Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  söndag, april 27, 2008

  Svikna löften om öppenhet

  Jag har tidigare uppmärksammat hur illa den borgerliga regeringen levt upp till tidigare utfästelser om reformerad och öppnare utnämningspolitik. Nu har också Dagens Nyheter granskat frågan och kommit fram till att bara en tredjedel av de statliga toppjobben annonseras ut.

  Först några förtydliganden: nej, det var sannerligen inte bättre under den socialdemokratiska regeringen. Det fanns all anledning att se över dessa processer. Och jo, visst är många av de personer som helt utan öppen rekrytering tillsatts av regeringen på diverse poster synnerligen välkvalificerade och hade säkerligen kunna få sina jobb även i konkurrens med andra.

  Men som DN skriver så var en ny utnämningspolitik en viktig fråga för de borgerliga partierna när de bildade sin allians. En gemensam arbetsgrupp med företrädare för alla fyra partierna skrev en rapport om hur den nya regeringen skulle hantera utnämningarna. Alla lediga toppjobb skulle utannonseras. Riksdagsutskotten skulle få fråga ut kandidaterna innan regeringen beslutade att utse dem. Rekryteringsprocessen skulle vara väldokumenterad och kravprofilerna öppna redan innan ett jobb tillsätts.

  Men så har det inte blivit. Endast en tredjedel av alla tjänster som myndighetschefer har alltså hittills annonserats ut (i tidningen i dag ser jag att det söks en ny Barnombudsman samt en generaldirektör för Arbetsförmedlingen). Några offentliga utfrågningar av kandidater innan de utses har aldrig skett och processen är långt ifrån så öppen som alliansens arbetsgrupp ville.

  Problemet för regeringen är offentlighetsprincipen. Utannonsering av tjänster som till exempel generaldirektör, universitetskansler eller offentlig ombudsman innebär en högre grad av öppenhet än man tänkt sig. I och med att ansökningshandlingarna till sådana utannonserade jobb är offentliga kan vem som helst be att få se vilka som sökt dessa jobb. Detta sägs få vissa kvalificerade kandidater att avstå.

  Det ansvariga statsrådet Mats Odells tjänstemän sägs nu sitta och skriva utredningsdirektiv för att se över om offentligheten kan minskas kring ansökningshandlingar. Och redan tidigare så har regeringen anlitat rekryteringskonsulter vars kontrakt säger att de kandidater de tar fram skyddas av sekretess. Så mycket var utfästelserna om ökad öppenhet värda.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Svikna löften om öppenhet"

   

  Anonymous Anonym skrev... (28 april, 2008 00:12) : 

  I den intellektuella hederns namn vill jag helt ärligt, innan kritiken börjar, öppna för att jag kan ha misstolkat dig helt eller delvis. Vidare vet jag itne hur du är i privatlivet, varför det inte kommenteras.

  Apropå din kommentar till Mia Sand om vem som är sosse:
  Jag anser att ideologilösa och ointressanta, menlösa troliga karriärist-bruntungor som du, är priset jag är beredd att betala för att slippa en hejdlös på politiska detaljuttalanden baserad uteslutningsprocess i SAP.
  Om det är som jag tror, efter att läst en del av dina sömnbringande ointressanta alster, så är du en av de personer jag önskar socialdemokratin blir kvitt.
  Men eftersom jag inte är en skogstokigt onyanserad Niklas Nordström-kopia vill jag inte utesluta dig.

  Såna som du ska istället rensas ut genom arbetarlöner för politiker, ökat antal fritidspolitiker och minskat antal heltidare, hård styrning från folkrörelsens sida av politiker mm. kort och gott sånt som omöjliggör din karriär i en rörelse du inte hör hemma.
  Såna som du ska tas hand om genom att partiets klass- och genusstruktur ändras så att ni ger er av självmant.

  Du är ett problem, ett politiskt eksem, möjligen en socialliberal finne på arbetarpartiet.

  Du må vara en tillgång, men inte i så hög grad för arbetarrörelsen.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (28 april, 2008 06:45) : 

  Edvin, din "kommentar" har så vitt jag förstår inget att göra med inlägget. Jag rekommenderar därför att du fortsättningsvis skickar den här typen av utgjutelser till mig via e-post. Adressen hittar du under "Om PromeMorian" uppe till höger på sidan.

  Först och främst: att du betecknar mig som socialdemokratisk "karriärist" tyder på att du har en mycket bristfällig bild av mig. Jag är inte på något sätt ekonomiskt beroende av det socialdemokratiska partiet och har inte varit det på många år. Jag har en helt "civil" karriär vid sidan av partipolitiken.

  Däremot är jag medlem, i varierande aktiv grad, i partiet på lokalnivå. Jag har också en del uppdrag på lokal nivå i partiet - icke-arvoderade - samt har varit ersättare i en stadsdelsnämnd. Det sista har jag dock avsagt mig.

  Följaktligen så skulle alla dina föreslagna åtgärder ha mycket liten effekt på mig och mitt politiska engagemang.

  För det andra har jag ärligt talat mycket svårt att förstå på vad sätt mitt engagemang inom socialdemokratin (en rörelse jag f ö varit trogen sedan jag gick med i SSU för drygt 22 år sedan) skulle vara ett problem. Kom gärna med konkreta exempel på idéer jag framfört som du menar är skadliga.

  Slutligen är jag djupt fascinerad att du ägnat en stund av din söndagsnatt att skriva - vad som rimligen måste betecknas som - ett hatbrev till en partikamrat. Sov du gott sedan?

   

  kommentera