Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, november 15, 2010

  Dags att dra vidare

  Från och med februari kommer jag att driva egen verksamhet på PromeMorian produktion. Samtidigt flyttar jag in i nätverksföretaget Rådhusgruppen City. Jag ska arbeta som skribent, föreläsare och kommunikationsrådgivare, både självständigt och i samarbete med de blivande kollegorna. Och det ska bli otroligt kul!

  Formellt blir jag tjänstledig från Attendo Care, där jag jobbat i två och ett halvt år. Jag har trivts och utvecklats enormt mycket på Attendo men ser nu fram emot att få pröva på något nytt.

  Detta betyder att jag kommer att sluta blogga här. I stället kommer man kunna läsa mina spaningar och kommentarer om politik och samhällsfrågor i Aftonbladet, på Makthavare.se samt på promemorian.wordpress.com.

  Självklart kommer dock den här sidan att finnas kvar - om inte annat som ett arkiv över drygt fem och ett halvt års bloggande.

  Andra skriver intressant om , , .

  Spekulationer och odds

  Det finns inte mycket att tillägga i partiledarfrågan just nu, känns det som. Mona Sahlin har tagit konsekvensen av ett svidande valnederlag och att hon inte verkar fått partidistriktens förtroende att på allvar ta tag i det nödvändiga förnyelse- och förändringsarbetet av den socialdemokratiska organisationen och politiken.

  Om detta skriver jag på Aftonbladet debatt. Där kan man också ta del av mina spekulationer om vem som tar över inom s.

  På Makthavare.se kan man läsa om ett gäng som finns tillgängliga för den händelse att nya toppositioner inom partiet ska tillsättas, samt om hur oddsen ser ut för några tänkbara kandidater till ordförandeposten.

  Andra skriver intressant om , , .

  fredag, november 05, 2010

  Jan Myrdal erkänner fel

  Justitieombudsmannen (JO) har efter en anmälan från två personer valt att rikta skarp kritik mot Forum för levande historia för utställningen Middag med Pol Pot samt ett filmklipp som använts för att marknadsföra satsningen:


  (Observera att klippet ovan riskerar att plockas bort)

  Forum för levande historia ville, i enlighet med sitt uppdrag om att "belysa de mörkaste delarna av mänsklighetens historia", dels skildra de fruktansvärda övergrepp och massmord som skedde i Kambodja under Pol Pot och de röda khmererna - och dels de ideo­logiska skygglappar och selektiva seende som fick en svensk delegation bestående av bland andra Jan Myrdal undvika att se vad som pågick när de besökte landet 1978.

  Man kan självklart ifrågasätta om en statlig myndighet - som Forum för levande historia i formell mening är - ska bedriva sådan här verksamhet. Och genom åren har man också kritiserats för att vara opinionsbildande. Samtidigt ska man komma ihåg att också statliga museer och högskolor är myndigheter som genom utställningar, marknadsföring och andra satsningar gör nästan precis samma sak. Exakt vilka konsekvenser JO:s kritik nu får för Forum för levande historia och andra myndigheter som på olika sätt försöker levandegöra och illustrera historien ska bli mycket intressant att se.

  Så vitt jag uppfattat kritiken från JO så handlar den framförallt om att Forum för levande historia anses ha förlöjligat de som deltog i resan till Kambodja. Eh, jaha? Men förlöjligade de inte sig själva rätt ordentligt genom att ställa upp som propagandister för Pol Pot? Och har inte minst Jan Myrdal fortsatt att förlöjliga sig genom att under alla år sedan dess vidhålla att han och hans kamrater inte gjorde något fel och att röda khmererna var missförstådda?

  Och innebär JO:s kritik att Forum för levande historia samt statliga museer och högskolor inte heller får framställa svenska nazister på 1930-talet eller männen bakom Rasbiologiska institutet som löjliga personer?

  Det enda riktigt positiva i spåren av JO:s beslut är att Jan Myrdal, sannolikt för första gången någonsin, nu erkänner att han haft fel. Dessvärre inte om Pol Pot, utan att han underlät att själv JO-anmäla Forum för levande historias utställning och film.

  * * *

  PS: Jo, jag har själv arbetat på Forum för levande historia och kan därför självklart ses som jävig i den här frågan. Mitt vikariat där tog dock slut för två och ett halvt år sedan, och jag har inte själv alls varit inblandad i utställningen Middag med Pol Pot.

  Andra skriver intressant om , , .

  måndag, november 01, 2010

  Falsk matematik

  [UPPDATERAD] Aftonbladet slår i dag upp stort "varannan s-väljare" vill att Mona Sahlin ska avgå, enligt en Sifo-undersökning. Undersökningen och redovisningen av dess resultat är dock minst sagt tveksam.

  I undersökningen uppger 440 personer av 1 000 tillfrågade att de röstat på socialdemokraterna "någon gång under de senaste fyra riksdagsvalen". Bara där finns det skäl att ana oråd. 440 av 1 000 motsvarar 44% och med tanke på att socialdemokraternas valresultat i dessa val varit betydligt lägre (2010: 30,66%, 2006: 34,99%, 2002: 39,8% och 1998: 36,38%) är Sifos urvalsgrupp antingen inte särskilt representativ eller så ljuger människor om vad de röstat på.

  Dessa 440 personer fick sedan ta ställning till ett antal alternativa orsaker till socialdemokraternas låga valresultat i år. Störst andel av de tillfrågade (43%) valde alternativet "Utformningen av socialdemokraternas politik". 24% (c:a 105 personer) svarade "Partiledaren Mona Sahlin", 14% (61 personer) svarade "Samarbetet med vänsterpartiet", 13% (57 personer) kunde/ville inte svara och 6% (26 personer) svarade "Samarbetet med miljöpartiet".

  105 personers svar är alltså vad som ligger bakom Aftonbladets slutsats att Sahlin "sänker partiet". Och inte fler än 180 personer (41%) har svarat ja på frågan om Mona Sahlin ska avgå som partiledare. 41% är inte "varannan". Precis lika många har för övrigt svarat nej. Notera dessutom att frågan inte säger något om tillfället för denna avgång. Visst, det ligger nära till hands att tolka det som att det är "omedelbart" som avses - men det framgår faktiskt inte av frågan. Självklart ska Sahlin avgå någon gång, men jag har inte uppfattat att det finns någon nämnvärd opinion inom partiet för att detta ska ske omgående.

  Jag tror att socialdemokratin skulle göra sig själv en stor otjänst genom att nu peta partiordföranden. Det finns sannolikt många skäl till valförlusten, och pekar man ut en enskild syndabock är risken stor att den helt nödvändiga översynen av det politiska innehåll vi mötte väljarna med missas.

  Därmed inte sagt att det inte kan behövas personförändringar i partiledningen - liksom en ordentlig organisationsöversyn. Men detta bör få ta sin tid. Ännu har vi inte hört ett ljud från de månghövdade arbetsgrupper som inom ramen för kriskommissionen tillsats för att ta fram "tydliga rekommendationer och förslag till åtgärder för partiets utveckling". Vi är många som väntar med spänning.

  * * *

  PS: Efter påpekande från en läsare har jag strukit en del av texten ovan. Jag hade uppenbarligen tänkt fel på en punkt, vilket dock inte förändrar min huvudtes om att frågeställningarna i undersökningen är märkliga och att tidningen gjort tveksamma tolkningar av resultaten.

  Andra skriver intressant om , , , .