Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, mars 25, 2010

  Semester!

  Nej, hörni, nu tar jag och packar väskan för två veckor i San Francisco, vingårdar i Napa och Sonoma, samt några härliga dagar i Los Angeles och Hollywood.

  Sköt om er under tiden. Tills dess:


  söndag, mars 21, 2010

  Möte med ett sändebud

  Nu i veckan gästades Sverige av Farah Pandith, sändebud för Hillary Clinton för att överbrygga klyftorna mellan USA och den muslimska världen – i skuggan av den amerikanska närvaron i Afghanistan och Irak. Jag fick tillfälle att träffa henne.

  Farah Pandith var bara i Sverige några få dagar, men hade uttryckt en stark vilja att träffa svenska bloggare. Den amerikanska ambassaden bjöd då bland annat in mig för att träffa henne över en lunch. Med vid tillfället var även Fazeela Selberg Zaib (en ny men spännande bekantskap för mig, och som bloggat om detta här), Mark Klamberg (som skrivit här) och Dilsa Demirbag Sten.

  Temat för samtalet var hur Ms Pandith kunde göra sitt jobb bättre. Hon uttryckte sig faktiskt precis så; att hon ville få råd från inte minst unga bloggare, Twitter- och Facebookdebattörer och andra opinionsbildare på nätet om hur frågor som interkulturell förståelse, identitet och integration bäst kan diskuteras globalt. Hon återvände i vårt samtal flera gånger till att hon såg sig själv som en kontaktperson mellan debattörer på många olika håll världen. Genom sina resor i Mellanöstern, Europa, USA och Asien mötte hon ständigt människor som var och en på sitt håll resonerat i liknande termer – Farah Pandith ville göra dem medvetna om varandra och få igång dialoger.

  Vi kom att prata mycket om huvudduken oss dess symboliska betydelse; såväl för dem som bär sådana som för människor runtomkring. Både Ms Pandith och Fazeela Selberg Zaib kunde vittna om att bärande av huvudduk i USA är fullständigt okontroversiellt och inget som varken diskuteras nämnvärt i samhällsdebatten eller som är iögonfallande i amerikanska städer.

  Själv beskrev jag Sverige som ett väldigt sekulariserat land där symboler som tolkas som uttryck för stark religiositet väcker undran och tyvärr också misstänksamhet – oavsett om det handlar om huvudduk, kippa eller krucifix. Mot detta invände Dilsa Demirbag Sten, som menade att Sverige inte var alls så sekulariserat som många svenskar inbillar sig.

  På det hela taget var det en väldigt intressant diskussion vi hade, och Farah Pandith klarade av att på relativt kort tid såväl förmedla att den amerikanska utsträckta handen till den muslimska världen (illustrerad genom bland annat Barack Obamas tal i Kairo förra året och hans Nouruztal till det iranska folket) var genuint menad, och att Pandith verkligen ville knyta an till opinionsbildare på gräsrotsnivå. Att jag själv, Fazeela Selberg Zaib, Mark Klamberg och Dilsa Demirbag Sten genom denna träff lärde känna varandra kan kanske ses som ett led i detta.

  * * *

  Farah Pandith intervjuades även i TV4:s Nyhetsmorgon, vilket går att se här:  Jag har även skrivit en längre text om ovanstående möte på Makthavare.se.

  Andra skriver intressant om , , .

  onsdag, mars 17, 2010

  Bra beslut av riksdagen

  [UPPDATERAD] I protest mot förra veckans riksdagsbeslut att kalla övergreppen mot bland annat armenier 1915 för folkmord, har styrelsen för Turkiska socialdemokraterna i Göteborg föreslagit att föreningen läggs ned vid årsmöte nu på lördag. Samtidigt uppmanar styrelsen alla de drygt 200 medlemmarna att lämna partiet.

  Själv tillhör jag dem som välkomnar riksdagens ställningstagande. Jag är medveten om invändningarna om att politiker inte borde fatta beslut om sådana här saker. Samtidigt är det ju så svåra saker avgörs i en demokrati; genom allmän debatt och beslut i folkvalda församlingar. Att ingen regering i Sverige tidigare valt att erkänna detta som ett folkmord är vidare också i högsta grad ett politiskt ställningstagande. Och som framkommit med all önskvärd tydlighet så råder det inte direkt någon större splittring bland seriösa historiker om att det som skedde mellan 1915 och 1923 var att betrakta som just ett folkmord.

  Det är ju dessutom knappast så att Sverige nu blir det första land som erkänner folkmordet på armenier, greker och assyrier/syrianer/kaldéer. Flera andra EU-länder, Europaparlamentet samt UNCHR:s underkommission för förhindrande av diskriminering och skydd av minoriteter har redan officiellt erkänt folkmordet som en sann historisk händelse.

  Att nu Turkiska socialdemokraterna i Göteborg som resultat av riksdagsbeslutet väljer att lämna socialdemokraterna och i stället uppmanar sina medlemmar att rösta borgerligt är förstås tråkigt, men samtidigt vill jag inte att det socialdemokratiska parti jag är medlem i ska vara öppet för folkmordsförnekare.

  * * *

  PS: Både Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt blev mycket upprörda över riksdagens beslut. Framförallt blev man nog sura över att flera borgerliga ledamöter valde att utnyttja sin makt som folkvalda och faktiskt röstade efter sin egna övertygelse än partilinjen. Beslutet fick Reinfeldt att ringa upp Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan och uttrycka "stor beklagan över det beslut som Sveriges riksdag fattat". Erdogan själv hotar nu med att deportera 100 000 armenier från landet. Kanske också det vore något för Reinfeldt uttrycka sin stora beklagan över...

  Andra skriver intressant om , , .