Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, augusti 26, 2008

  Integritetens baksida

  Till min oförställda glädje ser jag att Magnus Ljungkvist så smått börjat smyga igång med att blogga igen, efter tids frånvaro. Och han inleder starkt med en observation om FRA-debatten – och en varning för vad som kan följa i dess spår.

  För trots att integritetsargumenten som framförs i debatten (inte minst av mig själv) må vara befogade så har de en baksida. Värnandet av integriteten kan komma att ställas mot offentlighetsprincipen. Magnus Ljungkvist påpekar att det i hans närmaste omgivning har luftats åsikter om att ”man inte bara bör begränsa Storebrors access till information utan också Lillebrors rätt att ta del av den information Storebror samlat in”. Många upplever det som obehagligt att vem som helst kan begära ut uppgifter om inkomster och skattebetalning, för att ta ett exempel.

  Skulle man, men hänvisning till respekten för den personliga integriteten, sätta stopp för detta så får det flera negativa konsekvenser. För det första ger vi då Storebror/staten ett informationsövertag gentemot Lillebror/medborgarna. För det andra försvårar vi insynen i hur våra makthavare sköter sin, och i förekommande fall vår, ekonomi. Ljungkvists avslöjande om Maria Borelius uppfattning om normala inkomster i Sverige är bara ett exempel på journalistik som skulle försvåras eller rent av omintetgöras med ytterliga inskränkningar av offentlighetsprincipen.

  En sådan väg bör inte Sverige slå in på.

  * * *

  För övrigt verkar det mobiliseras till en ny bloggbävning igen, inför riksmötets öppnande den 16 september. Mot den bakgrunden vill jag passa på att vidarebefordra ett tips från Thomas Hartman om tilläggsprogrammet Fradar till webbläsaren Mozilla Firefox, som kontinuerligt analyserar trafikmönstret. Fradar sägs rapportera om anslutningen är nationell hela vägen, och därmed säker, eller om den passerar utländska servrar eller routrar längs vägen, och därmed är avlyssningsbar för FRA.

  Fler aktuella blogginlägg om FRA (via knuff.se):


  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Integritetens baksida"

   

  Blogger pelpet skrev... (26 augusti, 2008 22:42) : 

  Offentlighetsprincipen bör inte inskränkas, men däremot så bör det vara rimligt att försvåra åtkomsten till vissa data så att det inte är enkelt att bygga upp egna databaser. Problemet med integritetskänslig information är inte att den är tillgänglig utan om den är sökbar. Jag vill inte att min inkomst eller eventuella kontakter med rättsväsendet skall vara sökbart via google.

  Bilregistret verkar vara ett bra exempel på hur det bör fungera. Man måste skicka ett SMS för att få information om en bil.

   

  kommentera