Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  lördag, september 16, 2006

  Välkommen granskning av Expressen

  Frågan är om inte Expressens reportage om wallraffande reportrar i partiernas valrörelsearbete är en av de viktigaste journalistiska insatserna som gjorts i år. Inte för att reportrarna egentligen lyckats avslöja så himla mycket; visst missnöje med Göran Persson bland de socialdemokratiska valarbetarna, och en telefonförfrågan från en anonym MUF:are till SSU-expeditionen om när de tänkt affischera vid Sergels Torg. Gott journalistiskt hantverk, men inget anmärkningsvärt.

  Nej, det som är så bra med reportaget är det faktum att en stor och betydelsefull tidning för en gångs skull intresserar sig för internt partiarbete. Och genomgående rapporterar journalisterna om ett positivt mottagande, god stämning och att de lärt känna väldigt vanliga, hyggliga människor i partierna. Just sådana reportage som tusentals ideellt engagerade fritidspolitiker runt om i landet drömmer om, men som sällan görs.

  I stället medietränas lokalpolitiker att iaktta försiktighet i sina kontakter med journalister, då dessa nästan alltid förutsätts vara ute efter att göra skandalreportage. Och mycket riktigt berättas i Expressen hur det nästan utbryter panik bland valarbetarna när det ryktas om att Janne Josefsson synts i närheten av valstugorna i Sollentuna. Och Kristina Axén Olin blir riktigt oroad när en fotograf från Expressen ses ta bilder vid ett moderat torgmöte vid Gullmarsplan. Reaktionerna är tyvärr begripliga. Som politiker lär man sig den hårda vägen att journalister sällan eller aldrig skriver något positivt och gynnsamt om det man gör. På så sätt grundläggs skepsisen.

  Jag menar självklart inte att den journalistiska granskningen av politiken och partiarbetet ska vara inställsam och stryka medhårs. Tvärtom. Men om de tuffa granskningarna blir de enda formerna av reportage som görs, så får tidningsläsare, radiolyssnare och tv-tittare en väldigt skev bild av partipolitiskt arbete.

  Därför är Expressens reportage inifrån valrörelsearbetet så viktigt. Nu hoppas jag bara att fler redaktioner ska våga sig på liknande satsningar, såväl öppet som i det fördolda.

  Detta inlägg är pingat på Intressant.se. Andra bloggar om: , , .


  Kommentarer om "Välkommen granskning av Expressen"

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 september, 2006 18:53) : 

  Tja, att Expressen lyckas publicera något som över huvud taget är värt att läsa känns som en motsättning i sig själv.

  Expressen är väl den tidning som under valrörelsen mest konsekvent av alla har blandat ihop de t redaktionella materialet med det opinionsbildande på ledarplats.
  Det finns inte en tillstymmelse till kritik mot "Alliansen" på nyhetsplats och naturligt vis inte på ledarplats.
  Den totala sågningen av allt som frömförallt (s) har gjort, sagt och påtalat har sågats jäms fotknölarna.
  Hur ska man kunna ha förtroende för opartisk, granskande journalistik framöver efter detta, framförallt när det gäller expressen.

   

  Anonymous Calle Friden skrev... (16 september, 2006 22:17) : 

  Jag håller med ovanstående, men också med Morian. Men det paradoxala är naturligtvis att det var långt från Expressens avsikt - de ville naturligtvis ha stämningsbilder av sekter, och diktatoriskt styrda partiaktiva. Nå, välkommen till verkligheten.
  Ingen borgerlig partiledare är någonsin så kritiserad och ifrågsatt av de egna medlemmarna som den som leder socialdemokraterna. Så har det alltid varit. Men det ingår i den mediala bilden att frammana illusioner av partipiskan, av ombudsmannavälde och munkavlar. Vilket jag aldrig någonsin varit i närheten av (och jag borde verkligen ha varit det i såna fall).

   

  Blogger Robin Hood skrev... (17 september, 2006 02:59) : 

  Alla val handlar om hur man ser på självbestämmanderätten. Anser man att andra människor har rätt att betsämma över mig eller andra, eller anser man att människor har rätt att bestämma över sig själva och vilka val de vill göra?

  Jag anser naturligtvis att jag har rätt att bestämma över mina egna val och mitt eget liv. En socialist tycker att de själva har rätt att bestämma över andraas liv, och andras val. Det vill säga att de har rätt att bestämma över andras liv. I annat sammanhang brukar det kallas för slaveri.

   

  Anonymous Calle Friden skrev... (17 september, 2006 09:56) : 

  Två fel gör inte ett rätt, Robin Hood. Det handlar om omtanke om varandra. Jag ser inte överhuvudtaget vad det är för avgörande begränsningar i ditt dagliga liv som du skulle vara utsatt för - och som du enbart kan ställa socialdemokraterna till svars för. Om du inet räknar nävrätt och bankrån och andra deformiteter. Du kanske kunde exemplifiera - och ställ gärna då barnbidrag, skolmat, semester, sjuklön, studielån och äldreomsorg mot rätten att köpa sprit på ICA eller röka på krogen, och tala om vad som är viktigast.
  Du skrev "En socialist tycker att de själva har rätt att bestämma över andras liv, och andras val."

  Om vi byter ut ett ord så kan det bli så här " En demokrat tycker att de själva har rätt att bestämma över andras liv, och andras val." Eftersom demokrati innebär att man följer majoritetens beslut, så innebär också demokrati emellanåt att man begränsar individens fria val. Men hur tycker du det skulle funka annars då?

   

  Anonymous Anonym skrev... (17 september, 2006 09:57) : 

  Bäste Robin Hood!
  Om nu en borerglig/konservativ/liberal "Allians" väljer att bestämma saker som inte jag råkar symaptisera med, kan jag då kalla det för diktatur och åsiktsslaveri?
  Nej, det kan jag inte.
  Jag får respektera att ett beslut är fattat i demokratisk ordning men kan arbeta med kraftfull opinionsbildning i närtid och försök till maktväxling på sikt.
  Obeservera att även ett "liberalt" beslut i frågor som rör mitt liv är en annan åsiktsyttrings sätt att bestämma över mitt liv.
  Respektera andras åsikter, men om du inte delar dem kan man arbeta för att sripda din egen åsikt. Detta bör dock ske utan att man är raljant, sarkastisk eller dierkt nedlåtande om saker man inte sympatiserar fullt ut.
  Som lurriosa kan ju nämnas att det bl.a. är via ett (s) styrt land som du har erhållit din rätt, samt möjlighet, att fritt uttrycka din åsikt och viljeinrikning.
  Det parti som idag aspirerar på att få leda en ny regering har dessvärre historiskt sett inte direkt varit en förkämpe för den lilla männsiskans frihhet och utveckling.

   

  Blogger pelpet skrev... (17 september, 2006 18:16) : 

  Modern demokrati handlar ju inte bara om själva röstningsprocessen utan om fri press, yttrandefrihet, fri åsiktsbildning , fria, hemliga och rättvisa val och respekt för mänskliga rättigheter.

  En majoritetsvald regering kan givetvis agera odemokratiskt genom att åsidosätta stora delar av de mänskilga rättigheterna. Och i ett sådant fall så har folk rätt till självförsvar gentemot regeringen. Var den gränsen går är svårt att avgöra.

   

  Anonymous Anonym skrev... (19 september, 2006 14:52) : 

  På dig (JM) låter det som om Expressen och andra tidningar dagligen publicerar hårda, granskande reportage. Så är ju tyvärr inte fallet. Den typen av granskning de sysslar med handlar alltid om annat än politiken, det är kvitton och reseräkningar och individuella tillkortakommanden. Sen får ett politiskt parti lägga fram precis vilka dåraktiga förslag som helst och bedriva en rakt igenom inkonsekvent politik, eller vad som helst i den vägen - sådant granskas aldrig.

   

  kommentera