Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, december 19, 2006

  Ulvskog dålig förlorare?

  Med Margot Wallström definitivt och Carin Jämtin med största sannolikhet ute ur ekvationen om vem som tar över som partiledare efter Göran Persson, förefaller manegen krattad för Mona Sahlin. Gott så, då finns det kanske äntligen utrymme att diskutera socialdemokratisk politik – något som rimligen borde ha föregått partiledarspekulationerna.

  Möjligen försöker partisekreterare Marita Ulvskog dra sitt strå till den stacken när hon i dag sticker ut huvudet i debatten om den pågående grundlagsöversynen, och kräver en återgång till treåriga mandatperioder. Möjligen, eller så är hon bara en dålig förlorare.

  På socialdemokraternas webbplats kan man under avsnittet ”Vår politik” hitta följande formulering under området Demokrati: ”Allmänna val är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokratisk stat. Högt valdeltagande utgör därför en central del i socialdemokraternas demokratiarbete.”

  Enligt Valmyndigheten så var valdeltagandet 2006 81,99 procent, vilket är en ökning med 1,88 procent jämfört med 2002 då det låg på 80,11 procent. Tittar man däremot tillbaks på SCB:s statistik framgår att valdeltagandet sjönk märkbart från 1994 (då förändringen från treåriga till dagens fyråriga mandatperioder trädde i kraft) fram till 2002. Det hade då dock föregåtts av en viss uppgång efter ett större ras mellan 1985 och 1998.

  Vad ska man då dra för slutsatser av detta? Jo, att valdeltagande – och därmed demokratin – inte förefaller stå och falla med längden på mandatperioderna.

  Marita Ulvskog, som alltså själv är ledamot av grundlagsutredningen, menar dock att de fyraåriga mandatperioderna bör vara en ”parentes”. Till SvD säger hon att dagens mandatperioder ”leder till politikerförakt, till frustration och till att småpartier som är populistiska får större utrymme när man inte möter väljarna tillräckligt ofta”.

  Att socialdemokraterna ändå var med och fattade beslutet – efter partiledaröverläggningar – hösten 1993, menar Ulvskog skedde ”i nära anslutning till ett krispaket när vi hade 500 procents ränta” och att ”det var väl ett och annat i de där krisuppgörelserna som säkert var sådant som vi gick med på som vi inte gillade”.

  Och visst kan det vara så. Eller så var man nöjd med mandatperiodernas längd så länge socialdemokraterna kunde regera och få ordentlig tid på sig att låta sin politik få verkan. Men när de borgerliga nu fått chansen så verkar plötsligt inte fyra år så lockande längre.

  * * *

  Via Gudmundson ser jag att Marita Ulvskog är intervjuad i partitidningen AiP. I intervjun säger hon bland annat att Tsunamikatastrofen var ”en viktig förklaring” till valresultatet – liksom det på denna det följande mediedrevet. Hon säger också att det är väldigt noga att markera att ”partisekreteraren är kongressvald och om man har tagit på sig ett uppdrag ska det skötas”. Och när det skakar till i partiet, vilket det gör när man förlorar ett val, så måste det finnas ”en kraft som håller ihop partiet”.

  Och det kan man väl hålla med om. Själv tycker jag dock att tiden är mogen för en ny kraft också på partisekreterarposten. Socialdemokratin behöver en helt ny ledning för att med trovärdighet kunna kommunicera politisk förändring till partimedlemmar och väljare.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Ulvskog dålig förlorare?"

   

  Anonymous Dennis skrev... (19 december, 2006 09:47) : 

  Det populistiska Ny Demokrati råkade ju komma in 1991, så jag vet inte vad hon har för grund för att de skulle få större utrymme när valperioderna är tre år.

  Ändringen från fyra till tre år genomfördes i slutet av 60-talet, men det dröjde inte längre än till slutet av 70-talet innan det började talas om att ändra tillbaka. De borgerliga tillsatte en utredning, liksom socialdemokraterna i mitten av 80-talet. Jag vill minnas att en blocköverskridande majoritet ville ha 4 års valperioder, däremot hade man olika åsikter när det gällde skilda valdagar som också bakades in i förslaget. Därför fattades inget beslut förrän 1993.

   

  Anonymous Fredrik Olsson skrev... (19 december, 2006 10:24) : 

  Bra rutet, Marita måste väck, hon har gjort sitt

   

  Anonymous Attila skrev... (19 december, 2006 11:23) : 

  Jag började misstro Ulvskog redan när hon var kulturminister, och skulle flytta museer fram och tillbaka över landet. Eftersom jag arbetade som arkeolog under perioden var jag en smula insatt i turerna kring medelhavsmuseets flytt, som tack och lov aldrig blev av. Detta var ett spektakel av sällan skådat slag, eftersom få bryr sig om museivärlden skrevs det inte så initierat i medierna, men hoppas att någon skriver en bok om det hela någon dag, det skulle bli humor/samhällsatir på hög nivå.

   

  Anonymous KAS skrev... (19 december, 2006 12:32) : 

  "Men när de borgerliga nu fått chansen så verkar plötsligt inte fyra år så lockande längre"

  Jo men visst är det viktigt att herr Reinfeldt får tid på sig att sälja ut så mycket som möjligt av samhällsbygget.

  Ulvskog en dålig förlorare?
  Morian en dålig socialdemokrat?

  Bloggaren KAS

   

  Blogger db skrev... (19 december, 2006 13:28) : 

  Oändligt korta mandatperioder vore intressant. Man ger eller tar sin röst till/från partier eller personer när man vill, utan någon särskild valdag. Då måste väljarna mötas kontinuerligt och mediahändelser under några veckor vart fjärde år får inte sådan dramatisk betydelse.

  Mycket annat viktigt finns att åtgärda i grundlagen.

  Regeringsformen, 2 kap.

  13 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.


  Detta är ett skämt och ingen konstitution.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (19 december, 2006 17:29) : 

  KAS, självklart skulle jag vilja att Reinfeldt & c:o fick så lite tid på sig som möjligt att driva sin politik. Helst ingen tid alls. Men nu har trots allt svenska folket röstat fram en borgerlig regering, och att då börja gnälla om att mandatperioden borde kortas känns inte seriöst.

   

  Anonymous kas skrev... (19 december, 2006 19:20) : 

  Du säger att din partikollega gnäller när en diskussion om mandatperiodens längd uppstår?

  Jag kan hålla med dig om att man inte skall ändra mandatperiodens längd under löpande period då det vore att inte acceptera valresultatet.

  Men trots det så måste ju frågan kunna diskuteras utan att dom som för diskussionen ska stämplas som "dåliga förlorare".

  Jag hoppas att du förstog att det var det jag menade med mitt inlägg.

  vänligen KAS

   

  Blogger Per Hagwall skrev... (19 december, 2006 19:45) : 

  Jag är säker på att Marita kan gå med på en kompromiss; när vänstern vinner blir mandatperioden sex år och när alliansen vinner blir den två år...

  KAS: det hade känts mer seriöst om hon sagt det före valet, grundlagsutredningen har ju hållit på ett tag.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (19 december, 2006 19:46) : 

  KAS, ja - jag kritiserar partivänner då och då. Det är rätt kännetecknande för den här bloggen. Överdriven partilojalitet är inte min grej. I synnerhet inte när jag tycker att mina partivänner har fel. Och i den här frågan tycker jag att Marita Uvskog är rätt fel ute. Självklart kan man diskutera mandatperiodernas längd, men i det här fallet tycker jag att det är rätt uppenbart att hon inte har några relevanta invändningar mot fyråriga mandatperioder. Hennes invändningar verkar snarare handla om att hon inte vill låta borgarna styra alltför länge. Och det är ett väldigt oansvarigt sätt att förhålla sig till våra grundlagar.

   

  Anonymous KAS skrev... (19 december, 2006 21:02) : 

  OKi
  KAS grunnar vidare känns som jag måste kliva av cykeln.

  vänligen ...

   

  Blogger Linda Garbéns blogg skrev... (20 december, 2006 12:53) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Caridon skrev... (20 december, 2006 14:03) : 

  En intresant tanke skulle vara att ha rullande val där vi bytte ut ca 1/6 av komunfulmäktige/landsting/riksdag varje år.
  då skulle man slippa konceptet med "valår" Det har dock andra otrevliga effekter :)

  /C

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (20 december, 2006 14:32) : 

  För att vara alldeles tydlig: kommentarer som tar upp förvisso angelägna frågor men som inte har något med inlägget att göra kommer att raderas - i enlighet med kommentarsreglerna. Sorry, men så är det.

   

  kommentera