.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (15 september, 2006 08:33) : 

  Joakim, där satt den! Kan bara instämma.

   

  Anonymous joachim skrev... (15 september, 2006 08:51) : 

  Jonas> Nej, jag tror att valrörelserna är väldigt viktiga eftersom den politiska rapporteringen blir så intensiv och "färgglad".

   

  Anonymous Per skrev... (15 september, 2006 19:03) : 

  Jonas,

  till "PR-konsulter och andra marknadsförare" räknar jag även alla politiska tjänstemän som tycker att det är viktigare att politiken ser bra ut i kvällstidningsrapporteringen än att den verkligen skapar ett bättre samhälle.

   

  Anonymous Calle Friden skrev... (15 september, 2006 22:58) : 

  Hoppas att fler noterar den nästan kvävande övervikten av borgerlig pappersmedia, och tar den tanken med sig. En annan lustig sak är att AB och Expressen gjort så stort väsen av sina nätomröstningar. Jag måste säga att jag är tveksam till exaktheten i dem - eftersom jag själv under duellen Reinfeldt-Persson lyckades rösta på Persson inte mindre än fyra gånger. Varje gång jag kom tillbaka till AB:s startsida fick jag rösta igen.
  Och om en sån datornovis som jag lyckas med det funderar man ju på vilken sorts manipulationer mer erfarna användare skulle kunna genomföra.
  Jag mejlade AB och påpekade brsietn men de har lyst med sin frånvaro...

   

  kommentera