Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, augusti 27, 2008

  Signalspaning FRAmför allt

  Följetongen FRA fortsätter. Vid ett seminarium arrangerat av vänsterpartiet formulerades kritiken mot den nya lagen i huvudsak av organisationer som Advokatsamfundet, Journalistförbundet, Tidningsutgivarna samt Centrum för rättvisa.

  Mycket av kritiken kretsade kring centerpartiets förslag att undanta svenska medborgare från FRA:s spaning.

  Det har också framkommit att FRA kan ha spanat på svenskar via avlyssning i baltstaterna. Stora trafikmängder eller rådata från signalspaning i kabel – alltså obearbetad digital trafik – sägs skickas från ”flera stater i Baltikum” till FRA. Nu ska Datainspektionen granska FRA:s metoder.

  På fredag anordnar även centerpartiet, i samarbete med CenterUppropet, Stockholmscentern, Stureplanscentern och CUF, en hearing om FRA-lagen. Flera paneler, indelade i kategorierna utrikes- och säkerhetspolitik, integritet och juridik 
samt teknik, ska då utfrågas. Svenska Dagbladets Sanna Rayman kommer att närvara som utfrågande panelist.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Signalspaning FRAmför allt"

   

  Anonymous Barbro Hartvig skrev... (31 augusti, 2008 20:27) : 

  Hej Jonas,

  Mina personliga invändningar är att det i ursprungsförslaget gav regeringen möjlighet att gömma undan FRA under nytt namn precis som IB fortlevde efter dess avslöjande under annat namn och att kontrollen av verksamheten är rent rudimentär. Regering utser kontrollorganets medlemmar. Det finns ingen som helst parlamentarisk kontroll och det är inte angivet i lagtexten hur ofta kontroll ska utföras och till vilken instans den ska redovisas.
  Datainspektionen ska visserligen kontrollera men hur sägs inte. Jag anser att det är olyckligt ur rättssäkerhetssynpunkt att regeringen ges dessa stora befogenheter. Vad säger att vi framledes alltid kommer att ha en hyfsad demokratisk regering som består av endera socialdemokrater eller borgare?

   

  kommentera